تبلیغات

آموزش Web API در ASP.NET

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET Web API ، دات نت ، آموزش های TutsPlus ، آموزش طراحی وب ، آموزش ASP.NET

Web API قالب جدیدی برای پروژه‌های مبتنی بر وب در دات نت است که بر مبنای اصول و الگوهای موجود در ASP.NET MVC ساخته شده است و به برنامه نویسان امکان پیاده سازی وب سرویس های مبتنی بر HTTP را فراهم می کند.

این دوره آموزشی از موسسه TutsPlus نحوه پیاده سازی پروژه ها با استفاده از ASP.NET WEb API را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مبانی HTTP5
 • HTTP چیست؟
 • متد های HTTP
 • آشنایی با Action ها
 • ایجاد یک پروژه وب سایت API
 • کار با Serialization
 • راه اندازی پروژه ها
 • کار با Entity Framework  و  Code First
 • اضافه کردن Entities و Seed Data
 • ساخت Repositories و یک Service Layer
 • مدل اعتبار سنجی
 • اضافه کردن یک کنترل پایه
 • افزایش مدلها
 • بررسی امنیت

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

2.Basics of HTTP5 lessons, 35:59
Free Preview
2.1Fiddler08:56
2.2What is HTTP?04:25
2.3HTTP Headers09:45
2.4HTTP Methods and Body06:41
2.5HTTP Responses06:12

3.Getting Started6 lessons, 1:15:52 3.1Creating a Web API Project10:44 3.2M(no-V)C16:18 3.3Working With Controllers09:54 3.4Understanding Actions18:40 3.5Serialization12:19 3.6Routing07:57

4.Building an API10 lessons, 2:22:31 4.1What We Are Building03:39 4.2Setting Up Our Project05:37 4.3Entity Framework and Code First18:09 4.4Adding Entities and Seed Data17:32 4.5Creating Repositories and a Service Layer15:55 4.6Our First Controller, Actions and Model28:20 4.7Model Validation10:47 4.8More Actions15:49 4.9Adding A Base Controller04:25 4.10More Routing22:18

5.Wrapping Up4 lessons, 28:32 5.1Dependency Injection09:54 5.2Enhancing Our Models09:06 5.3Security Considerations08:27 5.4Thank You01:05

عنوان دوره: TutsPlus – ASP.NET At Your Service Web API حجم فایل: 626MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TutsPlus ASP.NET At Your Service Web API

پیشنهاد فرادرس