پیشنهاد فرادرس

اصول MySQL

دسته بندی ها: آموزش مای اس کیو ال (MYSQL) ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

اصول-mysql

MYSQL یکی از محبوب ترین دیتابیس های رایگان و متن باز در دنیاست.

این دوره آموزشی محصول شرکت Pluralsight است و در دو بخش جداگانه ارائه شده است که هر دو قسمت را می توانید در این پست دانلود کنید.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • اصول RDBMS و طراحی پایگاه داده
 • برنامه کاربردی وب سرور
 •  های پایگاه داده
 • رابطه مفاهیم مدل پایگاه داده
 • آشنایی با MYSQL
 • ویژگی های MySQL
 • شروع کار با MySQL
 • مدیریت و ارتباطات
 • انتخاب داده ها
 • به روز رسانی اطلاعات
 • اضافه کردن اطلاعات
 • حذف داده ها
 • مشاهده و ویرایش Column Definition
 • ایجاد کد آماده
 • تکنیک های بازیابی اطلاعات
 • بازیابی ستون ها و ردیف های انتخاب شده
 • درج Statement
 • به روز رسانی Statement
 • حذف Statement
 • آشنایی با Join
 • Join های درونی
 • subquery ها با عملکرد ادغام
 • عملکردهای MySQL
 • توابع اسکالر
 • توابع رشته ای
 • داده های عددی
 • توابع جمع
 • و ...

عنوان دوره آموزشي: MySQL Fundamentals

سطح:متوسط

مدت زمان قسمت اول: 2 ساعت و 37 دقيقه

مدت زمان قسمت دوم:2 ساعت و 43 دقيقه

نويسنده:Pinal Dave

ليست سرفصل هاي بخش اول:

Introduction
	 02:12	
Installations and GUI Tools		 00:13:51	
Introduction
	 00:58	
Downloads
	 00:46	
Demo: Installation
	 01:29	
Demo: Installation Part 2
	 04:03	
MySQL Workbench
	 00:29	
Demo: MySQL Workbench
	 03:30	
MySQL Command Line Editor
	 00:39	
Demo: MySQL Command Line Editor
	 01:33	
Summary in Sixty Seconds
	 00:24	
Fundamentals of RDBMS and Database Designs		 00:16:13	
Introduction
	 00:55	
Client/Server System
	 01:40	
Web Application Server
	 02:11	
History of Relational Database Model
	 01:08	
Relational Database Model Concepts
	 02:41	
Relational Database Model Keys
	 04:36	
Column Definition
	 02:29	
Summary in Sixty Seconds
	 00:33	
Introduction MYSQL Workbench		 00:31:51	
Introduction
	 00:55	
MySQL Workbench Features
	 01:41	
Starting MySQL Workbench
	 01:39	
Demo: Opening a New Connection
	 02:16	
Demo: Manage Connections
	 02:35	
Demo: Selecting Data
	 00:53	
Demo: Updating Data
	 04:41	
Demo: Open and Execute SQL File
	 01:56	
Demo: Inserting Data
	 01:18	
Demo: Deleting Data
	 00:47	
Demo: View and Edit Column Definition
	 03:22	
Demo: Creating Snippet
	 01:37	
Demo: Output Window
	 00:53	
Demo: Data Modeling
	 01:42	
Demo: Server Administration
	 02:57	
Demo: Workbench Central
	 01:58	
Summary in Sixty Seconds
	 00:41	
Data Retrieval Techniques		 01:11:13	
Introduction
	 01:03	
Basics of SELECT statement
	 01:42	
Setup for demo
	 00:48	
Beginning SELECT statement
	 01:06	
Demo: Select without FROM clause
	 02:21	
Demo: Retrieve all the data from table
	 01:51	
Demo: Order data based on a column
	 01:51	
Demo: Retrieve selected columns from table
	 01:32	
Demo: Retrieve selected columns and rows
	 02:41	
Demo: Bringing it together
	 03:11	
Demo: Retrieve empty resultset
	 00:50	
Working with Arithmetic Expressions
	 01:42	
Demo: Arithmetic Expressions
	 03:13	
Select statement and other functions
	 00:39	
Demo: Select statement and other functions
	 02:36	
Demo: Select statement and string functions
	 03:38	
Demo: Select statement and date functions
	 04:13	
Demo: Select statement and distinct rows
	 01:44	
Introducing WHERE clause
	 00:55	
Select statement and Comparision Operators
	 00:59	
Demo: Comparision Operators
	 04:55	
Select statement and Logical Operators
	 01:09	
Demo: Logical Operators
	 06:41	
Select statement and WHERE clause
	 01:46	
Demo: Using Between in WHERE clause
	 05:18	
Demo: Using Like in WHERE clause
	 04:44	
Select statement and ORDER BY clause
	 00:53	
Demo: Select statement and
	 03:24	
Retrieving limited rows
	 01:00	
Demo: Retrieving limited rows
	 02:03	
Summary in Sixty Seconds
	 00:45	
Data Modification Techniques		 00:20:41	
Introduction
	 00:48	
Insert Statement
	 00:44	
Demo: Insert Statement
	 09:05	
Update Statement
	 00:46	
Demo: Update Statement
	 05:00	
Delete Statement
	 00:35	
Demo: Delete Statement
	 03:13	
Summary in Sixty Seconds
	 00:30	
Summary and Resources		 00:01:31	
Final Words
	 01:31

ليست سرفصل هاي بخش دوم:

Introduction
	 02:09	
Joins, Unions and Subqueries	You 	 01:03:56	
Introduction
	 01:05	
Prerequisites
	 00:56	
Beginning Joins
	 01:25	
Inner Join
	 00:48	
Visual Explanation of Inner Join
	 02:10	
Demo: Inner Join
	 03:11	
Outer Join
	 00:41	
Visual Explanation of Left Outer Join
	 01:43	
Demo: Left Outer Join
	 02:53	
Visual Explanation of Right Outer Join
	 01:30	
Demo: Right Outer Join
	 02:59	
Visual Explanation of Full Outer Join
	 01:23	
Demo: Full Outer Join
	 01:57	
Visual Explanation of Cross Join
	 01:36	
Demo: Cross Join
	 00:58	
Pop Quiz
	 04:42	
Equi Join
	 01:12	
Self Join
	 01:14	
Demo: Self Join
	 01:51	
Natural Join
	 01:05	
Demo: Natural Join
	 02:09	
Joins with Using Keyword
	 00:33	
Demo: Joins with Using Keyword
	 02:58	
Union Operators
	 00:45	
Demo: Union Operators
	 03:23	
Subqueries
	 01:03	
Demo: Subqueries
	 04:49	
Joins vs Subqueries
	 02:29	
Demo: Subqueries with Aggregation Function
	 02:34	
Correlated Subqueries
	 01:23	
Demo: Correlated Subqueries
	 03:29	
Puzzle
	 00:47	
Solution of Puzzle
	 01:41	
Summary in Sixty Seconds
	 00:34	
MySQL Functions	You 	 00:36:55	
Introduction
	 01:07	
Scalar Functions
	 00:28	
String Functions
	 00:28	
Demo: String Functions
	 06:14	
Numeric Functions
	 00:28	
Demo: Numeric Functions
	 04:14	
Date/Time Functions
	 00:42	
Demo: Date/Time Functions
	 04:02	
Control Flow Functions
	 00:38	
Demo: Control Flow Functions
	 06:26	
Cast Functions
	 00:35	
Demo: Cast Functions
	 02:08	
Information Functions
	 00:29	
Demo: Information Functions
	 01:41	
Miscellaneous Functions
	 00:28	
Demo: Miscellaneous Functions
	 02:25	
Aggregate Functions
	 00:59	
Demo: Aggregate Functions
	 02:53	
Summary in Sixty Seconds
	 00:30	
MySQL Views	You 	 00:19:19	
MySQL Views
	 01:04	
Introduction
	 00:58	
Demo: Views
	 03:48	
Advantages of Views
	 01:57	
Demo: Simplified Queries
	 01:15	
Demo: Data Security
	 01:59	
Demo: DML Operations
	 02:45	
With Check Option
	 00:27	
Demo: With Check Option
	 04:32	
Summary in Sixty Seconds
	 00:34	
Stored Procedures and Stored Functions	You 	 00:25:23	
Introduction
	 00:59	
Stored Procedures
	 00:43	
Advantages of Stored Procedure
	 01:42	
Demo: Beginning Stored Procedures
	 02:31	
Demo: Stored Procedures with Multiple Resultset
	 01:41	
Demo: Stored Procedures with Parameters - Functions
	 01:39	
Demo: Stored Procedures with Parameters - DML Operation
	 02:25	
Demo: Stored Procedures with Parameters - Input and Output
	 03:02	
Demo: Stored Procedures - Drop and Create
	 01:16	
Stored Functions
	 00:37	
Demo: Stored Functions - 1
	 04:29	
Demo: Stored Functions - 2
	 02:19	
Stored Procedure vs Stored Function
	 01:33	
Summary in Sixty Seconds
	 00:27	
Triggers and Events	You 	 00:13:41	
Introduction
	 00:50	
Triggers
	 00:42	
Demo: Before Trigger
	 03:42	
Demo: After Trigger
	 03:37	
Events
	 00:32	
Demo: Single Time Event
	 02:10	
Demo: Recurring Event
	 01:40	
Summary in Sixty Seconds
	 00:28	
Summary and Resources	You 	 00:02:18	
Summary and Resources
	 02:18

دوره  MySQL Fundamentals Part1 حجم فایل: 406MB

دوره MySQL Fundamentals Part2 حجم فایل: 406MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight MySQL Fundamentals

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-MySQL Fundamentals_git.ir.rar
یه کاربرر در 1397/02/09 ساعت 03:42

سلام
قسمت دوم موجود نیست. لطفا قرار بدید!

مدیر در 1397/02/09 ساعت 05:47

هر دو قسمت در یک فایل ادغام شده اند.