تبلیغات

تکنیک های پیشرفته دیباگ PHP

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش پی اچ پی (PHP)

تکنیک-های-پیشرفته-دیباگ-php

مبحث دیباگینگ با خطایابی در تمام زبان های برنامه نویسی اهمیت زیادی دارد.

این دوره آموزشی از موسسه Lynda شما را با تکنیک های پیشرفته اشکال زدایی برنامه در PHP آشنا می کند.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • نصب Xdebug
 • آشنایی با اصول اشکال زدایی از راه دور
 • اشکال زدایی از راه دور با  NetBeans
 • تعمیر خطاهای PHP
 • رمزگشایی backtraces
 • نصب فرمت Xdebug
 • آموزش نمایش متغیرها با  Xdebug
 • Xdebug چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟
 • بررسی اصول اشکال زدایی از راه دور
 • نصب و راه اندازی  Xdebug extension
 • استفاده از PHP_Debug  برای اشکال زدایی بدون کنسول
 • یکپارچه سازی ChromePHP
 • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Debugging PHP: Advanced Techniques

Debug your PHP code efficiently with a variety of client and server-side tools. In this concise course for experienced PHP developers, author Jon Peck demonstrates how to leverage PHP's built-in tools, as well as the Xdebug and Firebug extensions, and FirePHP libraries to improve the quality of your code and reduce troubleshooting overhead.

This course covers installation of Xdebug on Apache as well as working with the NetBeans IDE (integrated development environment). Jon then introduces native web browser developer tools for Firefox and Chrome, and demonstrates browser independent web debugging tools. Best practices for debugging and profiling web application failures and performance issues are also covered. Topics include:

Configuring PHP error reporting Logging errors to file Gracefully handling fatal errors Installing Xdebug Understanding the principles of remote debugging Remote debugging with NetBeans Extending your browser with Firebug, FirePHP, or ChromePHP

Subjects: Developer Programming Languages Web Development Software: PHP Xdebug Author: Jon Peck

Introduction 4m 45s

Welcome 48s

Using the exercise files 3m 3s

What you should know 54s

1. Built-In PHP Debugging 38m 5s

Exploring PHP error levels and consequences 5m 50s

Configuring PHP to report what went wrong 9m 15s

Logging errors to file 4m 58s

Triggering and repairing PHP errors 9m 52s

Gracefully handling fatal errors 4m 42s

Deciphering backtraces 3m 28s

2. Introducing Xdebug 23m 59s

What is Xdebug and how can it be used? 1m 47s

Installing the Xdebug extension 3m 10s

Displaying variables with Xdebug 5m 22s

Exploring remote debugging principles 3m 33s

Xdebug remote debugging with NetBeans 3m 31s

Profiling performance to find bottlenecks 6m 36s

3. Debugging from the Browser 18m 6s

Extending Firefox with Firebug and FirePHP 7m 50s

Integrating ChromePHP 4m 51s

Using PHP_Debug to debug without a console 5m 25s

Conclusion 4m 13s

Best practices 2m 19s

Where to go from here 1m 15s

Goodbye 39s

عنوان دوره: Lynda - Debugging PHP Advanced Techniques حجم فایل: 143MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Debugging PHP Advanced Techniques

پیشنهاد فرادرس