تبلیغات

آموزش Entity Framework و مدل های داده ای

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Entity Framework ، دسترسی به داده

آموزش-entity-framework-و-مدل-های-داده-ای

در این دوره آموزشی که محصول Pluralsight است شما با Entity Framework و مدل های داده ای آشنا می شوید.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی Entity Framework
 • کدام مدل داده ای برای اپلیکیشن شما مناسب است؟
 • مباحث مربوط به ساخت مدل از روی دیتابیس
 • اتصال table ها به entities
 • اتصال view ها به entities
 • ویرایش کردن اطلاعات مدل
 • اتصال کلیدهای خارجی
 • عملیات بروزرسانی مدل از روی دیتابیس
 • مباحث مربوط به ساخت دیتابیس از روی مدل
 • آموزش ساخت مدل از اول
 • ساخت entity از طریق toolbox
 • آشنایی با StoreGeneratedPattern
 • تعیین روابط بین اجزای دیتابیس
 • ساخت دیتابیس از روی مدل طراحی شده
 • اجرای اسکریپت SQL برای ساخت دیتابیس

عنوان دوره آموزشي: Entity Framework and Data Models سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 32 دقيقه نويسنده: Julie Lermanليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Goals of this module
	 00:30	
Why Entity Framework?
	 01:21	
Goals of this module
	 03:35	
Entity Framework's Model Metadata
	 07:04	
Approaches to Model Creation
	 02:05	
Exploring a Model in the Designer
	 01:24	
Where Does Entity Data Model Fit In Your Applications?
	 07:22	
Executing Code and Watching the Database Activity
	 00:30	
Entity Framework Everywhere
	 00:42	
Summary
	 00:09	
Creating Database First Entity Data Models		 00:32:54	
Introduction
	 00:40	
Review Model Creation Options
	 00:55	
Creating the database first model
	 03:10	
Looking at the model created by the wizard
	 02:33	
Entities mapped to database views
	 00:47	
Entities mapped to database tables
	 00:36	
Navigation properties and associations
	 00:36	
Mappings to the database
	 01:47	
Modifying an entity's property
	 00:58	
Exploring Relationships
	 02:25	
Foreign Keys and Navigation Properties
	 01:21	
Pluralization of entities and navigation properties
	 02:09	
Self-Referencing Associations
	 00:33	
Many to Many Relationship
	 01:07	
Looking at the model's raw XML
	 04:54	
Properties of entity properties
	 01:34	
Making modifications to the conceptual model
	 02:13	
Updating the Model from the Database
	 03:44	
Summary
	 00:41	
Resources
	 00:11	
Model-First Entity Data Models		 00:34:24	
Goals of this module
	 00:31	
Review modeling options
	 00:59	
Creating a model from scratch
	 01:25	
Creating entities from the Toolbox
	 00:48	
Creating entities using the wizard
	 02:55	
Entity properties
	 02:12	
StoreGeneratedPattern property
	 04:26	
Defining relationships between entities
	 05:14	
Model metadata prior to generating database schema
	 01:54	
Generating the database schema from the model
	 06:15	
Inspecting the model metadata after generating the schema
	 00:59	
Executing the DDL (SQL script) to build the database
	 00:54	
Model and database cascade deletes
	 01:41	
Modifying the model and recreating the database schema
	 01:20	
The Entity Designer Database Generation Power Pack and Summary
	 01:48	
Summary and Resources
	 01:03

حجم فايل: 268MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Entity Framework and Data Models

پیشنهاد فرادرس