پیشنهاد فرادرس

بهینه سازی و افزایش کارایی در Oracle Database 12c

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش اوراکل (Oracle)

بهینه-سازی-و-افزایش-کارایی-در-oracle-database-12c

این آموزش تصویری شما را با تکنیک های افزایش کارایی و بهینه سازی دیتابیس های Oracle Database 12c آشنا می کند.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • تنظیم عملکرد Oracle
 • تنظیم پایگاه داده Oracle
 • روشهای تنظیم عملکرد
 • فعال کردن ADDM
 • فعال کردن و پیکربندی ADDM
 • درباره پایگاه داده
 • مشکلات عملکرد پایگاه داده
 • تولید گزارش ADDM
 • دسترسی به AWR با توسعه SQL 
 • تفسیر یافته های ADDM
 • کارایی Oracle Database 12c
 • تحلیل ADDM و توصیه ها
 • تجزیه و تحلیل فعالیت های دوره (ASH) 
 • تجزیه و تحلیل ترافیک ASH
 • تنظیم SQL در Oracle Database 12c
 • مدیریت آمار بهینه ساز
 • راه اندازی SQL
 • طریقه دسترسی به SQL
 • مدیریت منابع پایگاه داده
 • معرفی مدیریت منابع پایگاه داده
 • پیکربندی منابع پایگاه داده
 • مدیریت منابع در یک محیط چندگانه
 • ایجاد یک برنامه ریزی برای منابع
 • وظایف خودکار Oracle Database 12c
 • زمان بندی Oracle چیست ؟
 • زمان بندی Oracle Database 12c
 • مدیریت Oracle Database 12c
 • مدیریت همزمانی Oracle
 • قفل و بن بست

عنوان دوره آموزشی: Oracle Database 12c Performance Tuning and Optimization سطح: مقدماتی مدت زمان: 2 ساعت و 57 دقیقه نویسنده: Tim Warnerلیست سرفصل های دوره آموزشی:

It seems that most Oracle Database administrators enjoy twiddling and tweaking their production Oracle databases/instances to make them run as efficiently as possible. This course will teach you how to perform maintenance and manage performance. In addition, this course overlaps heavily with the OCP exam objectives. 

Overview 01:50 A Reference 01:15 About Oracle Performance Tuning 03:22 Oracle Database Tuning Tools 02:46 Approaches to Performance Tuning 04:02 The Automatic Workload Repository (AWR) 01:38 Enabling ADDM 00:17 Demo 1: Enabling and Configuring ADDM 05:00 More About DB Time 02:32 The Most Common Database Performance Problems 01:08 Methods for Generating ADDM Reports 00:45 Demo 2: Accessing the AWR With SQL Developer 02:58 Interpreting ADDM Findings 01:01 Summary 01:16 Monitoring Oracle Database 12c Performance 00:31:30 Overview 01:38 A Resource 00:59 ADDM Analysis and Recommendations 02:30 About Real-Time ADDM 01:37 Demo 1: Using ADDM and Real-Time ADDM 08:46 Active Session History (ASH) Analytics 02:07 Using the Advisory Framework 01:51 Demo 2: Deeper Into ASH Analytics 05:44 Demo 3: Introducing the Advisory Framework 03:55 Summary 02:18 Tuning SQL in Oracle Database 12c 00:27:24 Overview 01:35 About Optimizer Statistics 03:20 Gathering Statistics 01:12 Demo 1: Managing Optimizer Statistics 04:14 The SQL Tuning Advisor 03:30 The SQL Access Advisor 02:16 Demo 2: Using the SQL Tuning Advisor 05:04 Demo 3: Using the SQL Access Advisor 04:36 Summary 01:33 Managing Resources With Database Resource Manager 00:32:19 Overview 01:35 The Problem in a Nutshell 02:22 Introducing Database Resource Manager 03:07 Resource Manager Components 02:27 Demo 1: Enabling a Resource Plan 03:03 Demo 2: Configuring Database Resource Manager 03:51 More About Resource Plans 01:53 A Simple Resource Plan 01:36 Built-In Resource Plans 00:44 Built-In Consumer Groups 00:17 Consumer Group Mapping Rules 01:13 Managing Resource Consumer Groups 00:55 Resource Manager in a Multitenant Environment 01:33 Demo 3: Creating a Resource Plan 05:58 Summary 01:37 Automating Tasks With the Oracle Database 12c Scheduler 00:28:56 Overview 02:19 What the Oracle Scheduler Is 00:44 What the Oracle Scheduler Is Not 01:11 What Can We Do With the Scheduler? 03:24 Oracle Scheduler Object Rogue's Gallery 03:14 More About Scheduler Jobs 01:40 Windows 02:42 How Does This Stuff Fit Together? 01:37 Demo 1: Touring the Oracle Database 12c Scheduler 05:20 Demo 2: Building Jobs With SQL Developer 05:26 Summary 01:15 Managing Oracle Database 12c Data Concurrency 00:26:54 Overview 01:28 The Problem in a Nutshell 01:58 Data Concurrency and Consistency 02:41 The Difference Between Locks and Latches 02:55 Oracle Database 12c Locking Rules 02:41 How Oracle Manages Concurrency 02:44 Locks and Deadlocks 02:19 How to Resolve Lock Conflicts 00:56 Demo 1: Managing Data Consistency 02:13 Demo 2: Taking Charge of Data Concurrency 05:48 Summary 01:04

حجم فایل: 411MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Oracle Database 12c Performance Tuning and Optimization

پیشنهاد فرادرس