پیشنهاد فرادرس

اصول داده های داینامیک ASP.NET

دسته بندی ها: دات نت ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ASP.NET

اصول-داده-های-داینامیک-asp-net

این مجموعه آموزشی (ASP.NET Dynamic Data Fundamentals) داده های پویا و Entity Framework 4.0 را با ایجاد یک نرم افزار ساده و با استفاده از ویژوال استودیو 2010 و C # معرفی می کند.

این دوره آموزشی دارای سطح متوسط و مدت زمان 5 ساعت و 2 دقیقه است که توسط شرکت PluralSight ارائه شده است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • وراثت موجودیت
 • مشاهده مدل CSDL
 • تولید مدل ذخیره سازی
 • سفارشی کردن نقشه
 • درک لایه شیء
 • نمایش داده ها در یک صفحه وب
 • اضافه کردن قابلیت فیلتر کردن
 • ایجاد یک نمونه موجودیت جدید
 • قالب های سفارشی سازی صفحه
 • نقشه برداری درست از قالب ها
 • الگوهای سفارشی سازی موجودیت
 • بررسی عملکرد درونی یک قالب درست
 • سفارشی کردن ویرایش قالب فقط خواندنی
 • استفاده از ویژگی های اعتبار سنجی
 • استفاده از DisplayAttribute
 • نمایش داده ها با EDS
 • نمایش فیلد در جداول مربوطه
 • پیاده سازی حذف های چند گانه
 • کار با جداول رابطه
 • به روز رسانی داده ها با EDS و FormView
 • سفارشی کردن قالب فیلتر
 • استفاده از کنترل QueryableFilterRepeater
 • فیلتر کردن سفارشی با کنترل CustomExpression
 • برنامه نویسی ایجاد یک عبارت QueryExtender
 • اعتبار سنجی ورودی در لایه presentation
 • اعتبار سنجی فیلد در لایه DATA
 • توسعه کنترل SavingChanges
 • تعریف یک رویداد سفارشی  SavedChanges
 • راه اندازی سرویس کلاینت وب فرم
 • اضافه کردن عملیات سفارشی در خدمات دامنه
 • اضافه کردن و پیکربندی کنترل DomainDataSource
 • اتصال داده پویا با DomainDataSource
 • بازیابی و نمایش نهادهای مرتبط
 • و...

لیست سرفصل های لاتین مجموعه:

	Creating the data model	 		
Intro, the business domain			
The Model-First approach			
Modeling associations			
Adding a complex property			
Many-to-many associations			
Entity Inheritance			
Viewing the CSDL schema			
Generating the storage model			
Customizing the mappings			
Viewing the logical schema			
	Interacting with the EF from a web page using LINQ to Entities	 		
Intro, offline changes			
Understanding the object layer			
Displaying data in a web page			
Adding filtering capability			
Populating foreign key lists			
Creating a new entity instance			
Handling associations			
	Configuring and customizing a Dynamic Data website	 		
Intro, outline			
Configuring the Dynamic Data website			
Customizing page templates			
Mapping field templates			
Displaying complex properties			
Customizing entity templates			
Customizing entity templates - cont.			
	Customizing the scaffold web application in the data model	 		
Intro, outline			
Annotating a data model type			
Examining the inner workings of a field template			
Customizing a read-only field template			
Customizing an edit field template			
Customizing presentation with model attributes			
Using validation attributes			
Using the DisplayAttribute			
Specifying field data types			
	Using the Entity Data Source control	 		
Intro, outline			
Displaying data with the EDS			
Setting the Where property			
Using the Include property			
Displaying fields in related tables			
Implementing mutliple deletes (EF)			
Working with related tables			
Updating data with EDS and FormView			
	Filtering Data using Dynamic Data controls	 		
Intro, outline			
Using the Dynamic Filter control			
Customizing a filter template			
Using the QueryableFilterRepeater control			
Auto filtering vs advanced filtering scenarios			
Creating and populating an advanced search form			
Using SearchExpression and RangeExpression declaratively			
	Implementing Advanced Filtering Scenarios	 		
Intro, outline			
Custom filtering with the CustomExpression control			
Filtering based on an inheritance relationship			
Filtering on the fields of a derived entity type			
Programmatically creating a QueryExtender expression			
	Inserting, updating and implementing custom validation	 		
Intro, outline			
Validating input in the presentation layer			
Single field custom validation in the data layer			
Multiple field custom validation in the data layer			
	Implementing business rules	 		
Intro, outline			
Defining the business rules			
Extending the SavingChanges handler			
Implementing status change validation rules			
Overriding the SaveChanges method			
Defining a custom SavedChanges event			
Implementing company status calculation rules			
Implementing status change logging rules			
	From 2-tier to 3-tier with WCF RIA Services	 		
Intro, outline			
Configuring a Dynamic Data Domain Service application			
Setting up the web form client		
Adding custom operations in the Domain Service		
Adding and configuring DomainDataSource controls			
Connecting Dynamic Data with the DomainDataSource			
Retrieving and displaying related entities			
Moving the business logic to the service layer			
Reimplementing post-save logic in the service layer

حجم فایل:391MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight ASP.NET Dynamic Data Fundamentals

پیشنهاد فرادرس