پیشنهاد فرادرس

اتصال به منبع داده در Windows Phone 7

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، برنامه نویسی ویندوز فون

اتصال-به-منبع-داده-در-windows-phone-7

در این دوره آموزشی نحوه اتصال به منبع داده در Windows Phone 7 را یاد میگیرید.

مبحث اتصال به منبع داده یا Data Binding یکی از مباحث مهم در تمام تکنولوژی ها می باشد.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight می باشد.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

  • یک مثال ساده
  • مفاهیم عمومی
  • استفاده ازDataContext
  • ایجاد یک dependency property
  • کار با Takeaways
  • پارامترهای Converter
  • ایجاد یک converter
  • استفاده ازUpdateSourceTrigger
  • دستکاری اطلاعات

عنوان دوره آموزشي: Windows Phone 7 Data Binding سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 36 دقيقه نويسنده:Yacine Khammalليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Overview
	 02:51	
A simple example
	 02:03	
Basic concepts
	 01:41	
Ellipse demo
	 03:13	
Binding markup extension
	 02:23	
Demo : using extension syntax
	 03:10	
Using DataContext
	 02:32	
Demo : using DataContext
	 04:47	
Data binding under the hood
	 02:36	
Demo : binding in code
	 04:33	
Dependency properties primer
	 02:35	
Creating a dependency property
	 02:09	
Demo : creating a user control
	 04:30	
Self binding
	 01:29	
Demo : self binding
	 02:49	
Takeaways
	 01:50	
Manipulating data		 00:50:25	
Intro
	 01:04	
Updating the source
	 01:19	
Demo : using 2-way binding
	 01:41	
Controlling source update
	 01:02	
Demo : using UpdateSourceTrigger
	 03:07	
Value converters
	 01:50	
Demo : creating a converter
	 02:48	
Converter parameters
	 01:05	
Demo : using parameters
	 04:12	
WP7 bound controls overview
	 02:09	
Binding to business objects
	 01:21	
Demo : binding to a business object
	 03:03	
Binding to collections
	 01:10	
Demo : binding to a collection
	 02:36	
Data templates
	 02:05	
Demo : using ContentTemplate
	 04:13	
Demo : using ItemTemplate
	 02:33	
Validation
	 01:19	
Demo : simple validation
	 03:58	
Sorting data
	 01:41	
Demo : using CollectionViewSource
	 04:00	
Takeaways
	 02:09

حجم فايل: 270MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Phone 7 Data Binding

پیشنهاد فرادرس