پیشنهاد فرادرس

تعریف ساختار تجاری در راه اندازی کسب و کار طراحی وب

دسته بندی ها: سرویس های اینترنتی ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش تجارت الکترونیک

تعریف-ساختار-تجاری-در-راه-اندازی-کسب-و-ک

راه اندازی یک کسب و کار موفق در زمینه طراحی وب نیازمند طراحی یک ساختار استاندارد، حرفه ای و خلاق می باشد.

در این دوره آموزشی از موسسه Lynda با تعریف ساختار تجاری در راه اندازی کسب و کار طراحی وب آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • سازه های کسب و کار هفتگی
 • ساختار گزینه های کسب و کار 
 • مالکیت انحصاری : مزایا و معایب
 • مشارکت در کسب و کار : مزایا و معایب
 • شرکت های C: مزایا و معایب
 • شرکت های S: مزایا و معایب
 • LLC: مزایا و معایب
 • ساختار کسب و کار خود را با استفاده از پنج پرسش کلیدی انتخاب کنید
 • کسب و کار نمونه
 • معرفی کسب و کار در طراحی وب سایت
 • کسب و کار طراحی وب سایت به عنوان مالکیت انحصاری
 • کسب و کار طراحی وب سایت به عنوان LLC
 • تشکیل انحصاری مالکیت
 • اخذ مجوز های محلی
 • درخواست دریافت مالیات کسب و کار در شهرستان
 • باز کردن حساب بانکی در کسب و کار
 • درک تعهدات مالیاتی دولت
 • تشکیل شرکت با مسئولیت محدود (LLC)
 • شروع کار با یک نام برای LLC
 • اخذ مجوز های محلی
 • شناخت  مالیاتی برای LLCs
 • درخواست شماره شناسایی کارفرما (EIN)
 • شناخت تعهدات مالیاتی دولت

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Sole proprietorship, general partnership, corporation, or LLC? Choosing a business structure is one of the tougher decisions web designers face when establishing a new company. In this course, entrepreneur Martha Garzon walks you through the advantages and disadvantages of each business model, and helps you decide which one is right for you. You'll also take a deep dive into two key business structures–sole proprietorship and LLC—to see how they affect licensing and permitting processes, taxes, and recordkeeping for a hypothetical web design business. This practical information will help you clear early legal and financial hurdles, and help make sure your business hits the ground running.
Topics include:
Understanding your business-structure options
Choosing your business structure using five key questions
Establishing business names and fictitious business names
Obtaining local licenses and permits
Applying for city/county tax receipts
Opening a business bank account
Understanding state and federal taxes

Introduction 2m 33s Welcome 1m 21s Disclaimer 1m 12s 1. Overview of Business Structures 23m 6s Understanding your business-structure options 1m 8s Sole proprietorship: Advantages and disadvantages 2m 48s Partnerships: Advantages and disadvantages 3m 24s C corporation: Advantages and disadvantages 4m 54s S corporation: Advantages and disadvantages 2m 19s LLC: Advantages and disadvantages 4m 12s Choosing your business structure using five key questions 4m 21s 2. Sample Businesses 13m 53s Introducing Amy's web design business 4m 26s Amy's web design business as a sole proprietorship 3m 36s Amy's web design business as an LLC 5m 51s 3. Forming a Sole Proprietorship 19m 30s Getting started with business names and fictitious business names 4m 46s Obtaining local licenses and permits 1m 7s Applying for a city business tax receipt 5m 47s Applying for a county business tax receipt 2m 37s Opening a business bank account 1m 58s Understanding state tax obligations 1m 16s Understanding federal tax obligations 1m 59s 4. Forming a Limited Liability Company (LLC) 32m 1s Getting started with a name for your LLC 2m 52s Filing the Articles of Organization 3m 53s Creating an operating agreement 1m 10s Obtaining local licenses or permits 1m 10s Applying for a city business tax receipt 5m 47s Applying for a county business tax receipt 2m 37s Understanding tax election for LLCs 5m 30s Applying for an Employer Identification Number (EIN) 4m 5s Opening a business bank account 1m 58s Understanding state tax obligations 57s Understanding federal tax obligations 2m 2s Conclusion 2m 43s Next steps: Finding professional support 2m 43s

عنوان دوره: Lynda - Running a Web Design Business- Defining Your Business Structure حجم فایل: 624MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Running a Web Design Business Defining Your Business Structure

پیشنهاد فرادرس