پیشنهاد فرادرس

آموزش PowerShell برای برنامه نویسان

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش پاورشل (Powershell)

آموزش-powershell-برای-برنامه-نویسان

این دوره آموزشی یکی از دوره های کامل و حرفه ای Powershell برای برنامه نویسان می باشد.

این دوره محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • بازنگری و PowerShell با Primer
 • محیط PowerShell
 • اصطلاحات و متغیرها
 • پیدا کردن فرمان ها
 • حلقه foreach
 • اسکریپت ها و برنامه های اجرایی
 • PowerShell و دات نت
 • درایو PowerShell
 • آیتم Cmdlets
 • استفاده از PowerShell در دات نت
 • ساخت پروژه
 • کار با Static Members
 • اجرا کردن Assemblies
 • Sandbagging اتوماتیک
 • استفاده از نرم افزار Console در PowerShell
 • سفارشی کردن PowerShell
 • آشنایی با Bisections
 • پیدا کردن ماژول های PowerShell
 • ماژول های مفید برای توسعه دهندگان نرم افزار
 • ایجاد یک Psake برای ساخت اسکریپت
 • ساخت پروژه های Visual Studio
 • کار با PackageZip
 • پخش خودکار Visual Studio با StudioShell
 • آشنایی با StudioShell
 • اضافه کردن آیتم Psake برای ساخت منو

عنوان دوره آموزشی: Everyday PowerShell for Developers سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 3 دقیقه نویسنده: Jim Christopher

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Overview and PowerShell Primer		 00:35:56	
Overview
	 05:43	
PowerShell Environments
	 02:14	
Expressions and Variables
	 04:46	
Flow Control
	 02:02	
Discover Stuff using Help
	 05:11	
Finding Commands and Making Mistakes
	 03:34	
Pipelines
	 02:39	
Members, Where-Object, and Foreach-Object
	 03:36	
Scripts and Execution Policy
	 02:49	
Module Summary
	 01:04	
Get-Help
	 02:18	
Cutting Corners in Windows Explorer		 00:22:48	
PowerShell and .NET
	 01:56	
Location, Location, Location
	 02:20	
PowerShell Drives
	 02:19	
The Item Cmdlets
	 01:35	
Invoke-Item
	 01:26	
Demo: Push-Project
	 02:29	
Functions
	 02:21	
Profiles
	 02:10	
Profiles and Hosts
	 02:18	
Push-Project Summary
	 00:58	
Module Summary
	 01:54	
Get-Help
	 01:02	
Using .NET From PowerShell		 00:33:07	
PowerShell and .NET
	 01:46	
Creating Objects
	 03:41	
Referencing Types
	 01:08	
Using Static Members
	 02:04	
Using Instance Members
	 00:56	
Handling Events
	 04:22	
More Handling Events
	 04:18	
Loading Assemblies
	 04:24	
Summary
	 01:41	
Demo: Sandbagging Automation
	 02:53	
The convertTo-Sandbags.ps1 Script
	 03:46	
Demo: Sandbagging Automation Revisited
	 01:00	
Get-Help
	 01:08	
Creating a Rich Mercurial Environment in PowerShell		 00:43:05	
PowerShell Commands vs. Console Applications
	 02:35	
Using Console Applications in PowerShell
	 03:41	
Demo: Capturing Commands as PowerShell Functions
	 03:55	
Supporting Pipeline Operations in Functions
	 05:28	
Customizing the PowerShell Prompt
	 04:07	
Demo: A Mercurial-Aware Prompt
	 04:45	
Demo: Automating Bisections - Introduction
	 06:19	
Demo: Automating Bisections - The Find-HgChangeset Function
	 04:21	
Demo: The Hg PowerShell Module
	 05:13	
Module Summary
	 01:16	
Get-Help
	 01:25	
Expanding PowerShell with Existing Modules		 00:26:23	
A Toast ... to PowerShell Modules!
	 05:10	
Where You Find PowerShell Modules
	 03:45	
Useful Modules for Software Developers
	 03:07	
Demo: Module Discovery
	 07:11	
Demo: Manual Module Installation
	 04:27	
Module Summary
	 01:38	
Get-Help
	 01:05	
Automating Builds with Psake		 00:36:47	
The nature of the Build
	 02:18	
Installing Psake
	 02:55	
Creating a Psake Build Script
	 02:56	
Running a Psake Build Script
	 03:41	
Documenting a Psake Build Script
	 01:05	
Building Visual Studio Projects
	 04:54	
Tangent: Why Psake > MSBuild
	 03:27	
Demo: The PackageZip Task
	 02:47	
Demo: Configuring the Build
	 06:29	
Demo: Running Psake Builds in TeamCity
	 03:15	
Module Summary
	 01:26	
Get-Help
	 01:34	
Automating Visual Studio with StudioShell		 00:45:05	
Introducing StudioShell
	 04:01	
Exploring Visual Studio Features with StudioShell
	 06:37	
Demo: Configuring Window Layouts
	 02:59	
Demo: Adding Psake Build Menu Items - Overview
	 05:04	
Demo: Adding Psake Build Menu Items
	 02:57	
Demo: Capturing Changes in a Solution Module
	 04:24	
Demo: Conditional Refactoring - Overview
	 04:37	
Demo: Conditional Refactoring - Strategy
	 08:41	
Demo: Conditional Refactoring - Scaling
	 02:35	
Module Summary
	 01:00	
Get-Help
	 02:10

حجم فایل: 830MB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Everyday PowerShell for Developers

پیشنهاد فرادرس