تبلیغات

آموزش Keynote 6

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda)

آموزش-keynote-6

Keynote یک نرم افزار حرفه ای برای ارائه مطلب (presentation) می باشد.این نرم افزار توسط شرکت apple ارائه شده است و علاوه بر قابلیت های زیاد، کار با آن بسیار ساده است.

در این دوره آموزشی از شرکت Lynda نحوه کار با نرم افزار Keynote 6 را می آموزید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • استفاده از Keynote Remote
 • اضافه کردن presenter notes  و  comments
 • ایجاد self-running slideshow
 • استفاده از فایل های تمرینی
 • بررسی presentations  با  Light Table view
 • اضافه کردن نظر
 • ارائه Preflighting
 • استفاده از Keynote Remote
 • ایجاد یک temporary network
 • استفاده از portrait view  در  Keynote Remote
 • ایجاد Movie ها  و  Graphics from
 • ایجاد Handout ها
 • انتخاب متدهای playback
 • ایجاد یک DVD  از یک سخنرانی با کمپرسور

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Having a killer Keynote deck isn't enough on its own. This course shows you how to wow your audience with a well-planned presentation. Author Rich Harrington shows you how to successfully export a Keynote deck once it's created and deliver the presentation. He also covers rehearsing your talking points, connecting to a screen, and creating handouts to accompany your slideshow.

This course was created and produced by Rich Harrington. We are honored to host this content in our library. Topics include: Adding presenter notes and comments Recording timings Mastering Keynote keyboard shortcuts Using Keynote Remote Presenting from a laptop, from an iPad, or with AppleTV Creating a self-running slideshow Printing handouts Exporting slides as movies or graphics

Introduction 1m 29s Welcome 1m 3s Using the exercise files 26s 1. Getting Organized 17m 3s Reviewing presentations with Light Table view 2m 21s Adding presenter notes 1m 56s Adding comments 2m 8s Printing presentations for review 2m 35s Spell-checking 1m 30s Indexing a presentation with Spotlight 1m 28s Preflighting presentations 5m 5s 2. Rehearsing Your Presentation 14m 59s Customizing the presenter view 2m 39s Recording timings 2m 23s Rehearsing on an iPad 3m 29s Mastering Keynote keyboard shortcuts 6m 28s 3. Using Keynote Remote 6m 58s Pairing Keynote Remote over a network 2m 47s Creating a temporary network 1m 55s Using portrait view in Keynote Remote 1m 5s Using landscape view in Keynote Remote 1m 11s 4. Connecting Keynote to a Screen 17m 28s Sizing for a 16:9 screen 2m 7s Presenting from a laptop to a projector 4m 19s Running a presentation from an iPad to a projector 1m 37s Presenting from a laptop to a television via HDMI 2m 47s Running a presentation from an iPad to a television via HDMI 2m 39s Presenting wirelessly using an Apple TV 3m 59s 5. Alternate Presentation Techniques 7m 54s Creating a self-running slideshow 2m 59s Running presentations in Kiosk mode 3m 0s Looping slideshows 1m 55s 6. Creating Handouts 10m 19s Printing speaker handouts 3m 52s Printing your outline 1m 38s Exporting full-screen PDFs 2m 53s Setting passwords for Keynote exports 1m 56s 7. Creating Movies and Graphics from Keynote 18m 28s Choosing playback methods 2m 53s Exporting movies for iOS devices 3m 5s Exporting movies for professional video 3m 35s Exporting slides as graphics 1m 46s Exporting PowerPoint files 2m 8s Sending slides to Final Cut Pro X and iMovie 2m 13s Creating a DVD from a Keynote presentation with Compressor 2m 48s Conclusion 49s Goodbye 49s

عنوان دوره: lynda - Keynote 6 Essential Training with David Rivers حجم فایل: 1.98GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Keynote 6 Essential Training with David Rivers

پیشنهاد فرادرس