پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش عملی امنیت رایانه

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش ویندوز ، آموزش شبکه

دوره-آموزش-عملی-امنیت-رایانه

امنیت رایانه ها همیشه یکی از مهم ترین مباحث فناوری اطلاعات بوده است.

در این آموزش تصویری با اصول امنیت رایانه ها آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصولی از موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • چرا امنیت رایانه مهم است؟
 • شکل های متداول امنیت مجازی
 • کار با آنتی ویروس
 • کار با ویروس ها، جاسوس افزارها، ابزارهای تبلیغاتی مزاحم
 • چگونگی دفاع از ویندوز
 • تنظیم محافظت در زمان واقعی
 • تغییر تنظیمات آنتی ویروس در ویندوز
 • زمانبندی اسکن در دفاع از ویندوز
 • بررسی  آنتی ویروس بر روی Linux
 • کار با فایروال شخصی
 • استفاده از فایروال ویندوز
 • راه اندازی اطلاعیه های پیشرفته امنیتی
 • راه اندازی قواعد تفصیلی
 • معرفی iptables  در سیستم Linux
 • ساختمان یک فایروال ساده با iptables
 • کار با Nmap
 • بررسی گزینه های پیشرفته Nmap
 • اسکن در ویندوز با Zenmap
 • ارتباطات شبکه و تشخیص مزاحمان
 • کار با Netcat
 • استفاده از Netcat برای انتقال فایل
 • راه اندازی یک honeypot با Netcat
 • سایت میزبان برای چک کردن نقاط آسیب پذیر شناخته شده
 • کار با Nessus
 • پیکربندی Nessus
 • زمانبندی اسکن Nessus
 • چک کردن اشتباهات رایج در برنامه های وب سایت
 • اسکن امنیتی وب سایت
 • استفاده از اسکنر به عنوان یک web proxy
 • مانیتورینگ فعالیت های شبکه
 • استفاده از Wireshark
 • کار با پروتکلTCP / IP

سطح: مقدماتی مدت زمان: 2 ساعت نویسنده: Malcolm Shoreلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Protect your network from cyber attacks. Malcolm Shore shows how to use the latest tools to discourage and combat hackers, phishers, and snoops attempting to infiltrate your Windows and Linux systems. Learn what forms cyber attacks can take, and the two most common types of protection you can build into your system: antivirus protection and firewalls. Then learn how to scan your network for suspicious files, detect intruders with Netcat, and identify vulnerabilities at the host level with Nessus scans. Malcolm also shows how to avoid common security mistakes and monitor packet-level activity on your network.
Topics include:
Hackers and the kill chain
Viruses, spyware, and adware
Scanning with Windows Defender
Building firewalls
Scanning with Nmap
Monitoring network communications with Netcat
Combating application-level threats
Capturing intruders through packet inspection

Introduction 2m 10s Welcome 1m 2s What you should know before watching this course 38s Using the exercise files 30s 1. Why Cybersecurity? 14m 54s Hackers and the kill chain 5m 46s The Stuxnet kill chain 3m 38s Common forms of cybersecurity attack 5m 30s 2. Antivirus 14m 8s Viruses, spyware, and adware 1m 37s Using Windows Defender 1m 30s Setting up real-time protection 37s Scanning with Windows Defender 2m 13s Modifying antivirus settings in Windows Defender 2m 53s Scheduling a scan with Windows Defender 3m 54s Using Windows Defender offline 48s Exploring antivirus on Linux 36s 3. Personal Firewalls 24m 8s Why firewalls? 38s Using the Microsoft Windows Firewall 5m 15s Setting up advanced security notifications 3m 37s Setting up detailed rules 3m 18s Managing and analyzing log files with ZedLan 3m 25s Introducing iptables in Linux 5m 5s Building a simple firewall with iptables 2m 50s 4. Knowing What Is on Your Network 11m 35s Getting started with Nmap 1m 7s Scanning for hosts 2m 31s Scanning for services 2m 2s Exploring advanced Nmap options 2m 36s Scanning in Windows with Zenmap 3m 19s 5. Network Communications and Detecting Intruders 11m 34s Getting started with Netcat 2m 8s Using Netcat for file transfers 3m 23s Connecting to services 2m 35s Setting up a honeypot with Netcat 3m 28s 6. Checking Hosts for Known Vulnerabilities 11m 31s Introduction to vulnerability scanning 52s Getting started with Nessus 1m 38s Configuring Nessus 2m 24s Running a Nessus scan 4m 43s Scheduling a Nessus scan 1m 54s 7. Checking for Common Mistakes in Web Apps 12m 58s Combating application-level threats 4m 33s Web security scanning 5m 32s Using the scanner as a web proxy 2m 53s 8. Monitoring Network Activity 16m 19s Using Wireshark to explain packet-level activity 3m 49s How to capture packets from the network to analyze activity 2m 11s Making sense of the TCP/IP protocols 4m 37s Filtering packets to focus on areas of interest 2m 32s Capturing intruders with packets 3m 10s Conclusion 1m 21s Summary 1m 21

عنوان دوره: Lynda - Practical Cybersecurity حجم فایل: 518MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Practical Cybersecurity

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Lynda - Practical Cybersecurity_git.ir.rar