پیشنهاد فرادرس

آموزش JavaScript برای برنامه نویسان #C

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

آموزش-javascript-برای-برنامه-نویسان-c

این آموزش تصویری مربوط به یادگیری برنامه نویسی Javascript برای برنامه نویسان سی شارپ می باشد.

در این دوره که محصول Pluralsight است، با استفاده از دانش قبلی که در زمینه سی شارپ دارید، برنامه نویسی به زبان Javascript را فرامیگیرید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مقایسه زمان های اجرا
 • مقایسه زبان ها
 • مبانی زبان - GLOBALS
 • مبانی زبان - نوع Coalescing
 • انواع - شکلهای هندسی
 • انواع منابع
 • انواع - توابع
 • توابع JavaScript
 • پارامترهای تابع
 • توابع به عنوان اشیاء
 • شی گرایی در JavaScript 
 • انعطاف پذیری اشیاء پویا
 • کار با کلاس ها - توابع
 • وراثت در Prototypical
 • کار با JavaScript
 • رابط های برنامه کاربردی JavaScript
 • معماری کد: Require.js
 • کامپایل برنامه JavaScript

عنوان دوره آموزشی: JavaScript for C# Developers سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 5 دقیقه نویسنده: Shawn Wildermuthلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Are you a C# developer who wants to use JavaScript with Node.js, web development, and WinRT, all requiring JavaScript? Well you're not alone; this isn't an uncommon story. You may scoff at first that JavaScript is an immature language in comparison with your real love, but that's not the case. This course will show you how to take your C# skills and apply them to great JavaScript development.

Introduction 02:31 Comparing Runtimes 03:43 Comparing Languages 01:47 Strong and Loose Typing 06:58 Dynamic Typing 01:34 Language Basics - Globals 01:33 Language Basics - CLosures 00:53 Language Basics - Type Coalescing 03:26 Types - Primitives 01:10 Types - Special Types 01:07 Types - Value Types 08:02 Types - Reference Types 05:25 Types - Functions 01:23 Summary 01:27 JavaScript Functions 00:24:49 Introduction 00:55 Function Parameters 05:05 Return Values 01:44 Functions as Objects 01:53 The 'this' Keyword 04:00 Closures 01:03 Scoping 02:44 Namespaces 06:07 Summary 01:18 Object-Oriented JavaScript 00:31:17 Introduction 00:38 Dynamic Objects - Creation 01:47 Dynamic Objects - Properties 01:07 Dynamic Objects - Malleability 01:25 Classes 03:02 Classes - Functions 01:57 Classes - Properties 02:54 Classes - Static Data 00:55 Prototype Explained 02:54 Prototypical Inheritance 06:09 Interfaces 02:58 Object Reflection 01:32 Extension Methods 01:07 Object Patterns 01:15 Summary 01:37 Practical Application 00:28:05 Introduction 00:58 Strictness in JavaScript 04:10 Iteration 01:58 Nature of JavaScript APIs 05:54 Architecting Code 02:13 Architecting Code: Namespace Demo 02:41 Architecting Code: Require.js 04:37 Architecting Code: Require.js Demo 02:36 Compiling JavaScript Code 01:52 Summary 01:06

حجم فایل: 135MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight NET JAVASCRIPT FOR CSharp DEVELOPERS

پیشنهاد فرادرس