پیشنهاد فرادرس

توسعه XRM بدون کد

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

توسعه-xrm-بدون-کد

در این آموزش تصویری با توسعه XRM بدون کدنویسی آشنا می شوید.

توسعه دهندگان نرم افزار و تحلیلگران کسب و کار معمولا XRM را در یکی از دو روش زیر تعریف میکنند. در تعریف اول، "X" در XRM اشاره به مدیریت ارتباط با مشتریان توسعه یافته، که نشان دهنده گسترش سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، فراتر از مدیریت ارتباط با مشتری است. در تعریف دوم، "X" یک متغیر جبری است که می تواند تقریبا هر رابطه ای که یک کسب و کار نیاز به مدیریت آن دارد باشد. در هر دو تعریف، منظور اصلی گسترش قابلیت های پلت فرم CRM است.راه حل XRM می تواند علاوه بر مدیریت روابط با مشتریان، مدیریت تامین کنندگان، کارکنان، شرکای تجاری، دارایی ها، پایگاه های دانش و هر چیز دیگری که یک شرکت ممکن است مایل به مدیریت آن در یک پایگاه داده رابطه ای مشترک باشد را انجام دهد.

این دوره آموزش محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • موجودیت های سیستم Repaving
 • Entitie های سفارشی
 • آشنایی با Custom Entities
 • ساخت entities, Field Types, Views and Forms
 • ایجاد یک Entity جدید
 • Entity View های جدید
 • دریافت اطلاعات مهم Entity
 • آشنایی با Customizing  همراه با  Security Roles
 • ساخت Security Role ها
 • ایجاد نقش های امنیتی جدید
 • ایجاد یک فرم جدید همراه با Assigned Security Roles
 • آشنایی با Reporting شامل  Chart ها  و  Dashboard ها
 • ایجاد Dashboard ها
 • نمودارهای Building
 • نمودار ها و Dashboard ها
 • آشنایی با Dialog ها
 • استفاده از Building Dialogs

عنوان دوره آموزشی: No Code XRM Development سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 21 دقیقه نویسنده: Julie Yackلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Take a Look Around CRM
	 12:10	
CRM Forms, Module Summary
	 05:20	
Custom Entities		 00:30:49	
Introduction to Custom Entities
	 03:26	
Demo: Finding the Default Solution
	 00:21	
Demo: Default solution entities
	 01:10	
Repaving System Entities
	 03:22	
Demo: Contact Entity
	 01:19	
Demo: Customizing the Contact Entity
	 03:50	
Making Custom entities, Field Types, Views and Forms
	 04:06	
Demo: Creating a New Entity
	 02:35	
Demo: New Entity Views
	 05:23	
Demo: New Entity Record Creation
	 00:56	
Demo: Changing an Entity View
	 01:32	
Important Entity Information
	 02:49	
Security Roles		 00:28:01	
Introduction to Customizing With Security Roles
	 05:23	
Demo: Security Roles
	 03:08	
Making Security Roles
	 03:05	
Demo: Customizing Security Roles and Access
	 05:47	
Demo: Create New Security Role
	 02:38	
Role-based Forms and Field Level Security
	 02:01	
Demo: Creating a New Form With Assigned Security Roles
	 03:11	
Demo: View the New Role-based Form
	 00:41	
Security Roles and User Experience
	 02:07	
Reporting		 00:25:17	
Introduction to Reporting, Including Charts and Dashboards
	 03:28	
Demo: Creating a Personal View
	 05:25	
Charts and Dashboards
	 01:21	
Demo: Exploring charts and Dashboards
	 01:47	
Demo: Building Charts
	 01:35	
Demo: Creating Dashboards
	 02:54	
Reports
	 01:05	
Demo: Running Reports
	 01:00	
Demo: Creating a Custom Report
	 04:20	
External Options; Fetch XML, SSRS, Data Warehousing
	 02:22	
Workflows		 00:16:05	
Introduction to Workflows
	 02:49	
Demo: Creating a New Workflow
	 06:14	
Demo: Workflow to Assign Opportunities to Users
	 05:22	
Summary
	 01:40	
Dialogs in Dynamics CRM		 00:18:25	
Introduction to Dialogs
	 06:17	
Demo: Using and Building Dialogs
	 05:21	
Demo: Parent-child Processes in Dialogs
	 05:24	
Summary
	 01:23

حجم فایل: 386MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight No Code XRM Development

پیشنهاد فرادرس