پیشنهاد فرادرس

اصول LINQ

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Linq

اصول-linq

Linq یک زبان پرس و جو برای ارتباط با هر نوع منبع داده ای است.شما قبل از اینکه بخواهید از Linq2sql یا Linqxml استفاده کنید باید نحوه نوشتن کدهای Linq را یاد بگیرید.

دوره آموزش اصول Linq از شرکت Pluralsight را برای شما آماده کرده ایم.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • LINQ و دسترسی به داده ها
 • عملگرهای استاندارد
 • عبارات Query
 • LINQ با XML
 • پرس و جو از XML
 • LINQ با SQL
 • موجودیت Framework
 • اصطلاحات
 • عبارات Query
 • انواع استنباط
 • دسته بندی
 • گروه بندی و دسته بندی
 • گروه بندی Joins
 • معرف های کمی
 • پارتیشن بندی
 • دستور ادغام

عنوان دوره آموزشي: LINQ Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 50 دقيقه نويسنده: Scott Allen

ليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 00:58	
The Motivation
	 04:39	
LINQ and Data Access
	 02:31	
Standard Query Operators
	 03:58	
Query Expressions
	 03:48	
Extensibility
	 02:18	
LINQ to Objects
	 03:39	
Deferred Execution
	 03:23	
LINQ to XML
	 02:36	
Functional Construction
	 03:10	
Querying XML
	 03:32	
LINQ to SQL
	 02:44	
LINQ to SQL Demo
	 07:27	
LINQ to SQL Mapping
	 06:03	
Entity Framework
	 04:37	
Summary
	 01:41	
LINQ And C#		 01:19:05	
Overview
	 00:47	
LINQ History
	 03:37	
Extension Methods
	 08:22	
Operators as Extension Methods
	 04:09	
Functional Programming with Lambdas
	 05:44	
Lambda Expression Essentials
	 02:08	
Constructing Lambda Expressions
	 01:25	
Invoking Lambda Expressions
	 08:55	
Expressions
	 06:21	
Expression Trees
	 01:50	
Remoting LINQ
	 05:35	
Query Expressions
	 02:41	
Comprehension Query Syntax
	 07:02	
Type Inference
	 03:56	
Anonymous Types
	 04:44	
Initializers
	 02:45	
Partial Methods
	 06:43	
Summary
	 02:21	
LINQ Queries		 01:17:28	
Overview
	 01:01	
Anatomy of a Query
	 06:32	
Two Query Syntaxes
	 02:40	
Deferred Execution
	 09:12	
Deferred Execution Surprises
	 07:32	
The let and into Keywords
	 03:28	
Grouping
	 08:57	
Grouping and Projecting
	 07:44	
Nested Queries
	 03:22	
Joins
	 08:52	
Group Joins
	 02:27	
Sorting
	 01:18	
Composition
	 03:45	
Dynamic Queries
	 06:24	
LINQPad
	 02:30	
Summary
	 01:44	
The Standard LINQ Operators		 01:16:52	
Introduction
	 00:43	
Definition
	 03:22	
Filtering
	 03:45	
Sorting
	 04:02	
Sets
	 07:07	
Quantifiers
	 02:34	
Projection
	 06:20	
Partitioning
	 01:27	
Joining
	 12:41	
Grouping
	 08:11	
Generation
	 04:32	
Equality
	 00:55	
Elements
	 04:28	
Conversions
	 05:14	
Concatenation
	 01:04	
Aggregation
	 09:18	
Summary
	 01:09

حجم فايل:706MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight LINQ Fundamentals

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-LINQ Fundamentals_git.ir.rar