پیشنهاد فرادرس

توسعه پذیری WCF

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش WCF

توسعه-پذیری-wcf

این دوره آموزشی جزء دوره های پیشرفته WCF است و شما را با مفهوم Extensibility یا توسعه پذیری WCF آشنا می کند.

مفاهیمی مانند تنظیمات وب سرویس، مدیریت خطاها، کار با عملگرهای مختلف، کار با سلکتورها، تبدیل Query String ها و ... در این دوره آموزش داده می شوند.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

  • توسعه پذیری Runtime
  • پارامترهای Inspectors
  • قالب بندی پیام ها
  • انتخابگرها
  • عملیات Invokers
  • خدمات توسعه پذیری
  • آشنایی با ServiceConfiguration
  • آشنایی با WCF Web Http و Query String Converter
  • آشنایی با Serialization Callbacks
  • توسعه WCF

عنوان دوره آموزشي: WCF Extensibility سطح: پیشرفته مدت زمان: 3 ساعت و 9 دقيقه نويسنده: Carlos Figueiraليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Course Overview
	 03:53	
WCF Description and Service Behaviors
	 05:16	
Demo: Service Behaviors
	 03:17	
Endpoint Behaviors
	 01:05	
Demo: Endpoint Behaviors
	 03:26	
Contract Behaviors
	 00:54	
Demo: Contract Behaviors
	 03:35	
Operation Behaviors
	 01:09	
Demo: Operation Behaviors
	 05:45	
Summary
	 00:49	
Runtime Extensibility - Part 1		 00:43:26	
WCF Runtime, Message Object, Message Inspectors
	 08:26	
Demo: Message Inspectors
	 08:24	
Parameter Inspectors
	 01:32	
Demo: Parameter Inspectors
	 09:38	
Message Formatters
	 02:21	
Demo: Message Formatters
	 12:18	
Summary
	 00:47	
Runtime Extensibility - Part 2		 00:24:54	
WCF Runtime for the Server, Operation Selectors
	 03:09	
Code: Operation Selectors
	 02:04	
Operation Invokers
	 01:50	
Code: Operation Invokers
	 02:38	
Instance Providers
	 01:30	
Code: Instance Providers
	 01:44	
Instance Context Providers
	 03:38	
Error Handlers
	 01:31	
Code: Error Handlers
	 04:59	
Initializer Interfaces and Summary
	 01:51	
Service Model Extensibility		 00:29:57	
Other Service Model Extensions, Behavior Configuration Extensions
	 03:17	
Demo: Behavior Configuration Extensions
	 03:01	
Binding Configuration Extensions
	 01:38	
Demo: Binding Configuration Extensions
	 06:40	
Service Host Factory, ServiceConfiguration
	 02:07	
Demo: Service Host Factory
	 01:40	
Intro to the ServiceConfiguration Demo
	 00:16	
Demo: Service Configuration
	 01:34	
WCF Web Http and Query String Converter
	 03:15	
Demo: Query String Converter
	 02:22	
Metadata Extensibility, Extensible Objects, Summary
	 04:07	
Serialization extensibility		 00:26:12	
Serialization, Serialization Surrogates
	 05:09	
Demo: Serialization Surrogates
	 03:25	
Serialization Callbacks
	 01:34	
Demo: Serialization Callbacks
	 05:08	
Data Contract Resolver
	 01:45	
Demo: Data Contract Resolver
	 04:13	
Extensible Data Objects
	 01:09	
Demo: Extensible Data Objects
	 03:23	
Summary
	 00:26	
WCF Channel Extensibility		 00:36:02	
WCF Channel Model, Channel Shapes, Protocol Channels
	 12:09	
Demo: Protocol Channels
	 04:51	
Asynchronous Operations
	 02:25	
Demo: Protocol Channels (cont'd)
	 02:06	
Message Encoders
	 02:17	
Demo: Message Encoders
	 07:54	
Transport Channels and Summary
	 04:20

حجم فايل: 547MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight WCF Extensibility

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-WCF Extensibility_git.ir.rar