پیشنهاد فرادرس

برنامه نویسی تحت وب با ExpressJS

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش ExpressJS

برنامه-نویسی-تحت-وب-با-expressjs

در این آموزش تصویری با برنامه نویسی تحت وب با فریمورک ExpressJS آشنا می شوید.

ExpressJS یک فریمورک Javascript برای توسعه اپلیکیشن های تحت وب می باشد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • نصب و راه اندازی tooling
 • کار با Code organization
 • کار با Connect Middleware
 • مقدمه ای بر Express.js
 • پارامترهای مسیر یابی و queries
 • استفاده از Block ها  برای  Layout
 • کار با داده ها
 • کار با Form ها
 • آپلود فایلها
 • تعمیر و نگهداری فایل
 • استفاده از WebStorm  برای ایجاد برنامه های وب
 • استفاده از WebStorm  برای اجرای برنامه های اشکال زدایی
 • کار با cookie ها
 • کار با session ها

عنوان دوره آموزشی: Web Development with ExpressJS سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 14 دقیقه نویسنده: Hadi Haririلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Installation and tooling
	 03:02	
First node application
	 01:30	
Code organization
	 02:55	
Writing code 'node-style'
	 03:19	
A node Http Server
	 03:21	
Packages
	 03:03	
Connect Middleware
	 06:08	
An Introduction to Express.js		 00:19:42	
Introduction
	 00:44	
Express.js Overview
	 03:03	
Our first Express Application
	 04:11	
Routing
	 04:02	
Route parameters and queries
	 02:42	
Configurations
	 03:09	
Enhancing apps with middleware
	 01:51	
Views		 00:17:48	
Views
	 00:40	
Jade View Engine
	 00:52	
HTML Elements
	 08:06	
Embedding JavaScript and Code
	 02:15	
Using Blocks for Layout
	 02:25	
Stylesheets
	 03:30	
Working with Data		 00:27:14	
Working with Data
	 01:01	
Displaying Data in Views
	 06:50	
Working with Forms
	 10:10	
Content Negotiation
	 02:09	
Uploading Files
	 04:09	
Serving Files
	 01:10	
Locals and Helpers
	 01:45	
Common and Advanced Scenarios		 00:41:32	
Introduction
	 01:28	
Working with cookies
	 04:22	
Working with sessions
	 06:13	
Custom middleware
	 04:48	
Authentication and Authorization
	 06:44	
Error Handling
	 07:31	
Using express to create web apps
	 04:08	
Using WebStorm to create web apps
	 01:03	
Using WebStorm to run and debug web apps
	 01:39	
Summary and next steps
	 03:36

حجم فایل: 406MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Web Development with ExpressJS

پیشنهاد فرادرس