پیشنهاد فرادرس

آموزش Export داده ها به فایل با PHP

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش پی اچ پی (PHP)

آموزش-export-داده-ها-به-فایل-با-php

بحث Export داده های یک پایگاه داده یکی از مباحث کاربردی در برنامه نویسی است.

بسیاری از پروژه هایی که با بانک های اطلاعاتی سروکار دارند، نیاز به Export داده ها در قالب های مخنلف دارند.

در این دوره آموزشی از موسسه Lynda شما با نحوه دریافت خروجی از پایگاه داده (Export) با فرمت های Text ، CSV ، Excel ، Word ، Open Office و XML در زبان برنامه نویسی PHP آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • اتصال به پایگاه داده با PDO یا MySQL Improved
  • دریافت خروجی ساده با فرمت Text و CSV
  • ساخت یک خروجی spreadsheet
  • ساخت ستون و هدر
  • استفاده از یک کلاس برای دریافت خروجی XML
  • ساخت یک Page Themplate
  • ساخت یک خروجی با فرمت Docx
  • تبدیل محتوای خروجی به فرم XSLT
  • خروجی با فرمت ODT
  • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Exporting Data to Files with PHP

Providing a file from a database in exactly the same format that's requested by the user is an extremely valuable technique. In this course, David Powers shows you how to export data from a database with PHP in a variety of formats, including rich text, CSV, Excel, Word, OpenOffice spreadsheets and documents, and even XML. He introduces tools like PHPExcel and PHPRtfLite that make the job of formatting the data (fonts, headers, columns, and all) easier to manage, and also shows how to embed nontext data like images in your exports. Topics include:

Connecting to the database with PDO or MySQL Improved Outputting data into a simple text or CSV file Generating a spreadsheet Creating columns and headers Using a class to generate XML Creating a page template

Subjects: Developer Databases Web Development Software: PHP Author: David Powers

Introduction 5m 57s

Welcome 59s

What you should know before watching this course 2m 42s

Using the exercise files 2m 16s

1. Setting Up 28m 3s

Loading the test data into a database 4m 8s

Querying the database with MySQL Improved 6m 4s

Connecting to different databases with PHP Data Objects (PDO) 2m 26s

Querying the database with PDO 7m 47s

Displaying the data in a webpage 5m 1s

Autoloading classes 2m 37s

2. Basic File Formats 38m 47s

Outputting the database result to a text file 6m 32s

Outputting the result as a CSV file 6m 53s

Introducing the Base class for file downloads 4m 37s

Using the Text class for greater control over output 7m 20s

Controlling CSV options with the Csv class 6m 49s

Saving the data to a local file 6m 36s

3. Generating a Spreadsheet 51m 42s

Introducing PHPExcel 3m 31s

Setting properties and defaults in PHPExcel 6m 58s

Setting the spreadsheet's print options 5m 59s

Populating an Excel spreadsheet with data 7m 46s

Formatting columns in PHPExcel 5m 47s

Downloading the data as a .xlsx file 5m 18s

Creating a spreadsheet in the OpenDocument format 3m 4s

Creating columns and headers in Fusonic SpreadsheetExport 6m 27s

Adding the data and downloading as a .ods file 6m 52s

4. Exporting as Rich Text Format 22m 10s

Installing PHPRtfLite 3m 27s

Defining the page margins and the footer 6m 55s

Setting heading and paragraph styles 5m 18s

Adding the data and outputting a .rtf file 6m 30s

5. Exporting to Word Processor Formats 16m 35s

Understanding the basic process 3m 52s

Merging XML documents with XSLT 4m 13s

Preparing a directory to generate the output 1m 48s

Generating XML from a database result 6m 42s

6. Generating an OpenDocument Text File 27m 17s

Creating a .odt file to use as a template 4m 29s

Inspecting the structure of an OpenDocument text file 2m 43s

Extracting the main content file from a .odt document 5m 2s

Converting the main content file to XSLT 8m 3s

Outputting the database result as a .odt file 7m 0s

7. Generating a Microsoft Word File 29m 0s

Creating a .docx file to use as a template 3m 37s

Extracting the main content file from a Word document 5m 28s

Formatting the main content file 3m 38s

Converting the main content file to XSLT 6m 18s

Outputting the database result as a .docx file 6m 4s

Offering a choice of download formats 3m 55s

Conclusion 3m 25s

عنوان دوره: Lynda - Exporting Data to Files with PHP حجم فایل: 558MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Exporting Data to Files with PHP

پیشنهاد فرادرس