پیشنهاد فرادرس

تکنیک های پیشرفته Articulate Studio

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش Articulate Studio

تکنیک-های-پیشرفته-articulate-studio

Articulate Studio مجموعه نرم افزاری قدرتمندی جهت ساخت انواع محتوای الکترونیکی، آموزشی، آزمون، نظرسنجی و ... می باشد.

در این آموزشی تصویری با تکنیک های پیشرفته در Articulate Studio آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • استفاده از رنگ تم و فونت ها
 • استفاده از برچسب برای متن روی صفحه
 • ویرایش رنگ متن ها
 • استفاده از گرافیک
 • کار با اسلاید ها
 • ایجاد ساختار و طرح بندی
 • انواع انتخاب ها روی متن
 • قالب بندی اسلاید و ایجاد طرح بندی
 • ایجاد یک سناریو
 • ساخت اسلاید و استفاده از طرح بندی
 • انتقال اسلاید ها با اشاره گر ها
 • انتشار و مدیریت پروژه
 • نکات کلیدی در مورد HTML5

عنوان دوره: Lynda Articulate Studio Advanced Techniques سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 39 دقیقه نویسنده: Daniel Brighamتوضیحات:

Take your Articulate training beyond the basics. Articulate Studio '13 has many features that many people have never explored. In this course, Daniel Brigham reveals how to make your course material more robust, by using Engage interactions in fresh ways, building nonlinear scenarios, and designing custom quiz templates.
Topics include:

Breaking up onscreen text with Engage Building short scenarios with a Tabs interaction Building nonlinear interactions in Presenter Creating a quiz template Using the Convert to the Freeform tool to inspire your creativity Creating a branching scenario in Quizmaker Publishing and managing projects

Introduction 4m 21s

Welcome 1m 1s

What you should know before watching this course 20s

Using the exercise files 30s

Applying theme colors and fonts 2m 30s

1. Engage: Using Interactions in Fresh Ways 20m 49s

Using a labeled graphic to break up onscreen text 3m 25s

Editing text and color properties on an Engage interaction 4m 41s

Using a labeled graphic as an unscored knowledge check 5m 22s

Using a Tabs interaction to build a short scenario 5m 30s

Publishing an Engage interaction on a Presenter player tab 1m 51s

2. Presenter: The Power of Hidden Slides 19m 3s

The benefits of hidden slides 1m 29s

Building a nonlinear interaction: Overview of the project 1m 1s

Building a nonlinear interaction: Creating structure and layouts 5m 0s

Building a nonlinear interaction: Inserting content 8m 12s

Building a nonlinear interaction: Limiting navigation choices and hiding slides 3m 21s

3. Quizmaker: Quiz Design 15m 22s

Formatting the master slide and creating layouts 8m 27s

Formatting the Feedback masters 5m 24s

Creating a quiz template 1m 31s

4. Quizmaker: Converting to the Freeform Tool 8m 0s

The Convert to Freeform tool options 1m 31s

Converting to a Pick Many question 3m 40s

Converting to a Text Entry question 2m 49s

5. Quizmaker: Creating a Branching Scenario 23m 51s

Overview of creating a scenario 1m 23s

Building structure: Creating slides and applying layouts 4m 3s

Inserting content and branching 11m 57s

Adding polish: Applying slide transitions and navigation "pointers" 6m 28s

6. Publishing and Project Management 6m 47s

Key points about HTML5 and Studio '13 content 2m 10s

Publishing for Flash, HTML5, and iPad 2m 42s

Creating an Articulate package 1m 55s

Conclusion 1m 39s

Next steps 1m 39s

حجم فایل: 442MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Articulate Studio Advanced Techniques

پیشنهاد فرادرس