پیشنهاد فرادرس

اصول برنامه نویسی شی گرا در #C

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، برنامه نویسی شی گرا (OOP)

اصول-برنامه-نویسی-شی-گرا-در-c

یکی از ویژگی های بارز سی شارپ شی گرا بودن آن است. در این آموزش تصویری با برنامه نویسی شی گرا در سی شارپ (C#.NET) آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • برنامه نویسی شی گرا چیست؟
 • تعریف کاربران مناسب
 • انتزاع داده ها
 • کلاس های Entity
 • ساختمان و اجزای لایه منطقی
 • خواص کلاس ها
 • تست کلاس
 • کار با اشیاء
 • ساخت یک متودهای یک کلاس
 • ساخت یک کلاس سازنده
 • تعریف رابطه
 • انواع رابطه ها
 • وراثت
 • شی کلاس NET.
 • چند ریختی
 • ساخت یک کلاس پایه
 • کلاس های استاتیک
 • روش استاتیک در مقابل روش دینامیک
 • و ...

عنوان دوره آموزشی: Object-Oriented Programming Fundamentals in #C سطح: مقدماتی مدت زمان: 4 ساعت و 22 دقیقه نویسنده: Deborah Kurataلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Object-Oriented Programming Fundamentals in C#
Authored by: Deborah Kurata 
Duration: 4h 22m
Level: Beginner

This course takes you through the principles and practices of object-oriented programming (OOP). The course provides you with the firm foundation in OOP that you need to progress to intermediate-level C# courses. It begins by showing you how to turn a set of words into a set of well-defined and related classes. Through demonstrations, it teaches you key object-oriented concepts such as abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, and interfaces.

Introduction 00:16:30 Introduction 02:55 Object != Class 07:12 What is Object-Oriented Programming? 02:54 Course Outline 03:27 Identifying Classes From Requirements 00:20:36 Introduction 02:25 Analyze the Business Problem 02:29 Start With the Nouns 01:12 Define Appropriate Members 05:36 Abstraction 02:18 Encapsulation 04:42 Summary 01:50 Building Entity Classes - Part 1 00:35:46 Introduction 00:46 Layering the Application 02:53 Building the Business Logic Layer Component 01:42 Building a Class: Properties 09:50 Testing the Class 09:34 Working With Objects 07:20 Summary 03:38 Building Entity Classes - Part 2 00:19:08 Introduction 00:57 Building a Class: Methods 06:40 Terms 02:51 Building a Class: Constructors 02:42 Building the Remaining Classes 04:06 Summary 01:50 Separating Responsibilities 00:20:42 Introduction 05:25 Revisiting the Class Diagram 04:02 Building the Address Class 01:10 Building the Repository Classes 07:17 Summary 02:46 Establishing Relationships 00:41:03 Introduction 03:30 Defining the Relationships 02:17 Types of Relationships 02:07 Collaboration 02:23 Composition 01:37 Composition: References 03:30 Populating the Referenced Objects 07:08 Composition: Ids 06:21 Building the Single Purpose Classes 03:13 Inheritance 04:34 Summary 04:19 Leveraging Reuse 00:35:11 Introduction 05:13 Techniques for Leveraging Reuse 01:50 The .NET Object Class 07:29 Overriding Base Class Functionality 03:18 Polymorphism 01:59 Building a Base Class 11:02 Summary 04:16 Building Reusable Components 00:32:05 Introduction 05:13 Building a Reusable Component 06:41 Testing the Reusable Component 05:29 Using the Reusable Component 02:15 Static Classes 04:13 Extension Methods 04:55 Static Method vs. Extension Method 01:28 Summary 01:47 Understanding Interfaces 00:31:49 Introduction 06:11 .NET Interfaces 03:13 Setting Up the Demo 06:08 Defining an Interface 02:55 Implementing an Interface 04:35 Interface-based Polymorphism 05:57 Summary 02:47 Final Words and Next Steps 00:09:56 Introduction 00:38 Summary 07:09 Next Steps 02:08

حجم فایل: 664MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Object-Oriented Programming Fundamentals in CSharp

پیشنهاد فرادرس