پیشنهاد فرادرس

اصول طراحی مایکروسافت

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

اصول-طراحی-مایکروسافت

دراین دوره آموزشی (Microsoft Design Principles) می آموزید چگونه در هنگام ایجاد برنامه، اصول طراحی مایکروسافت را به نحو موثری مورد استفاده قرار دهید.

این مجموعه آموزشی دارای سطح متوسط و مدت زمان 1 ساعت و 6 دقیقه است. و توسط موسسه آموزشی PluralSight تهیه شده است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

  • معرفی
  • Pride in Craftsmanship
  • سرعت و Fluid
  • دیجیتال اصیل
  • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction	 		
Introduction	 		
Course Objectives	 		
Overview of Principles	 		
Envisioning	 		
Summary	 		
	Pride in Craftsmanship	 		
Introduction	 		
Principle Defined	 		
Guiding Aspects	 		
Checklist	 		
	Fast and Fluid	 		
Introduction	 		
Principle Defined	 		
Guiding Aspects	 		
Checklist	 		
	Authentically Digital	 		
Introduction	 		
Principle Defined	 		
Guiding Aspects	 		
Checklist	 		
	Do More with Less	 		
Introduction	 		
Principle Defined	 		
Guiding Aspects	 		
Checklist	 		
	Win as One	 		
Introduction	 		
Principle Defined	 		
Guiding Aspects	 		
Checklist	 		
Course Summary

حجم فایل:94MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Microsoft Design Principles

پیشنهاد فرادرس