پیشنهاد فرادرس

توسعه بازی های GamesSalad برای آزمایش

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش GameSalad

توسعه-بازی-های-gamessalad-برای-آزمایش

این دوره آموزشی به شما می آموزد که چگونه بازی های خود را به درستی قبل از انتشار تست کنید.

این مجموعه آموزشی (Deploying GamesSalad Games for Testing) دارای سطح متوسط و مدت زمان 1ساعت 51 دقیقه است. این مجموعه محصول PluralSight می باشد.

برخی عناوین مطرح شده در این مجموعه:

  • دانلود و نصب GameSalad
  • پیش نمایش و تست بازی
  • ایجاد یک پروفایل موقت  Ad-Hoc
  • نصب و تست روی دستگاه
  • نصب Android Viewer
  • بارگذاری بازی برای Windows Arcade
  • تست بازی
  • سیستم عامل و دستگاه ها
  • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction	 		
Introduction	 		
	iOS Testing with GameSalad 		
Introduction	 		
Setup Device for Testing	 		
Download and Install GameSalad Viewer 		
Preview and Test Game	 		
Create an Ad-Hoc Provisioning Profile	 		
Install and Test on the Device	 		
Summary	 		
	Android Testing with GameSalad	 		
Introduction	 		
Prepare the Device 		
Download Android Viewer	 		
Install Android Viewer	 		
Test App on the Device	 		
Summary	 		
	HTML Testing with GameSalad	 		
Introduction	 		
Publish to GameSalad Publisher	 		
Upload the Game to Windows Arcade	 		
Test the Game	 		
Summary	 		
	Testing Guidelines	 		
Introduction	 		
Platforms and Devices	 		
Who Should Test	 		
What to Look for When Testing	 		
Once You Are Published	 		
Summary	 		
	Summary	 		
Summary

حجم فایل:258MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Deploying GamesSalad Games for Testing

پیشنهاد فرادرس