پیشنهاد فرادرس

آموزش Dreamweaver CS6 and WordPress 3.8

دسته بندی ها: آموزش Adobe Dreamweaver ، نرم افزار ها ، آموزش وردپرس (Wordpress) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب

آموزش-dreamweaver-cs6-wordpress-3-8

در این آموزش تصویری با نحوه نصب و راه اندازی Wordpress و وساخت پوسته و افزونه برای وردپرس با نرم افزار Dreamweaver CS6 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • استفاده از فایل های تمرین
 • راه اندازی وردپرس
 • ایجاد پایگاه داده و سایت های اولیه
 • راه اندازی وردپرس 3.8
 • ایجاد سایت در Dreamweaver
 • بررسی وردپرس در Dreamweaver
 • دسترسی به فایل ها به صورت پویا مرتبط
 • استفاده از Live Code
 • اضافه کردن پست های وبلاگ
 • اضافه کردن صفحات جدید
 • کار با تم های وردپرس
 • شناخت ساختار وردپرس
 • کار با فونت های وب
 • راه اندازی content columns
 • کار کردن با text search
 • راه اندازی media queries
 • کار با مجموعه ها و پست ها
 • استفاده از پلاگین وردپرس
 • انتقال فایل ها
 • نتیجه گیری

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

WordPress 3.8 offers powerful content management for your website; Dreamweaver CS6 enables easy design and coding. Together, they are a potent combination. In this course, you'll explore how to integrate WordPress into a Dreamweaver site, allowing you to edit and expand your code with Dreamweaver's native tools. Author Joseph Lowery shows how to take WordPress themes to the next level, using CSS customization and Spry widgets. He also covers how to make your pages responsive to tablet and phone layouts, and develop category-driven layouts. Finally, you'll investigate how to extend WordPress with plugins, style them with Dreamweaver, and get your finished website online using Dreamweaver's publishing and testing tools.
Topics include:

Setting up WordPress locally Establishing your Dreamweaver CS6 site Adding and editing posts and pages Customizing WordPress themes Building responsive layouts Extending WordPress editable pages Using and styling WordPress plugins Integrating Spry functionality Publishing your WordPress site with Dreamweaver Personalizing and enhancing WordPress

Subjects: Web CMS Blogs Web Design Software: Dreamweaver WordPress Author: Joseph Lowery

Introduction 6m 43s

Welcome 1m 3s

Using the exercise files 1m 15s

Development environment requirements 3m 8s

A word about updates 1m 17s

1. Setting Up WordPress 16m 34s

Overview 1m 44s

Creating the database and the initial site 3m 47s

Setting up WordPress 3.8 6m 37s

Establishing the Dreamweaver site 4m 26s

2. Exploring Your WordPress Site in Dreamweaver 21m 15s

Accessing dynamically related files 4m 20s

Filtering files 5m 12s

Following links 4m 13s

Employing Live Code 2m 53s

Enabling site-specific code hinting 4m 37s

3. Creating Content 24m 34s

Adding blog posts 5m 40s

Editing blog posts 4m 43s

Adding new pages 3m 13s

Including images 8m 1s

Integrating other media 2m 57s

4. Working with WordPress Themes 16m 42s

Understanding WordPress structure 3m 49s

Activating a theme 6m 52s

Setting up a child theme 6m 1s

5. Customizing a Theme 1h 32m

Updating page structure and the background 11m 22s

Setting up the header 6m 20s

Working with web fonts 4m 33s

Adding header images 6m 34s

Linking your navigation 7m 51s

Setting up content columns 8m 21s

Changing the main content 6m 55s

Managing the content code 6m 12s

Customizing the sidebar 9m 9s

Styling search 8m 40s

Working with text search 7m 1s

Integrating the footer 9m 36s

6. Providing Responsive Design 28m 35s

Setting up media queries 7m 8s

Customizing for tablets 12m 11s

Building smartphone layouts 9m 16s

7. Extending WordPress-Editable Pages 23m 46s

Working with categories and posts 6m 9s

Developing category-driven pages 10m 24s

Changing headers by category 7m 13s

8. Enhanced JavaScript within WordPress 34m 10s

Adding Spry accordion panels 21m 23s

Working with Spry form validation 12m 47s

9. Using WordPress Plugins 12m 26s

Understanding WordPress plugins 8m 12s

Styling plugin output 4m 14s

10. Extending the User Experience 24m 45s

Customizing the Dashboard (PP) 7m 10s

Working with WordPress functions 7m 39s

Including administration functionality 9m 56s

11. WordPress Administration 12m 2s

Modifying general settings 3m 21s

Setting up users 3m 13s

Restricting access to specific WordPress pages 5m 28s

12. Publishing Your WordPress Site 26m 22s

Exporting and importing WordPress files 7m 9s

Backing up and restoring the database 8m 41s

Transferring files 4m 39s

Testing and fine-tuning 5m 53s

Conclusion 20s

عنوان دوره: Lynda - Dreamweaver CS6 and WordPress 3.8 Core Concepts حجم فایل: 839MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Dreamweaver CS6 and WordPress 3.8 Core Concepts

پیشنهاد فرادرس