پیشنهاد فرادرس

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش MonoTouch

آموزش-monotouch-با-xcode-4-و-ios-5

در این آموزش تصویری طراحی اپلیکیشن های iOS با استفاده از MonoTouch و XCode آموزش داده می شود.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است. مباحثی مانند نصب و راه اندازی ابزارها، طراحی رابط گرافیکی و کدنویسی چند پروژه نمونه در این دوره آموزش داده شده اند.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • MonoTouch چیست؟
 • MonoTouch چگونه کار میکند؟
 • چرا MonoTouch ؟
 • نصب و راه اندازی XCode
 • نصب و راه اندازی MonoTouch
 • View ها چگونه کار میکنند؟
 • کار با Outlet ها
 • کار با Action ها
 • تنظیمات Overview
 • ایجاد یک فایل Setting
 • تنظیمات Retrieving
 • ذخیره تنظیمات
 • معرفی Navigation
 • مبانی Navigation
 • مبانی View ها
 • حذف نوار منوی بالای سایت
 • ایجاد یک Tab Controller
 • راه اندازی Tab ها
 • اضافه کردن عکس ها
 • مدل View ها
 • ایجاد یک Alert
 • ایجاد یک Action Sheet
 • ایجاد یک Table View
 • انتخاب یک Row
 • پیاده سازی Implementing
 • معرفی MonoTouch.Dialog
 • MonoTouch.Dialog چیست؟
 • MonoTouch.Dialog چگونه کار می کند؟
 • استفاده از Reflection API
 • ایجاد یک Button
 • عناصر اساسیAPI
 • اضافه کردن Boolean Entry
 • راه اندازی iCloud
 • برنامهID
 • نصب Profile

عنوان دوره آموزشي: MonoTouch With XCode 4 and iOS 5 سطح: مقدماتی مدت زمان: 4 ساعت و 20 دقيقه نويسنده:John Sonmezليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

iOS Course
	 01:18	
What is MonoTouch
	 03:32	
How MonoTouch Works
	 02:52	
MonoTouch Flow
	 01:46	
Why MonoTouch
	 03:18	
Summary
	 01:38	
 Start playing at first clip Dev Environment Setup		 00:15:50	
Introduction
	 00:53	
Prerequisites
	 02:56	
Installing XCode
	 02:02	
Installing MonoTouch
	 02:16	
MonoDevelop
	 04:15	
Hello World
	 03:08	
Summary
	 00:20	
 Start playing at first clip View Controller		 00:28:06	
Introduction
	 01:18	
How Views Work
	 03:28	
View Workflow
	 01:22	
MonoTouch Project Overview
	 02:55	
Outlets
	 05:09	
Actions
	 04:47	
Dismissing the Keyboard
	 01:36	
Events Through Outlets
	 02:51	
A Deeper Look
	 01:28	
Dynamic Views
	 02:24	
Summary
	 00:48	
Settings		 00:26:27	
Introduction
	 01:13	
Settings Overview
	 02:44	
Creating a Settings File
	 05:41	
Retrieving Settings
	 05:08	
Saving Settings
	 05:49	
Defaults
	 04:09	
Summary
	 01:43	
Navigation		 00:34:52	
Introduction
	 00:41	
Basic of Navigation
	 03:08	
Basic Views
	 05:42	
Creating the History Screen
	 02:25	
Inserting the Navigation Controller
	 03:30	
Displaying the History Screen
	 03:08	
Removing the Navigation Bar
	 01:26	
Creating the Tab Controller
	 03:47	
Setting up Tabs
	 02:05	
Adding an Image
	 01:18	
Modal Views
	 06:25	
Summary
	 01:17	
Action Sheets and Alerts		 00:17:16	
Introduction
	 00:42	
Overview
	 01:36	
Creating an Alert
	 03:19	
Responding to Alerts
	 03:35	
Creating an Action Sheet
	 03:20	
Responding to an Action Sheet
	 03:37	
Summary
	 01:07	
Table Views		 00:32:22	
Introduction
	 00:53	
What is a Table View?
	 01:55	
Delegates
	 01:36	
Cleaning Up
	 00:35	
Creating a Basic Table View
	 08:58	
Selecting a Row
	 03:38	
Preparing for Grouping
	 03:32	
Implementing Grouping
	 04:23	
Footers
	 01:18	
Images
	 01:24	
Accessories
	 01:02	
Styling
	 01:46	
Summary
	 01:22	
MonoTouch.Dialog		 00:35:04	
Introduction
	 01:07	
What is MonoTouch.Dialog
	 03:58	
How MonoTouch.Dialog Works
	 03:01	
Decorating a Class
	 04:07	
Using the Reflection API
	 03:23	
Seeing the Stats Tab
	 01:02	
Creating a Button
	 02:08	
Basic Elements API
	 06:06	
Data Driven Elements API
	 05:34	
Adding a Boolean Entry
	 03:00	
Summary
	 01:38	
iOS 5		 00:30:23	
Introduction
	 00:48	
iOS 5 Features
	 03:43	
iCloud Setup
	 04:38	
iCloud Key Value Storage
	 05:19	
Twitter
	 05:03	
Basic Storyboard
	 04:19	
Code in Storyboards
	 04:23	
Summary
	 02:10	
Deployment		 00:24:38	
Introduction
	 01:12	
Process Overview
	 02:23	
App ID
	 04:06	
Provisioning Profile
	 02:11	
Installing the Profile
	 01:40	
Building the App
	 03:42	
iTunes Connect
	 05:47	
Application Loader
	 02:18	
Summary
	 01:19

حجم فايل: 905MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight MonoTouch With XCode 4 and iOS 5

پیشنهاد فرادرس