پیشنهاد فرادرس

آموزش Linux CentOS

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش شبکه

سیستم عامل CentOS یکی از پایدارترین و پرطرفدارترین نسخه های لینوکس است که معمولا برای وب سرور از آن استفاده می شود.

در این دوره آموزشی از موسسه Udemy با نصب و راه اندازی CentOS آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • نصب و راه اندازی لینوکس
  • دستورات پایه لینوکس
  • نصب و مدیریت بسته بندی در لینوکس
  • پیکربندی لینوکس شبکه
  • امنیت لینوکس
  • Linux چیست؟
  • نصب و راه اندازی نرم افزار VirtualBox
  • نرم افزار VirtualBox  ( RAM و CPU)
  • دستورات عمومی Linux

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

This course will be focusing on beginner and intermediate students
but especially ( beginners ) , It will take the student from the
first steps in linux like ( what is linux and linux installation )
to the higher steps like ( linux security and networking 
systems ) , allowing the student to have a fresh start and build 
a notable knowledge base about Linux .

This course will Present

Linux Installation Linux basic commands Linux Groups , Users and Permissions Linux editors to edit text files Form regular expressions to define patterns with various Linux commands Install and manage packages in Linux Linux Network configuration Linux File System Management Linux security Linux managing process and monitoring tools Labs and quizzes to help improve the knowledge of the student

There will be updates in the course from time to time , like adding new lectures and notes.

This course will be very helpful for linux seekers , and the student may ask any questions about the course or about linux in general and I will be happy to share knowledge with others .

finally i hope that students will find this course worthy and learn and enjoy linux .

regards ,, Muhammed Tork

(more) Category: Technology What are the requirements? What am I going to get from this course? What is the target audience? CURRICULUM SECTION 1: Introduction to Linux 1 000- What is Linux? 3 pages 2 001- Linux file system hierarchy Upcoming 3 Linux file system hierarchy 4 pages SECTION 2: VirtualBox and Linux Installation 4 001- VirtualBox Installation 02:03 5 002- Virtualbox (Create a new virtual machine) 02:18 6 003- Linux installation 10:13 7 Shell Notes Upcoming 8 004- Virtualbox (Add a new HD to a virtual machine) 01:47 9 005- Virtualbox (Network Configuration) 01:20 10 006- Virtualbox (RAM & CPU) 01:15 11 007- Virtualbox (Clone) 01:55 12 008- Virtualbox (Clone 2) " solving network card error " 07:01 13 009- Linux startup (1) 07:13 14 010- Linux startup (2) " assign static IP " 08:49 15 011- Linux startup (3) " putty software " 02:20 SECTION 3: Linux Basic Commands 16 Linux Basic Commands notes 4 pages 17 001- Find Your Way (LS , PWD , Clear , CD) 08:56 18 002- Create , Remove Directories and Files (mkdir , touch, rmdir ,rm) 11:38 19 003- Copy , Move and Rename files and directories 06:57 20 004- Cat Command 04:41 21 005- Less Command 02:58 22 006- Pipes and Redirects 07:45 23 007- Archive and Compress 08:47 24 008- Symbolic Links 15:47 25 009- Shortcuts 06:14 26 Lab 1 7 pages 27 Basic commands quiz 8 questions SECTION 4: Users , Groups and Permissions 28 001- Users and Groups 16:52 29 002- Files and Directories Permissions 25:48 30 Lab 2 10 pages 31 Useres , Groups and Permissions quiz 10 questions SECTION 5: Text Editor 32 001- Vi Part 1 09:31 33 002- Vi Part 2 07:37 34 Editors Quiz 6 questions SECTION 6: String Processing and finding files 35 001- String Processing ( head , tail ,wc, sort , cut ,paste ) 18:19 36 002- String Process ( grep ) 13:30 37 003- String Process (awk) 16:24 38 004- String Process (Sed) 12:07 39 005- Find and Locate 14:52 40 Lab 3 7 pages 41 String Processing Quiz 10 questions SECTION 7: Package Managment 42 001 Installing Packages Using RPM 11:15 43 002 Installing Packages Using Yum 12:59 44 Yum Repositories 1 page 45 Package Managment Quiz 5 questions SECTION 8: Network Configuration 46 001- Network Configuration 20:39 47 002 Network Tools 20:46 48 003- Network Clients (ssh , scp , ftp ,wget) 31:42 49 004- Rsync 12:42 50 Network Configuration Quiz 7 questions SECTION 9: File System Managment 51 001- Quota Managment 11:58 52 002- Parted Utility 10:37 53 003- Fdisk Utility 07:24 54 004- SWAP (Partitions and Files) 15:19 55 005- Logical Volume Manager (LVM) 30:58 56 006- Software RAID 22:13 SECTION 10: Security 57 001- Securing Shell (Change default port, Prevent root access) 08:29 58 002- Securing Shell (Public/Private Keys) 07:32 59 003- Securing shell ( managing ip allow and deny ) 09:50 60 004- Install & Configuring anti viruses (ClamAV and LMD) 25:08 61 005- IPtables 23:28 62 006- APF and BFD 24:43 SECTION 11: Automation (Background Jobs) 63 001- cronjob 20:42 SECTION 12: Mnaging Process and Monitoring Tools 64 001- Process Managment 20:19 65 002- VMSTAT and IOSTAT 07:16 66 003- LSOF 08:49 67 004- TCPdump 13:00 SECTION 13: Running Centos as Desktop 68 001- Install GNOME Desktop from Centos minimal

عنوان دوره: Udemy - Learning Linux CentOS From Scratch حجم فایل: 1.46GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Learning Linux CentOS From Scratch

پیشنهاد فرادرس