پیشنهاد فرادرس

آموزش Photoshop CC برای وب

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، آموزش های Train Simple ، آموزش طراحی وب ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آموزش-photoshop-cc-برای-وب

پرطرفدارترین نرم افزار برای طراحی گرافیک وب Adobe Phtotoshop است.

در این دوره آموزشی از Train Simple با نحوه طراحی وب سایت با Adobe Photoshop CC آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • نمای کلی دوره
 • فتوشاپ برای مبانی وب
 • راه اندازی Workspace
 • آشنایی با Web Color
 • کار با Color Management  برای  Web
 • آموزش Wireframing  در فتوشاپ
 • ایجاد یک Sketch
 • استفاده از سیستم های شبکه
 • ایجاد یک Mockup
 • کار با Sourcing Images
 • ایجاد Mockup
 • آموزش Styling the Text  با  Paragraph Styles
 • آشنایی با Web File Formats
 • ذخیره تصاویر با Preset
 • ایجاد یک انیمیشن GIF
 • استفاده از Generator
 • استفاده از Batch Processing
 • استفاده از Image Processor

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Adobe Photoshop is used by a wide range of professionals, and web designers are no exception. In this course we'll look how you can use Photoshop to create wireframes, and complete web site mockups. The course covers creating a custom web workspace and and optimizing web graphics as well as some valuable tips for producing graphics for onscreen delivery. Towards the end of the course we look how you can speed up your workflow with Photoshop's automation tools.

Course Outline Photoshop for the Web Basics

14.46 MB 1:01 Welcome 13.37 MB 6:13 Setting Up Your Workspace 4.61 MB 3:08 New Document Options 7.78 MB 5:10 Understanding Web Color 6.49 MB 3:14 Color Management for the Web Wireframing in Photoshop

5.31 MB 3:46 Creating a Sketch 10.82 MB 3:56 Using Grid Systems 8.31 MB 5:25 Installing the Guide Guide Extension 7.89 MB 4:29 Completing the Wireframe Template 12.84 MB 7:27 Adding Wireframe Elements 15.44 MB 7:31 Finishing the Wireframe Creating a Mockup

2.99 MB 1:34 What to Consider Before the Mockup 10.86 MB 6:07 Selecting Colors 8.98 MB 3:29 Choosing Typefaces 12.88 MB 7:24 Creating Styles 5.75 MB 2:34 Sourcing Images 5.55 MB 2:58 Looking at UI Elements 19.14 MB 5:47 Considering Icon Fonts 8.14 MB 4:23 Converting Fonts to Shapes 14.13 MB 5:43 Creating the Mockup 13.77 MB 5:03 Styling the Text with Paragraph Styles 10.66 MB 5:16 Adding Images 15.98 MB 7:02 Enhancing the Section 14.11 MB 5:39 Finishing the Header & Footer 12.37 MB 5:46 Simulating Multiple Pages Image Optimization

6.39 MB 4:29 Understanding Web File Formats 14.04 MB 6:48 Save for Web Dialog Box 16.08 MB 5:13 Optimizing Photographs 13.51 MB 6:06 Saving Images with Transparency 5.94 MB 2:26 Saving a Preset 9.03 MB 5:02 Understanding HiDPI Graphics 18.61 MB 9:06 Creating an Animated GIF Exporting Graphics and Code

8.58 MB 3:52 Exploring Image Slicing 15.02 MB 6:33 Using Generator 10.27 MB 4:41 Extracting CSS from Photoshop 10.38 MB 6:04 Understanding Sprite Sheets 5.37 MB 2:45 Reviewing Project Parfait Optimization Automation

8.45 MB 4:26 Creating an Action 6.15 MB 3:02 Using Batch Processing 5.36 MB 2:46 Using the Image Processor 2.08 MB 0:56 Conclusion

عنوان دوره: TrainSimple – Photoshop CC for the Web حجم فایل: 414MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TrainSimple Photoshop CC for the Web

پیشنهاد فرادرس