تبلیغات

آموزش NHibernate

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش NHibernate ، دسترسی به داده

آموزش-nhibernate

NHibernate یکی از ORM های دات نت برای ارتباط با پایگاه داده می باشد.

در این مدل اجرای دیتابیس به Object های معادل تبدیل می شوند و خیلی راحت می توانید با دیتابیس مورد نظر کار کنید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است و شما را با نحوه نصب، راه اندازی و کار با NHibernate آشنا می کند.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • پشتیبانی از پایگاه داده ها
 • DDL در NHibernate
 • برنامه NHibernate
 • مفاهیم Mapping
 • کلاس های دامنه در NHibernate
 • استفاده از LogSqlInConsole و NHibernate Profiler
 • ذخیره دیتا
 • INTELLISENSE برای NHibernate
 • مقدمه و روشهای پیکربندی NHibernate
 • انواع داده های Mapping
 • کار با Cascade ها
 • آشنایی با NHibernate LINQ

عنوان دوره آموزشي: NHibernate Fundamentals سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت و 1 دقيقه نويسنده: James Kovacsليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Overview
	 00:31	
NHibernate: 50,000 Foot View
	 00:54	
Supported Databases
	 01:03	
OO vs. Relational Worlds
	 03:14	
Mapping Concepts
	 01:30	
Domain Classes in NHibernate
	 01:21	
DDL in NHibernate
	 00:25	
Mapping Metadata in NHibernate
	 00:31	
NHibernate API
	 01:41	
Demo - NuGet and Configuration
	 03:18	
Demo - Defining a Customer
	 01:05	
Demo - Mapping a Customer
	 03:05	
Demo - Querying Using Criteria
	 01:58	
Demo - Querying Using LINQ
	 01:53	
Demo - Using LogSqlInConsole and NHibernate Profiler
	 03:23	
Demo - Saving Data
	 07:40	
Basic Mapping and Persistence		 00:38:33	
Introduction & Mapping Concepts
	 02:31	
Intellisense for NHibernate
	 01:35	
Mapping Data Types
	 08:50	
Common Mapping Gotchas
	 13:34	
Mapping Components
	 05:43	
Primary Key Generations
	 05:38	
Summary
	 00:42	
Configuration		 00:19:43	
Introduction & Ways to Configure NHibernate
	 03:29	
Common Configuration Options
	 05:13	
Update Batch Size
	 05:22	
Caching
	 01:38	
Overriding NHibernate Configuration
	 03:40	
Summary
	 00:21	
Relationships		 00:45:58	
Overview
	 00:49	
Understanding Relationships
	 10:36	
One-to-One Associations
	 02:43	
Set, Lists and Bags
	 06:57	
Cascades
	 04:37	
Lazy Loading
	 11:49	
Inverse Relationships
	 07:21	
Summary
	 01:06	
Querying		 00:43:10	
Overview
	 00:32	
Get vs. Load
	 07:47	
NHibernate LINQ
	 15:18	
Hibernate Query Language (HQL)
	 07:04	
Criteria Queries
	 11:26	
Summary
	 01:03

عنوان دوره: NHibernate Fundamentals حجم فايل: 696MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight NHibernate Fundamentals

پیشنهاد فرادرس