تبلیغات

آموزش Git

دسته بندی ها: آموزش های Infinite Skills ، آموزش گیت

آموزش-git

Git توسط سازنده لینوکس برای مدیریت کد‌های آن ساخته شد که بعدها توسط Linux-BitKeeper ارتقا یافت. BitKeeper یک سیستم مدیریت کد توزیع شده است که البته رایگان نیست. تیم BitKeeper در ابتدا پروژه لینوکس را به صورت رایگان پشتیبانی می‌کرد اما در سال 2005 این حمایت را قطع کرد. در این هنگام تیم توسعه لینوکس تصمیم گرفت که خود یک سیستم مدیریت کد توزیع شده ایجاد کند. آن‌ها این سیستم را با Perl و C نوشتند و آن را برای اجرا شدن بر روی انواع سیستم عامل‌ها نظیر لینوکس ویندوز و حتی مک آماده کردند اهداف اصلی Git عبارتند از:

 • سرعت بالا
 • سادگی
 • قدرت پشتیبانی بالا از Merge/Branching
 • یک سیستم کاملا توزیع شده
 • قابلیت توسعه برای پروژه‌های بزرگ

این دوره آموزشی محصول Infinite Skills است و شما را با Git و کاربردهای آن آشنا می کند.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • ابزارهای Common Git
 • معرفی Git و Source Control
 • نصب SourceTree برای OS X
 • نصب SourceTree برای ویندوز
 • اضافه کردن فایلها به یک Repository با SourceTree
 • اضافه کردن فایل ها به یک Repository با Command Line
 • ایجاد یک Branch با SourceTree
 • استفاده از Git Tags با SourceTree - Git Checkout
 • ایجاد یک Branch در Command Line
 • ایجاد Tagsبا Command Line
 • ایجاد Pull Request
 • ایجاد Github Releases

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this Git training course, expert author Chad Thompson will teach you the basics of the Git source control system. This course is designed for the absolute beginner, meaning no previous experience with Git is required.

You will start by learning about the common Git servers and clients, then jump into learning how to work with SourceTree and repositories. Chad will teach you how to create and move branches with SourceTree, create Git tags, and create a branch and tag with the command line. This video tutorial will also cover topics including merging Git branches and resolving conflicts with SourceTree and the command line, creating and resolving pull requests, and sharing code snippets with Gists. Finally, you will learn deployment workflows with Git.

Once you have completed this computer based training course, you will be comfortable with using Git to develop software and collaborate with other developers.

01. Introduction To Git About The Course About The Author 02. Common Git Tools Introducing Git And Source Control Common Git Servers Common Git Clients 03. SourceTree Setup And Repositories Installing SourceTree For OS X Installing SourceTree For Windows Cloning Your First Repository With SourceTree Adding Files To A Repository With SourceTree Committing Changes With SourceTree Pushing Changes To Remote Repositories With SourceTree 0307 Cloning A Repository With The Command Line 0308 Adding Files To A Repository With The Command Line 0309 Pushing Changes With The Command Line 0310 Keeping Your Local Repository In Sync 0311 Saving Changes For Later - Git Stash 0312 Resetting Your Workspace And Recovering Files 0313 Undoing Commits 04. SourceTree - Branches And Tags 0401 Creating A Branch With SourceTree 0402 Sharing Your Branch With Others With SourceTree 0403 Merging Git Branches And Resolving Conflicts With SourceTree 0404 Removing Branches With SourceTree 0405 Creating Git Tags With SourceTree 0406 Using Git Tags With SourceTree - Git Checkout 0407 Creating A Branch On The Command Line 0408 Pushing A Branch With The Command Line 0409 Merging Git Branches And Resolving Conflicts With The Command Line 0410 Removing Branches With The Command Line 0411 Creating Tags With The Command Line 0412 Using Tags With The Command Line 05. Social Repositories 0501 GitHub Accounts And Profiles 0502 Interacting With Developers 0503 Interacting With Projects 0504 Finding Interesting Github Repositories 0505 Forking Github Repositories 0506 Creating Pull Requests 0507 Resolving Pull Requests 0508 Creating Github Releases 0509 Sharing Code Snippets With Gists 06. Wrap-Up 0601 Deployment Workflows With Git 0602 Further Resources For Learning Git 0603 Conclusion

عنوان دوره: InfiniteSkills - Learning Git Training Video حجم فایل: 486MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills Learning Git Training Video

پیشنهاد فرادرس