تبلیغات

برنامه نویسی بازی iOS با Sprite Kit

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش SpriteKit

برنامه-نویسی-بازی-ios-با-sprite-kit

Sprite Kit یک موتور بازی سازی متن باز برای iOS است.

با استفاده از Sprite Kit می توانید بازی های دو بعدی زیبا و جذاب بسازید.

این دوره آموزشی محصول Lynda است و برنامه نویسی بازی iOS با Sprite Kit را به زبان ساده آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • آشنایی با scene و sprite
  • اضافه کردن خواص فیزیک و صحنه
  • اضافه کردن عناصر بازیکن کنترل شده با elements
  • ایجاد جلوه های صوتی
  • انتقال به صحنه جدید
  • ساخت action
  • استفاده از particle emitters
  • پشتیبانی از landscape orientation
  • استفاده از texture atlases

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

iOS Game Development with Sprite Kit

Games have always been a big deal on iOS, but up to now you needed to use an external framework or library—like Cocos2D—or write your own painstaking game engine code. Now, with iOS 7, Apple has added Sprite Kit, their first-ever game engine, which is officially built into the SDK. Sprite Kit is for creating 2D games, including features for animation, particle systems, and a full physics engine.

Here, Simon Allardice shows how to create your own 2D game: building levels (aka scenes) with artwork, animation, and audio. He first explores the core concepts and vocabulary of Sprite Kit and then, by recreating examples of classic 2D games, shows how to create independent game objects with their own animations and behavior, implement collision detection, and work with physics and the powerful particle system.

Note: This course concentrates on iOS, although Sprite Kit can also be used to create games for Mac OS X. Topics include:

What is a scene? What is a sprite? Adding physics and gravity Adding player-controlled elements with sprites Reacting to contacts and collisions Playing sound effects Transitioning to new scenes Using particle emitters Creating actions Supporting landscape orientation Using texture atlases

Subjects: Developer Mobile Apps Games Software: iOS Xcode Author: Simon Allardice

Introduction 2m 46s

Welcome 59s

What you should know 1m 47s

1. Getting Started 19m 8s

Learning Sprite Kit 2m 34s

What is a scene? 2m 24s

Deconstructing the Sprite Kit project template 7m 30s

Constructing scenes with nodes 3m 9s

What is a sprite? 3m 31s

2. Adding Sprites and Physics Simulations 42m 27s

Introduction to the game 1m 21s

Setting up the project 3m 10s

Positioning and coordinate systems 5m 25s

Adding physics and gravity 5m 18s

Using physics bodies 9m 12s

Changing the physics world's gravity 3m 38s

Defining vectors 4m 1s

Applying forces and impulses 3m 34s

Working with friction, restitution, and damping 6m 48s

3. Adding Player-Controlled Elements 14m 4s

Adding the player sprite 4m 33s

Reacting to touches 5m 48s

Adding the brick sprites 2m 10s

Hiding the status bar 1m 33s

4. Reacting to Collisions 29m 58s

Detecting contacts and collisions 3m 44s

Using bitmasks in Sprite Kit 8m 42s

Defining categories 3m 27s

Assigning categories 1m 41s

Creating a contact test bitmask 2m 57s

Reacting to contacts 3m 12s

Detecting which bodies contacted 6m 15s

5. Additional Gameplay 25m 49s

Playing sound effects with SKAction 3m 48s

Adding an invisible boundary 6m 59s

Creating and transitioning to a new scene 7m 2s

Refining the scene transition 3m 5s

Restarting the initial scene 4m 55s

6. Particle Systems 22m 54s

Using particle emitters 4m 57s

Configuring and adding emitter nodes 9m 21s

Adding emitters to existing objects 8m 36s

7. Using Actions 19m 58s

Introduction to actions 2m 32s

Creating actions 5m 10s

Reversing actions 5m 22s

Sequencing, grouping, and repeating actions 6m 54s

8. Further Options 21m 54s

Supporting landscape orientation 8m 29s

Reviewing the rendering loop 3m 45s

Using texture atlases 4m 47s

Animating with a texture atlas 4m 53s

Conclusion 43s

Goodbye

عنوان دوره: Lynda - iOS Game Development with Sprite Kit حجم فایل: 624MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda iOS Game Development with Sprite Kit

پیشنهاد فرادرس