پیشنهاد فرادرس

آموزش Windows Workflow 3.5 همراه با مثال

دسته بندی ها: ویندوز ورک فلو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-windows-workflow-3-5-همراه-با-مثال

در این دوره آموزشی با Windows Workflow 3.5 آشنا می شوید و به صورت عملی (همراه با مثال) مباحث زیر را فرامیگیرید:

  • آموزش استفاده از Windows Workflow در اپلیکیشن های دات نت
  • کاربرد XAML در Windows Workflow
  • برنامه نویسی WF
  • کار با سرویس های مختلف WF
  • استفاده از Flowchart activity
  • SQL Tracking Services در WF
  • و ...

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

عنوان دوره آموزشي: Windows Workflow 3.5 by Example سطح: مقدماتی مدت زمان: 4 ساعت و 41 دقيقه نويسنده: Matt Milnerليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Creating your first sequential workflow
	 15:28	
Creating your first state machine workflow
	 12:58	
Running workflows in your .NET applications
	 11:46	
Using XAML activation in WF
	 10:20	
Creating custom activities in WF		 00:17:59	
Creating custom activities in WF
	 09:02	
Creating custom composite activities in WF
	 08:57	
Programming Workflows		 01:10:13	
Using the Listen activity in WF
	 06:39	
Using the Replicator Activity
	 10:53	
Using the WCF Receive activity in WF
	 11:17	
Using the WCF Send activity in workflows
	 13:53	
Using transactions in Windows WF
	 13:58	
Handling faults in Windows WF
	 13:33	
Runtime services in WF		 00:37:37	
Using persistence services in WF
	 08:20	
SQL Tracking Services in Windows WF
	 11:47	
Working with Tracking Profiles in Windows WF
	 17:30	
Workflow Services Context		 01:08:42	
Workflow Services Context Basics
	 10:08	
Managing workflow services context in .NET client applications
	 11:01	
Managing workflow services context in WF clients
	 07:32	
Managing conversations in WF workflow services
	 11:50	
Creating custom context bindings for workflow services
	 11:22	
Creating custom context channels for WF workflow services
	 16:49	
Getting started with WF 4		 00:36:33	
Creating a workflow service with WF4
	 18:29	
Using the Flowchart activity in WF4
	 18:04

حجم فايل:1.1GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Workflow 3.5 by Example

پیشنهاد فرادرس