پیشنهاد فرادرس

آموزش Event ، Delegate وLambda در سی شارپ

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET

آموزش-event-،-delegate-وlambda-در-سی-شارپ

این دوره آموزشی  به شما می آموزد که چگونه رویدادها، Delegates و lambdas در زبان #C و NET framework. کار می کنند.

این مجموعه آموزشی (C# Events, Delegates and Lambdas) دارای سطح متوسط و مدت زمان 3 ساعت و 11 دقیقه است. که توسط موسسه آموزشی PluralSight ارائه شده است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • نقش رویدادها
 • نقش Delegates
 • ایجاد یک Delegates
 • تعریف یک رویداد
 • ایجاد یک کلاس EventArgs
 • نمونه پروژه: آغاز به کار با Lambdas
 • نمونه پروژه : استفاده از Lambdas با نمایندگان Delegates
 • استفاده از اکشن
 • نمونه پروژه : استفاده از Lambdas و تابع با اشیاء Query
 • استفاده از Delegates ناهمزمان - بد
 • استفاده از Delegates ناهمزمان - خوب
 • استفاده از رویدادهای BackgroundWorker
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	The Role of Events, Delegates and Event Handlers	 		
Course Introduction	 		
Introduction	 		
The Role of Events	 		
The Role of Delegates	 		
The Role of Event Handlers	 		
Demo: Events, Delegates and EventHandlers in Action	 		
Summary	 		
	Creating Delegates, Events and EventArgs	 		
Introduction	 		
Creating a Delegate	 		
Demo: Creating a Custom Delegate	 		
Demo: Adding Multiple Delegates to an Invocation List	 		
Demo: Returning a Value Using a Delegate	 		
Defining an Event	 		
Demo: Defining Events	 		
Raising Events	 		
Demo: Raising Events	 		
Creating an EventArgs Class	 		
Demo: Creating an EventArgs Class	 		
Summary	 		
	Handling Events	 		
Introduction	 		
Instantiating Delegates and Handling Events	 		
Demo: Instantiating Delegates and Handling Events	 		
Delegate Inference	 		
Demo: Using Delegate Inference	 		
Using Anonymous Methods	 		
Demo: Using Anonymous Methods	 		
Summary	 		
	Lambdas, Action<T> and Func<T,TResult>	 		
Introduction	 		
Lambdas and Delegates	 		
Demo: Getting Started with Lambdas	 		
Demo: Using Lambdas with Custom Delegates	 		
Using Action<T>	 		
Demo: Using Action<T>	 		
Using Func<T,TResult>	 		
Demo: Using Func<T,TResult>	 		
Demo: Using Lambdas and Func<T,TResult> to Query Objects	 		
Summary	 		
	Events and Delegates in Action	 		
Introduction	 		
Communicating Between Components with Events and Delegates	 		
Asynchronous Delegates - Bad	 		
Asynchronous Delegates - Good	 		
Using BackgroundWorker Events	 		
The Role of Delegates with Threads	 		
Putting it all Together	 		
Summary

حجم فایل:298MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Ccharp Events Delegates and Lambdas

پیشنهاد فرادرس