تبلیغات

تبلیغات تاثیر گذار در Facebook

دسته بندی ها: سرویس های اینترنتی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تجارت الکترونیک

تبلیغات-تاثیر-گذار-در-facebook

تمام قدرت در تبلیغات فیس بوک در دست توسعه دهندگان است. در این دوره ترفندهایی به شما آموزش داده می شود که بتوانید تبلیغات خود در فیس بوک را موثرتر کنید.

سطح این مجموعه آموزشی(Effective Facebook Advertising) متوسط و مدت زمان آن 2 ساعت و 24 دقیقه است. و محصولی از PluralSight می باشد.

برخی عناوین مطرح شده در این مجموعه:

 • Takeaway های کلیدی
 • گرفتن 50 $ آگهی اعتباری رایگان
 • آشنایی با تبلیغات فیس بوک
 • ارتقای Post ها
 • ارتقای URL ها
 • تبلیغات فیس بوک - از دیدگاه کاربر
 • مبانی تبلیغ فیس بوک
 • راه اندازی  برنامه نصب تبلیغات تلفن همراه
 • مدیریت تبلیغات فیس بوک شما
 • مدیریت تبلیغات از طریق Power Editor
 • ایجاد آگهی در Power Editor
 • مدیریت تبلیغات فیس بوک
 • درخواست برای تبلیغات API
 • تبلیغات Facbook API هفتگی
 • اشیاء کلیدی
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction	
Title and Introduction	 		
	Understanding Advertising			
Title and Introduction	 		
Key Takeaways	 		
What you Need to Know	 		
Search Advertising	 		
ROI	 		
Measurement	 		
Advertising and Social	 		
Real Life Examples	 		
	Setting Up Your First Ad			
Introduction	 		
Getting Started With Your First Facebook Ad	 		
Selecting What You're Advertising	 		
Deciding Whom You're Targeting	 		
Choosing How You'll be Charged	 		
Getting $50 Free Ad Credit	 		
	Understanding Facebook Ads			
WIIFM - What's in it For Me???	 		
Promoted Page Ads	 		
Promoted Posts	 		
Promoted URLs	 		
Sponsored Stories	 		
Promoted App Installs	 		
Facebook Ads - From the User's Perspective	 		
Basics of a Facebook Ad	 		
Setting Up Mobile App Install Ads	 		
Managing Your Facebook Ads	 		
Power Editor Advantages	 		
Understanding 'Campaigns'	 		
	Building Ads Based on Passion			
WIIFM - What's in it For Me???	 		
Building Your Ad Strategy	 		
Passion	 		
Why Base Your Ads on Passion?	 		
Successful Ad 101	 		
Demo - Building Ads Based on Passion	 		
	Taking Advertising Further with Facebook Power Editor			
WIIFM - What's in it For Me???	 		
Power Editor Overview	 		
Installing Power Editor	 		
Power Editor Interface	 		
Managing Ads Through Power Editor	 		
Creating Campaigns in Power Editor	 		
Creating an Ad in Power Editor	 		
Copy/Paste	 		
New Targeting Types	 		
Building Custom Audiences in Power Editor	 		
	Measuring Ads With the Facebook Ad Manager and Insights			
WIIFM - What's in it For Me???	 		
What, Who, How, and Why?	 		
Old Insights vs. New Insights	 		
Facebook Ads Manager	 		
Conversion Tracking	 		
Is Your Ad Working?	 		
	Overview of Facebook Ads API			
WIIFM - What's in it For Me???	 		
Applying For the Ads API	 		
Facbook Ads API Overview	 		
Key Objects	 		
Conclusion

حجم فایل:390MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Effective Facebook Advertising

پیشنهاد فرادرس