پیشنهاد فرادرس

آموزش Sweet js

دسته بندی ها: فریمورک ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش Sweet js ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

آموزش-sweet-js

Sweet js چیست؟

زبان های برنامه نویسی Compile-To-Javascript زبان هایی هستند که کدهای آنها در نهایت پس از کامپایل به Javascript تبدیل می شود.

ویژگی این زبان ها ساده بودن و نزدیک بودن به زبان نوشتاری انسانی است. یکی از این زبان ها که توسط مایکروسافت ایجاد شده است Typescript است.

Sweet js یکی دیگر از این زبان های برنامه نویسی است.

Sweet js یک فریمورک متن باز است که به کمک آن می توانید برنامه نویسی مبتنی بر ماکرو انجام دهید. کدهایی که با sweet js می نویسید در نهایت به Javascript تبدیل می شوند.

برنامه نویسی مبتنی بر ماکرو در مقایسه با برنامه نویسی مبتنی بر تابع بسیار ساده و قابل فهم می باشد.

از Sweet js می توانید در برنامه نویسی سمت سرور با Node js استفاده کنید.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با Sweet js آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • Sweet.js چیست؟
 • ماکروها چه هستند؟
 • دلیل استفاده از  Sweet.js چیست ؟
 • ماکروها در مقابل توابع
 • نگارش اولین نسخه ماکرو 
 • نسخه ی آزمایشی: نوشتن یک ماکرو ساده
 • نسخه ی آزمایشی:  مصرف یک ماکرو
 • ماکرو با قوانین چندگانه
 • نسخه ی آزمایشی: ایجاد ماکرو با قوانین چندگانه
 • کار با ماکرو بازگشتی
 • اجتناب از بازگشت ماکرو ها
 • نسخه ی آزمایشی: دستکاری Syntax  در مورد ماکرو ها
 • ماکروها جستجوی پیشرفته
 • نسخه ی آزمایشی: اضافه کردن محدودیت نشانه ها
 • نسخه ی آزمایشی: قالب های مختلف با کلاس های ماکرو
 • پیاده سازی کلاس ها
 • نسخه ی آزمایشی: ایجاد یک بازی TicTacToe
 • نسخه ی آزمایشی:  توسعه کلاس ها
 • ساختار اپراتور
 • ماکرو خارجی
 • نسخه ی آزمایشی : استفاده از کامپایل  Sweet.js از طریق CLI
 • نسخه ی آزمایشی : Node.js
 • چرا Node.js استفاده می کنیم

عنوان دوره آموزشی: Sweet.js: Get Started سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت و 22 دقیقه نویسنده: Aaron Powellلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Compile-to-JavaScript languages are popular, but sometimes these new languages are introducing features that you don't need, or don't address the problems which you want to solve. Sweet.js comes at it from another angle: rather than having a new language, it gives you the building blocks to make the extensions you need to solve your problems. Learn how to use macros to create specialized syntax and polyfill language-level features without an entirely new language.

Introduction 01:49 What is Sweet.js? 02:35 What Are Macros? 02:47 How Can Macros Be Hygienic? 03:44 Why Use Sweet.js? 02:29 Macros vs. Functions 03:00 Summary 01:15 Writing Your First Macro 00:46:09 Macro Syntax 02:33 Demo: Writing a Simple Macro 02:31 Demo: Consuming a Macro 01:19 Demo: Understanding Macro Patterns 02:55 Demo: Values and Macro Patterns 01:29 Recapping Macro Workflows 03:09 Macros With Multiple Rules 01:40 Demo: Creating Macros With Multiple Rules 03:03 Recursive Macros 05:24 Avoiding Macro Recursion 04:50 Demo: Avoiding Macro Recursion 01:49 Case Macros 03:17 Demo: Simple Case Macro 01:55 Demo: Manipulating Syntax in Case Macros 06:56 Summary 03:13 Advanced Macros 00:40:08 Classifying Macro Tokens 01:53 Overview of Token Classes 01:59 Token Class Syntax 01:07 Custom Tokens Classes 01:27 Demo: Adding Tokens Restrictions 01:29 Demo: Different Templates With Macro Classes 01:12 Demo: Custom Token Classes 09:36 Demo: Custom Token Classes With Multiple Patterns 05:18 Demo: Runtime Type-Checking 04:18 Infix Macros 02:24 Demo: Adding Infix to an id Macro 01:24 Demo: Post-Expression Boolean Statements 02:14 Demo: Null-Guard via Infix 04:10 Conclusion 01:31 Polyfilling ECMAScript6 00:34:17 Polyfilling ECMAScript 6 Features 03:27 Demo: Fat-Arrow Syntax 10:01 Demo: Implementing Classes 09:40 Demo: Creating a TicTacToe Game 04:28 Demo: Extending Classes 05:52 Conclusion 00:46 Operators 00:23:04 Operators Overview 04:52 Operator Structure 04:05 Demo: Overriding the Equality Operator 04:04 Demo: Creating a Power-Of Operator 03:32 Demo: Overriding the in Operator 03:16 Demo: Promise Operator 02:05 Conclusion 01:08 Integrating Sweet.js 00:41:14 External Macros 04:13 Demo: Working With External Macros 07:39 Demo: Using the Sweet.js Compiler via the CLI 09:44 Demo: Node.js Macro Loader 03:36 Why Node.js Build Systems? 02:11 Grunt + Sweet.js 02:44 Demo: Using Grunt Sweet.js Plugin 04:07 Gulp + Sweet.js 01:33 Demo: Using Gulp Sweet.js Plugin 03:28 Conclusion 01:53

حجم فایل: 362MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Sweet.js Get Started

پیشنهاد فرادرس