پیشنهاد فرادرس

امنیت در ASP.NET 3.5

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ASP.NET

امنیت-در-asp-net-3-5

در این مجموعه آموزشی (ASP.NET 3.5 Security) که دارای سطح متوسط و مدت زمان 2 ساعت و 38 دقیقه می باشد. چگونگی ایمن سازی برنامه های کاربردی وب ASP.NET را می آموزید.

این مجموعه آموزشی محصول PluralSight است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • نمونه پروژه :SQL Injection
 • مثال های Authz URL
 • ملاحظات امنیت
 • رمزگذاری فایل پیکربندی
 • هویت سیستم
 • معماری
 • مرور کلی کنترل امنیت
 • عضویت در برنامه نویسی
 • ارائه دهندگان نقش
 • پیکربندی ارائه دهندگان
 • توصیه هایی برای استفاده
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	ASP.NET Security	 		
Introduction	 		
What every dev should know	 		
Demo - SQL Injection	 		
Demo - XSS	 		
Authn and Authz	 		
ASP.NET URL Authz	 		
URL Authz examples	 		
IIS 6 and URL Authz	 		
IIS 7 URL Authz	 		
Client identity	 		
Forms authentication	 		
Demo - forms authn	 		
Security considerations	 		
Role-based authorization	 		
Demo - forms authn with roles	 		
Trimming site maps with roles	 		
Config file encryption	 		
System identity	 		
Summary	 		
	ASP.NET Membership	 		
Introduction	 		
Demo - RAD using membership	 		
Architecture	 		
How it works	 		
Security control overview	 		
Programming membership	 		
Role providers	 		
Configuring providers	 		
Recommendations for use	 		
Demo - custom role provider	 		
Summary

حجم فایل:140MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight ASP.NET 3.5 Security

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود pluralsight ASP.NET 3.5 Security_git.ir.rar