پیشنهاد فرادرس

اعتبارسنجی لایه Data با Entity Framework

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Entity Framework

اعتبارسنجی-لایه-data-با-entity-framework

در این دوره آموزشی شما با تمام مباحث مربوط به اعتبارسنجی داده ها در  Entity Framework آشنا می شوید.

این دوره محصول Pluralsight است و شما با را این مبحث مهم آشنا می کند.

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

 • Validation با NET 4 IvalidateableObject .
 • اضافه کردن لایه داده ها
 • راه اندازی Validation روی DbContext
 • بررسی نتایج حاصل از روش های مختلف اعتبارسنجی
 • سفارشی کردن اعتبارسنجی
 • نقد و بررسی لایه داده های اعتبارسنجی
 • کار با ValidateEntity
 • مشخص نمودن Validate با استفاده از ShouldValidateEntity
 • غیرفعال کردن Validate به صورت خودکار در SaveChanges
 • آیتم های IDictionary پارامتر ValidateEntity
 • ویژگی های MVC's Validation
 • ایجاد یک مدل ساده با MVC 3
 • کار با HandleException

عنوان دوره آموزشي: Data Layer Validation with Entity Framework 4.1 سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 54 دقيقه نويسنده: Julie Lermanليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 00:13	
Objectives
	 00:40	
Validation Logic in Your Application
	 01:23	
Where Does Validation Fit in Entity Framework?
	 00:58	
Validating Against .NET 4 Validation Attributes
	 09:55	
Type Validation with .NET 4 IValidateableObject
	 04:08	
Adding Custom Data Layer Validation (A Sneak Peek)
	 01:01	
Triggering Validation from the DbContext
	 02:20	
Inspecting Results of Different Validation Methods
	 14:53	
Combining Property-Level and Type-Level Validation Rules
	 04:00	
Validations vs. Code First Mapping Configuration
	 01:32	
Summary
	 00:12	
Resources
	 00:08	
Customizing Entity Framework Data Layer Validation		 00:34:45	
Introduction
	 00:11	
Objectives
	 00:42	
Review Data Layer Validation Basics
	 01:44	
Opportunities for Customization
	 01:30	
Overriding ValidateEntity
	 08:10	
Refactoring ValidateEntity Logic
	 02:24	
ValidateEntity Workflows
	 03:40	
Using ShouldValidateEntity to Specify Which Entities to Validate
	 04:40	
Turning off Automatic Validation during SaveChanges
	 04:46	
What Does and Doesn't Belong in ValidateEntity
	 01:30	
The items IDictionary Parameter of ValidateEntity
	 04:32	
Summary
	 00:48	
Resources
	 00:08	
Integrating Entity Framework Validation with MVC and WCF Data Services		 00:37:59	
Introduction
	 00:13	
Objectives
	 00:32	
MVC's Validation Features
	 00:39	
Review Domain and Model Validation Rules
	 02:17	
Creating a Simple MVC 3 App with the Model
	 03:14	
Client Side Validation and Data Annotations
	 03:40	
MVC Server-Side Validation and Data Annotations
	 03:42	
Forcing MVC UI to Display Data Layer Validation Issues
	 03:06	
MVC and Fluent API Validation Configurations
	 07:48	
WCF Data Services Exception Handling of DbEntityValidationExceptions
	 07:29	
Overriding HandleException
	 04:11	
Summary
	 01:02	
Resources
	 00:06

حجم فايل: 366MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Data Layer Validation with Entity Framework 4.1

پیشنهاد فرادرس

مهدی در 1394/05/09 ساعت 21:22

احسان جان این لینک مشکل داره یه تست انجام بده برادر

مدیر در 1394/05/09 ساعت 21:31

لینک تست شد و مشکلی نداره.