تبلیغات

آموزش Microsoft System Center

دسته بندی ها: آموزش های TrainSignal ، آموزش شبکه

آموزش-microsoft-system-center

Microsoft System Center مجموعه ای از ابزارهای مدیریتی برای ساختار IT سازمانها می باشد که به مدیران شبکه اجازه می دهد با حداقل هزینه، بر روی سرورها و کلاینت ها کنترل کامل داشته و بازدهی بخش IT را افزایش دهند.

Microsoft System Center تنها ابزار یکپارچه ای است که به مدیران شبکه امکان مدیریت کامل دیتاسنترها، Cloud های شخصی و عمومی و حتی Client ها را می دهد. Microsoft System Center همچنین تنها محصولی است که می تواند Hypervisor های متفاوت، ابزارهای شبکه از شرکت های مختلف مثل سیسکو، HP ،D-Link و حتی نرم افزارهای گوناگون را به صورت راه حلی یکپارچه مدیریت کند.

تعداد 5 دوره آموزشی در خصوص Microsoft System Center برای شما آماده کرده ایم که مباحث مربوط به نصب و کانفیگ System Center را به شما آموزش می دهد.

این دوره ها محصول  شرکت Trainsignal می باشد.

لیست دوره های آموزشی:

  • System Center 2012 Configuration Manager
  • System Center 2012 Configuring and Deploying a Private Cloud 70-247
  • System Center 2012 Operations Manager
  • System Center Configuration Manager 2007
  • System Center Operations Manager 2007

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-System Center 2012 Configuration Manager:

0 Getting Started with System Center 2012 Configuration Manager
0 Introduction
1 SCCM 2012 Fundamentals
10 Managing Collections
11 Reporting
12 Managing Content and Distribution Points
13 Deploying Applications
14 Managing Software Updates
15 Configuring Endpoint Protection
16 Inventory and Asset Intelligence
17 Compliance Settings Management
18 Deploying New Operating Systems
19 Managing Client Power Settings
2 SCCM Prerequisites
20 Firewalls and Security
3 SCCM Installation
4 Introduction to the SCCM 2012 Console
6 Discovering Discovery
7 Managing Client Settings
8 SCCM Client Deployment and Troubleshooting
9 Managing SCCM Clients
Installation Tasks

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-System Center 2012 Configuring and Deploying a Private Cloud 70-247:

0 Introduction
1 Introduction to Cloud Computing
10 Working with Services and Service Templates
11 Service Updates and Fabric Updates
12 Managing the Private Cloud
13 Installing and Configuring App Controller
14 The Hybrid Cloud Connecting to Windows Azure
15 Integrating Operations Manager 2012
16 Integrating Service Manager 2012
17 Integrating Orchestrator 2012
18 Working with Data Protection Manager 2012
2 Introduction to the Microsoft Private Cloud
20 Next Steps
247 Certification Exam
247
4 Installing System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1
5 Configuring Fabric Resources
7 The VMM Library Profiles and Templates
9 Application Profiles and SQL Server Profiles
V Hosts
V Role on Windows Server 2012

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-System Center 2012 Operations Manager:

0 Getting Started with System Center 2012 Operations Manager
0 Introduction
1 SCOM 2012 Fundamentals
10 Managing Tasks
11 Configuring Monitors
12 Managing Rules
13 Tuning Management Packs
14 Monitoring Network Devices
15 Client Monitoring
16 Managing Audit Collection Services
17 Reporting
18 Managing Security
19 Troubleshooting Operations Manager
2 Satisfying SCOM Prerequisites
20 Monitoring vSphere
3 Installing SCOM 2012
4 Introduction to the SCOM Consoles
6 Understanding Management Packs
7 Managing Management Packs
8 Managing Alerts and Notifications
9 Creating and Managing Groups
Installation Tasks, Discovery, and Agent Deployment

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-System Center Configuration Manager 2007:

0 Course Introduction
0 Introduction
1 SCCM Components and Installation
10 Advanced Reporting
3 SCCM Client Deployment and Client Support
4 Basic Reporting
5 Software Distribution and Collections
6 Using SCCM to Manage Software Updates
7 Desired Configuration Management DCM
8 Asset Intelligence
9 Deploying New Computer Operating Systems
Installation Tasks

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-System Center Operations Manager 2007:

0 Introduction
0 System Center Operations Manager 2007 Course Introduction
1 Operations Manager Overview
10 Deploying Operations Manager Reporting and Data Warehouse
11 Operations Manager Security
12 Monitoring VMware Servers
13 Using the Service Level Dashboard
2 Installing Operations Manager
3 Introduction to the Management Console
5 Understanding and Using Management Packs
6 Groups, Rules, Tasks and Monitors
7 Understanding Alerts, Notifications and Distributed Application Monitoring
9 Client Monitoring
Installation Tasks, Disovery and Agent Deployment
Windows Devices

عنوان دوره: Trainsignal-System Center 2012 Configuration Manager حجم فایل: 397MB

عنوان دوره: Trainsignal-System Center 2012 Configuring and Deploying a Private Cloud 70-247 حجم فایل: 490MB عنوان دوره:Trainsignal-System Center 2012 Operations Manager حجم فایل: 421MB

عنوان دوره: Trainsignal-System Center Configuration Manager 2007 حجم فایل: 569MB

عنوان دوره: Trainsignal-System Center Operations Manager 2007 حجم فایل: 483MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Trainsignal System Center Operations Manager 2007

پیشنهاد فرادرس