Windows_Phone_7_Ebooks

 

یک مجموعه ارزشمند از کتاب های آموزش برنامه نویسی برای سیستم عامل Windows Phone 7  برای برنامه نویسان windows phone آماده کردیم که می توانید در ادامه دانلود کنید.

این مجموعه ۳۰۰ مگابایتی شامل کتاب های زیر می شود:

Apress - Henry Lee & Eugene Chuvyrov - Beginning Windows Phone App Development(2012)
Apress - Rob Cameron - Pro Windows Phone 7 Development (2011)
Microsoft Press - Programming Windows Phone 7
Microsoft Press - Whitechapel A. - Windows Phone 7 Development Internals (2012)
Sams Teach Yourself Windows Phone 7 Game Programming in 24 Hours (Nov. 2011)
Wrox - Beginning Windows Phone 7 Application Development - Building Windows Phone Applications Using Silverlight and XNA (May 2011)

سورس کد تمرین های تمام کتاب ها نیز همراه فایل می باشد.