تبلیغات

حل مشکلات رایج در نوشتن کوئری های SQL Server - قسمت دوم

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

حل-مشکلات-رایج-در-نوشتن-کوئری-های-sql-server-قسم

در این آموزش تصویری با حل مشکلات رایج در نوشتن کوئری های SQL Server آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است و قسمت اول آن قبلا در سایت قرار گرفته است.(این صفحه)

قسمت دوم این مجموعه را می توانید در این مطلب دانلود نمایید.

سرفصل های دوره:

  • رفع اشکال کوئری ها
  • نسخه ی نمایشی: کار با تابع اسکالر
  • تنظیم OLTP در مقابل الگوهای DSS
  • تعریف OLTP و DSS
  • ویژگی های OLTP
  • ویژگی های DSS
  • نسخه ی نمایشی: توابع بازگشتی توسط CTE
  • کار با پارامترهای ورودی چندگانه
  • و...

عنوان دوره: Pluralsight  SQL Server Common Query Tuning Problems and Solutions - Part 2 سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 17 دقیقه نویسنده: Joe Sackتوضیحات:

There are a wide variety of common performance problems that you will encounter when query tuning. Part 2 of this two-part course begins by covering common problems arising from writing and using inefficient Transact-SQL code. You'll then learn about query performance problems and associated query tuning solutions for situations where the query and/or design is inappropriate for the workload type. Finally, the course will cover a variety of more advanced query tuning problem and solutions. The course is very demo-centric, with lots of practical tips and tricks you'll be able to apply in your environment. This course is perfect for developers, DBAs, and anyone responsible for query performance tuning in SQL Server, from SQL Server 2005 onward. 
 Course Introduction
	 	00:51 	
Course Structure
	 	00:41 	
Troubleshooting Inefficiency
	 	00:28:38 	
Module Introduction
	 	00:59 	
Demo: One-Row-At-A-Time-Processing
	 	03:12 	
Demo: The Forgotten Trigger
	 	04:05 	
Demo: Scalar Function Inhibited Parallelism
	 	02:14 	
Demo: Scalar Function Row by Row Execution
	 	03:17 	
Demo: Too Few Rows Per Batch
	 	03:36 	
Demo: Not Using TOP When You Can
	 	02:57 	
Demo: Unnecessary Many-To-Many
	 	04:08 	
Demo: Excessive Fragmentation and Scans
	 	03:47 	
Module Summary
	 	00:18 	
Tuning OLTP vs. DSS Patterns
	 	00:47:28 	
Module Introduction
	 	00:56 	
Defining OLTP and DSS
	 	01:06 	
OLTP Characteristics
	 	01:13 	
Demo: Stop-And-Go Operators
	 	04:59 	
Demo: Finding Timeout-Prone Queries
	 	03:06 	
Demo: Over-Indexing
	 	03:00 	
Demo: OLTP and Parallelism
	 	04:20 	
Demo: OLTP and Deep Trees
	 	03:29 	
DSS Characteristics
	 	01:07 	
Demo: Expanding the AdventureWorksDW2012 Database
	 	01:46 	
Demo: Unwanted Serial Plans
	 	05:21 	
Demo: Gatekeeper Row Issue - Part 1
	 	03:47 	
Demo: Gatekeeper Row Issue - Part 2
	 	02:53 	
Demo: Gatekeeper Row Issue - Part 3
	 	03:28 	
Demo: Aggregation Queries and Columnstore Index Opportunities
	 	03:15 	
Demo: Distinct Aggregation Issue
	 	03:10 	
Module Summary
	 	00:24 	
Advanced Query Tuning Patterns
	 	00:59:47 	
Module Introduction
	 	00:58 	
Demo: New-Feature Abuse
	 	05:04 	
Demo: Recursive CTE Estimate Skews
	 	04:51 	
Demo: Seeks, Scans, Predicates, and Filters - Part 1
	 	03:20 	
Demo: Seeks, Scans, Predicates, and Filters - Part 2
	 	02:58 	
Demo: Seeks, Scans, Predicates, and Filters - Part 3
	 	03:41 	
Demo: Unmatched Indexes
	 	04:19 	
Demo: Disused Filtered Statistics
	 	03:34 	
Demo: Interpreting RetrievedFromCache
	 	03:54 	
Demo: Amplification and Distinct Value Counts
	 	04:57 	
Demo: Join Hints and Forced Order
	 	05:19 	
Demo: CTEs vs. Derived Tables
	 	04:19 	
Demo: One Procedure With Multiple Optional Input Parameters
	 	05:20 	
Demo: Procedure Sub-Branching
	 	03:16 	
Demo: Verifying Instance Workload Complexity
	 	03:04 	
Module Summary
	 	00:22 	
Course Summary
	 	00:23

حجم فایل: 520MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SQL Server Common Query Tuning Problems and Solutions Part 2

پیشنهاد فرادرس