پیشنهاد فرادرس

انتشار بازی های موبایل با GameSalad

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ساخت بازی

انتشار-بازی-های-موبایل-با-gamesalad

در این آموزش تصویری با نحوه انتشار بازی هایی که با استفاده از GameSalad طراحی می شود آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • ایجاد یک Apple ID
  • انتشار به  iOS  و  Mac
  • ایجاد فایل باینری با استفاده از Publisher
  • ایجاد بازی های جدید در  iTunes
  • ایجاد یک Android Binary
  • ایجاد یک برنامه جدید در Google Play
  • پکیج بندی

عنوان دوره آموزشی: Publishing Mobile Games with GameSalad by Jay McFarland سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 32 دقیقه نویسنده: Jay Mcfarlandلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 	04:58 	
The GameSalad Publisher
	 	00:23:56 	
Introduction
	 	01:15 	
Taking Screen Shots of Your Game
	 	03:21 	
Publish to the GameSalad Publisher
	 	03:03 	
Arcade Info Tab
	 	03:10 	
Services Tab
	 	01:59 	
Platforms Tab
	 	09:51 	
Summary
	 	01:17 	
Publishing to iOS and Mac
	 	00:28:45 	
Introduction
	 	01:22 	
Create an Apple ID
	 	02:23 	
Create and Download a Provisioning Profile
	 	03:54 	
Create the Binary File Using the Publisher
	 	06:39 	
Create New Game in iTunes Connect
	 	09:53 	
Upload the Game Using the Application Loader
	 	02:32 	
Summary
	 	02:02 	
Creating an Android Binary
	 	00:10:24 	
Introduction
	 	01:08 	
Complete the GS Publisher Android Form
	 	03:21 	
Create an Android Binary
	 	04:59 	
Summary
	 	00:56 	
Publishing to Google Play
	 	00:18:41 	
Introduction
	 	01:26 	
Create a New App in Google Play
	 	02:28 	
Store Listing
	 	05:51 	
Pricing & Distribution
	 	07:17 	
Summary
	 	01:39 	
Publishing to Amazon
	 	00:19:44 	
Introduction
	 	01:08 	
General Information
	 	02:04 	
Availability & Pricing
	 	02:18 	
Description
	 	01:15 	
Images & Multi-Media
	 	02:23 	
Content Rating
	 	01:49 	
Upload Binary
	 	06:12 	
Summary
	 	02:35 	
Publishing to Windows 8
	 	00:44:27 	
Introduction
	 	02:18 	
Reserve Your App Name
	 	01:54 	
Acquire Package Name and Publisher ID
	 	02:11 	
GameSalad Publisher
	 	15:27 	
Selling Details
	 	04:56 	
Age Rating
	 	02:24 	
Cryptography
	 	01:38 	
Packages
	 	02:00 	
Description
	 	07:44 	
Notes to Testers
	 	02:32 	
Summary
	 	01:23 	
Publishing Mobile Games with GameSalad Summary
	 	00:01:29 	
Summary
	 	01:29

حجم فایل: 503MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Publishing Mobile Games with GameSalad

پیشنهاد فرادرس