تبلیغات

اصول ASP.NET MVC

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ASP.NET MVC

اصول-asp-net-mvc

ASP.NET MVC بخشی از چارچوب کاری برنامه های وب ( ASP.NET ( ASP.NET Web application framework است ، MVC یکی از دو نوع مدل برنامه سازی ASP.NET است و مدل دیگر را با نام ASP.NET Web Forms می شناسند . در واقع MVC ASP.NET پیاده سازی مدل MVC به کمک ابزارهای توسعه نرم افزاری مایکروسافت در بستر وب ( ASP.NET ) است .

در این مجموعه آموزشی (ASP.NET MVC Fundamentals) هر آنچه شما باید برای ایجاد برنامه های کاربردی وب با چارچوب ASP.NET MVC بدانید آموزش داده می شود.

این مجموعه دارای سطح متوسط و دارای مدت زمان 4 ساعت و 43 دقیقه است. و محصولی از شرکت PluralSight می باشد.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • تاریخچه وب فرم ها
 • اهداف طراحی
 • الگوی طراحی MVC
 • فرم های وب در مقابل MVC
 • ایجاد یک برنامه
 • مسیریابی
 • فیلترها و اکشن
 • درخواست پردازش
 • اجرای کنترل
 • فیلترهای  انتخاب
 • پارامترهای اکشن
 • نمایش ها و وب فرم ها
 • کارایی HTTP
 • مشاهده محتوا
 • قالب های T4
 • اعتبار
 • مدل های ASP.NET MVC
 • ساخت یک مدل ساده
 • استفاده از مجموعه فرم
 • استفاده از پارامترها
 • پارامترهای مدل
 • مدل ها و Entity Framework
 • اشیای انتقال داده
 • اضافه کردن جستجو
 • حذف
 • ویرایش
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction to ASP.NET MVC	 		
Introduction		
History of Web Forms	 		
Design Goals	 		
The MVC Design Pattern	 		
Web Forms versus MVC	 		
Creating an Application	 		
Routing	 		
Routing Demo	 		
Controllers	 		
Controller Demo	 		
Conventions	 		
Views and Typed Views	 		
View Helpers	 		
Updates	 		
Action Filters	 		
Testing	 		
Summary	 		
	ASP.NET MVC Controllers 		
Introduction	 		
The Key	 		
Routes and Controllers	 		
Request Processing	 		
IController Demo	 		
DefaultControllerFactory	 		
Building a Custom Factory	 		
Using a Container	 		
Controller Execution	 		
Actions	 		
Selector Filters	 		
Action Parameters	 		
Model Binding Demo	 		
Action Filters	 		
Custom Action Filter Demo	 		
Action Results	 		
Summary	 		
	ASP.NET MVC Views	 		
Introduction	 		
Views and Web Forms	 		
HTTP Refresher	 		
Conventions	 		
Master Pages	 		
View Content	 		
Listing Movies	 		
HTML Helpers	 		
Movie Edit View	 		
Custom Helpers	 		
View Data	 		
Partial Views	 		
MVCContrib	 		
Paging Movies	 		
MVC Futures	 		
T4 Templates	 		
Validation	 		
Editing a Movie	 		
Security	 		
Using an Anti-Forgery Token	 		
Alternate View Engines	 		
Summary	 		
	ASP.NET MVC Models	 		
Introduction	 		
What is the Model?	 		
The Right Model	 	
Model Conventions	 		
Buidling a Simple Model	 		
Model Binders	 		
Edit the Model	 		
Using the Form Collection	 		
FormCollection Demo	 		
Including and Excluding Properties	 		
Using Parameters	 		
Model Parameters	 		
Models and the Entity Framework	 		
Using the Object Context	 		
Display a list of Movies 		
Data Transfer Objects	 		
A Details View	 		
Create View	 		
Adding Search	 		
Deletes	 		
Edits	 		
Custom Model Binder	 		
Summary

حجم فایل:334MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight ASP.NET MVC Fundamentals

پیشنهاد فرادرس