تبلیغات

آموزش jQuery Mobile

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های VTC ، آموزش طراحی وب ، آموزش جی کوئری (JQuery)

آموزش-jquery-mobile-2

jQuery Mobile کاربرد فراوانی در طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن های تحت موبایل دارد.

شما با استفاده از jQuery Mobile و Phonegap می توانید با استفاده از تکنولوژی های وب مانند HTML5 و CSS3 و Javascript اپلیکیشن هایی طراحی کنید که به صورت همزمان روی سیستم عامل های Android ، iOS ، Windows Phone اجرا شوند.

این دوره آموزشی محصول موسسه VTC است و شما را با قابلیت های jQuery Mobile آشنا می کند.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • کار با jQuery Mobile Framework
 • jQuery چیست؟
 • کار با جی کوئری موبایل و CSS3 / HTML5
 • کار با   HTML5 و CSS3
 • استفاده از MAMP
 • استفاده از WAMP
 • استفاده از iOS Simulator
 • نوار ابزارهای jQuery Mobile
 • ابزارک های Button
 • اضافه کردن آیکون های Button
 • کار با Tour  از  jQuery Mobile CSS
 • کار با Tweaking CSS3  و  HTML5
 • کار با  CSS3 Tweaking
 • استفاده از HTML
 • استفاده از Icons
 • اضافه کردن عکس
 • جی کوئری موبایل و CMS

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Query Mobile is a flexible jQuery/HTML5/CSS3-based framework that you can use to build web sites optimized for display on a large variety of mobile devices. jQuery Mobile is easy to use and develop due to its lightweight code. Multiple themes and designs allow you to change your site and appearance easily. This VTC course by jQuery Mobile expert, Trevor James, starts from the beginner level and uses practical examples to demonstrate the jQuery Mobile framework. You will learn how to build an entire web site that will display on a variety of mobile devices. Source code is included. To begin learning today, simply click on the movie links

Introduction to jQuery Mobile Play all movies in this Chapter Collapse

What jQuery Is (06:19) T

jQuery Mobile Framework (06:18) T

Why Use jQuery Mobile? (03:05) T

What Devices Are Supported (04:13) T

jQuery Mobile & CSS3 / HTML5 (06:11) T

jQuery Mobile Versions (04:54) T

jQuery Mobile vs. Native Apps (02:46) T

Requirements and Tools for the Course Play all movies in this Chapter Collapse

Examples of jQuery Mobile Sites (05:19) T

Requirements for the Course (03:45) T

Tools for Development pt. 1 (06:45) T

Tools for Development pt. 2 (06:24) T

HTML5 and CSS3 (05:42) T

Mockup of the Course Site (02:31) T

Setting Up a Development Environment Play all movies in this Chapter Collapse

Installing MAMP or MAMP Pro (05:21) T

Using MAMP (06:34) T

Using WAMP (03:59) T

Using iOS Simulator (04:18) T

Android Simulators (04:23) T

Testing on iPhone and iPad (05:28) T

Testing in Multiple Browsers (05:09) T

Page Development Play all movies in this Chapter Collapse

Semantic HTML5 (04:41) T

Base HTML5 Template (06:41) T

Single Page Template (06:38) T

Multiple Pages (06:41) T

Linking Pages (06:10) T

External Pages (06:13) T

Page Navigation (06:51) T

Transitions (06:10) T

Dialogs (05:20) T

Lists (06:40) T

Back Buttons (04:17) T

Prefetching and Caching Pages (06:20) T

Toolbar Development Play all movies in this Chapter Collapse

jQuery Mobile Toolbars (06:08) T

Building Headers (05:39) T

Building Footers (06:04) T

Building Navigation (06:53) T

Positioning Toolbars (05:20) T

Footer Navigation (05:10) T

How to Theme Toolbars (06:51) T

Advanced Toolbar Theming (06:54) T

Buttons Play all movies in this Chapter Collapse

Button Widgets (05:50) T

Adding Button Icons (05:39) T

Installing Icon Packs (05:32) T

Configuring Inline Buttons (03:27) T

Grouping Buttons (03:21) T

Theming Buttons (06:21) T

Advanced Button Theming (04:14) T

Theming Pages Play all movies in this Chapter Collapse

Tour of jQuery Mobile JS (03:52) T

Tour of jQuery Mobile CSS (02:51) T

How to Theme jQuery Mobile (06:55) T

Page Theming with Data-theme (07:45) T

Tweaking CSS3 and HTML5 (04:51) T

CSS3 Tweaking (05:12) T

CSS3 Gradients (03:45) T

Using Icons (02:08) T

Theming Bars and Blocks (02:19) T

Theming Lists and Buttons (03:35) T

jQuery Mobile Layout Theming Play all movies in this Chapter Collapse

Using HTML (04:34) T

Layouts (05:04) T

Multiple Column Layouts pt. 1 (05:53) T

Multiple Column Layouts pt. 2 (04:55) T

Collapsible Blocks and Content (08:18) T

Accordions (06:04) T

Theming Layouts (04:50) T

Advanced Layout Theming (04:41) T

Adding Images pt. 1 (03:49) T

Adding Images pt. 2 (06:46) T

Adding Images pt. 3 (06:15) T

jQuery Mobile API Play all movies in this Chapter Collapse

jQuery Mobile API (05:51) T

Events (03:39) T

jQuery Mobile Methods (03:39) T

Layout Helpers (03:27) T

Theme Framework (05:32) T

Performance Play all movies in this Chapter Collapse

Performance Concerns and Solutions (03:33) T

Deploying Your Site for iOS (03:25) T

jQuery Mobile Forms Play all movies in this Chapter Collapse

Building a Submission Form (06:05) T

Optimizing Forms for Touch Screen (06:00) T

Checkboxes (05:05) T

Radio Buttons (07:01) T

Selection Lists (06:33) T

jQuery Mobile Resources Play all movies in this Chapter Collapse

jQuery Mobile Community Site (06:17) T

jQuery Mobile Books (04:56) T

jQuery Mobile and Open Source (03:05) T

jQuery Mobile and CMS (04:30) T

Conclusion Play all movies in this Chapter Collapse

Course Wrap Up (04:14) T

عنوان دوره: VTC – jQuery Mobile Framework حجم فایل: 1.76GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
VTC jQuery Mobile Framework

پیشنهاد فرادرس

هانی در 1393/04/13 ساعت 07:33

لینک ها مشکل دارن !!

مدیر در 1393/04/13 ساعت 09:08

لینک ها سالم هستند و مشکلی ندارند.