پیشنهاد فرادرس

برنامه نویسی بازی با Python و PyGame

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش پایتون (Python)

برنامه-نویسی-بازی-با-python-و-pygame

PyGame مجموعه ای از اسکریپت ها و ماژول های آماده به زبان Python هستند که از آنها می توان برای برنامه نویسی بازی ها استفاده نمود و کار برنامه نویس را سهل و زمان لازم برای برنامه نویسی را کاهش می دهند.این دوره آموزشی به معرفی Python و PyGame می پردازد.

سطح این مجموعه آموزشی(Game Programming with Python and PyGame) متوسط و مدت زمان آن 4 ساعت و 18 دقیقه است. و محصول موسسه آموزشی PluralSight می باشد.

برخی عناوین مطرح شده در این مجموعه:

 • PyGame چیست؟
 • چگونه پایتون کار می کند؟
 • کنترل جریان
 • کار ​​با لیست ها
 • استفاده از موس در داخل برنامه
 • نمایش تصاویر و بازی برای تلفن های موبایل
 • استفاده از صفحه کلید در داخل برنامه
 • معرفی ساختار پوشه
 • اضافه کردن اشیاء بازی و ایجاد ماژول ها
 • ارائه و ذخیره سازی نمره بالا
 • ایجاد منطق بازی
 • نهایی کردن بازی
 • ایجاد سطوح تصادفی
 • اضافه کردن صدا به بازی
 • ایجاد و نشان دادن یک منوی شروع
 • رفتن به سطح بعدی
 • اجرا بازی بر روی لینوکس
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	What is PyGame?			
Introduction			
What is the goal of the course?			
What is PyGame?			
Setting up the environment and what you will need			
Python crash course - How does Python work?			
Python crash course - Introducing the demos			
Python crash course - Flow control			
Python crash course - Working with lists			
Python crash course - Creating classes and constructors			
Python crash course - Methods outside and within classes			
Python crash course - Imports			
Summary			
	Hello World in PyGame			
Introduction			
Hello World			
Moving things on the screen			
Stay within the bounds, lets bounce around!			
Using the mouse inside the application			
Showing images and playing sounds			
Using the keyboard inside the application			
Summary			
	From Idea to Game, Collecting all Ideas and Resources			
Introduction			
Where do you start?			
Gathering resources			
Finding free resources, recording audio and drawing images			
Defining our game			
Summary			
	Setting up the Architecture of the Game			
Introduction			
Class diagram of our game			
Identifying some difficulties			
Theory behind collision detection			
Implementation of basic collision detection			
Handling high score			
Handling levels			
Summary			
	Creating the Game Objects			
Introduction			
Introducing the folder structure			
Adding the first game objects and creating the first modules			
Introducing the rest of the game objects			
Hooking the basics together and showing the first scene			
Showing the ball			
Loading a level and rendering the bricks			
Adding some collision detection			
Summary			
	Creating the Game Logics			
Introduction			
Balls, balls everywhere!			
Welcome the Pad			
Rendering text: showing score and lives			
Game Over			
Submitting and storing high score			
Summary			
	Creating Random Levels			
Introduction			
Balls, balls everywhere!			
Summary			
	Finalizing the Game			
Introduction			
Adding sound to the game			
Creating and showing a start Menu			
Going to the next Level			
Running the game on Linux			
Summary			
What now?

حجم فایل:1139MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Game Programming with Python and PyGame

پیشنهاد فرادرس