پیشنهاد فرادرس

آموزش Visual Studio 2012

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، ویژوال استودیو ، آموزش های لیندا (Lynda)

آموزش-visual-studio-2012

در این آموزش تصویری کار با نرم افزار Visual Studio 2012 و ابزارهای آن را آموزش می بینید.

این دوره آموزشی محصول Lynda است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • استفاده از فایل های تمرین
 • Visual Studio 2012 چیست؟
 • آشنایی با Visual Studio 2012
 • بررسی ویژگی های جدید Visual Studio 2012
 • ایجاد یک پروژه Visual Studio
 • کار با پایگاه داده در Server Explorer
 • آشنایی با انواع پروژه
 • ایجاد یک custom project template
 • ساخت وب سایت با ASP.NET
 • ایجاد یک برنامه کاربردی ASP.NET MVC
 • ایجاد یک reusable class library
 • استفاده از ویرایشگر جاوا اسکریپت
 • استفاده از IntelliSense
 • کار با code snippet
 • استفاده از کلاس ها
 • استفاده از نمودار کلاس در طراحی کلاس
 • مسترینگ ابزارهای جستجو
 • تنظیم عناصر UI
 • تنظیم عناصر UI  در WPF
 • تنظیم عناصر UI  در ASP.NET

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Visual Studio is the number one tool for Microsoft developers, whether you're targeting mobile devices or desktops. Get comfortable in this full-featured development environment and learn how to create a variety of projects, from websites to rich Internet applications. Author Walt Ritscher helps you dive deep into the basics of creating and debugging applications with Visual Studio, including configuring Visual Studio to support C#, Visual Basic, ASP.NET, and many other languages.
Topics include:
Creating a Visual Studio project
Understanding the project types
Working with the Toolbox and Properties windows
Building a user interface with the editors
Exploring tools that enhance your coding sessions
Navigating and formatting your code
Working with Expression Blend for complex UI
Debugging code.

Introduction 2m 13s Welcome 1m 1s Using the exercise files 1m 12s 1. Getting Started 22m 5s What is Visual Studio 2012? 4m 25s Understanding the Visual Studio 2012 versions 5m 16s Exploring the new features of Visual Studio 2012 4m 27s Setting up your developer computer 2m 58s Setting the Visual Studio 2012 options for this course 4m 15s Getting a developer license for Windows Store app and Windows Phone projects 44s 2. Exploring the Visual Studio Workspace 1h 2m Creating a Visual Studio project 5m 40s Working with the Solution Explorer 8m 45s Organizing your workspace, windows, and tabs 9m 52s Using visual designers and the Toolbox window 7m 56s Working with the Properties window 9m 20s Working with servers in Server Explorer 6m 18s Working with databases in Server Explorer 3m 19s Optimizing Visual Studio configurations with the Settings dialog 6m 23s Exploring the help system 4m 36s 3. Understanding the Project Types 25m 4s Surveying the list of project types 4m 56s Using project and item templates 6m 31s Creating custom project templates 4m 27s Creating a custom item template 5m 9s Investigating the sample projects ecosystem 4m 1s 4. Exploring the Project Types 1h 22m Creating a website with ASP.NET 10m 59s Creating an ASP.NET MVC application 9m 32s Providing a web front-end for data with Dynamic Data 7m 51s Creating a classic Windows application with Windows Forms 10m 26s Creating a dramatic Windows application with Windows Presentation Foundation (WPF) 8m 11s Creating a Windows Store application 8m 3s Building data-centric business apps with LightSwitch 8m 39s Harnessing the power of DirectX graphics 3m 25s Writing add-ins for Microsoft Office 7m 35s Creating a reusable class library 7m 56s 5. Code and Text Editors 1h 5m Language editor availability in Visual Studio 2012 3m 6s Configuring essential settings for the editors 5m 39s Customizing fonts and colors for editors 7m 5s The C# and Visual Basic editors 8m 15s Using the JavaScript editor 7m 58s Editing XML, HTML, and more with markup editors 7m 8s Managing the alignment of your code 3m 35s Formatting your code 5m 24s Using outliners and regions in your code 4m 37s Getting multiple views of your code 2m 33s Navigating code and code references 6m 18s Adding a reference to a project or assembly 4m 14s 6. Tools That Enhance Your Coding Sessions 59m 41s Using the Task List 2m 12s Commenting your code 2m 49s Documenting your code 6m 28s Using IntelliSense effectively 4m 56s Using SmartTags and other IntelliSense aids 5m 55s Working with code snippets 6m 18s Refactoring your code 5m 18s Understanding code generation 2m 56s Generating code with T4 7m 54s Using Class View 4m 21s Using Class Diagram in the Class Designer 4m 13s Mastering the search tools 6m 21s 7. Debugging and Troubleshooting Code 1h 16m Using breakpoints effectively 5m 7s Stepping through code in the debugger 3m 34s Debugging exceptions 4m 38s Using data tips and data visualizers 6m 3s Beyond the basic breakpoint 3m 47s Using the Watch windows 5m 15s Using Locals and Auto windows 2m 57s Walking the Call Stack 3m 15s Effective use of the Immediate window 3m 42s Exploring tracepoint, a different type of breakpoint 4m 7s Attaching a debugger to a running process 3m 29s Debugging ASP.NET websites 5m 18s Debugging JavaScript 6m 27s Debugging threads and tasks 8m 40s Even more debugging windows 2m 9s Debugging with the ASP.NET page inspector 7m 35s 8. Using the Designers for UI Development 33m 35s Arranging UI elements 4m 50s Arranging UI elements in WPF 6m 36s Arranging UI elements in ASP.NET 4m 0s Arranging UI elements in Windows Store and Windows Phone apps 4m 54s Controlling UI designs with the Document Outline view 4m 45s Working with Expression Blend for a complex UI 8m 30s

عنوان دوره: Lynda -Visual Studio 2012 Essential Training with Walt Ritscher حجم فایل: 1.14GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Visual Studio 2012 Essential Training with Walt Ritscher

پیشنهاد فرادرس