پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش 2003 Windows Server

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های TrainSignal ، آموزش شبکه

دوره-آموزش-2003-windows-server

تعداد 15 دوره کامل آموزشی در خصوص Windows Server 2003 را می توانید از مرجع تخصصی برنامه نویسی دانلود کنید.

این آموزش های محصول شرکت Trainsignal هستند و هرچه از ویندوز سرور 2003 بخواهید به شما آموزش می دهند.

خلاصه مباحث موجود در این دوره های آموزشی:

 • نصب و راه اندازی windows server 2003
 • نصب اکتیو دایرکتوری روی windows server 2003
 • نصب DHCP Server روی windows server 2003
 • نصب DNS Server روی windows server 2003
 • شبکه های VPN روی ویندوز سرور 2003
 • راه اندازی سایت روی windows server 2003
 • امنیت در windows server 2003
 • و ...

ليست دوره هاي آموزشي :

 • Windows Server 2003 Active Directory Fundamentals
 • Windows Server 2003 Active Directory Management
 • Windows Server 2003 Advanced Network Security
 • Windows Server 2003 DHCP Server Essentials
 • Windows Server 2003 DNS Server Essentials
 • Windows Server 2003 Group Policy
 • Windows Server 2003 Internet Gateways
 • Windows Server 2003 Network Security
 • Windows Server 2003 Routing Essentials
 • Windows Server 2003 Sites and Services
 • Windows Server 2003 Virtual Private Networks
 • Windows Server 2003 Windows File Servers
 • Windows Server 2003 Windows Security
 • Windows Server 2003 Windows Web Servers
 • Windows Server 2003 WINS Server Essentials

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 Active Directory Fundamentals:

0 Introduction to AD Fundamentals on Windows Server 2003
0 Introduction
1 New Features in Windows Server 2003 Active Directory
2 Concepts Video
3 Lab Setup Video
4 Active Directory Installation
5 Organizational Units OU
6 Group Policy
7 Administering Resources within Active Directory
8 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 Active Directory Management:

0 Introduction
1 Lab Setup Video
2 Active Directory Domain
3 Remote Installation Services - Part 1
4 Remote Installation Services - Part 2
5 Symantec Ghost
6 Active Directory - Backup and Restore Techniques
7 Using Commands to Create AD Objects
8 AD Objects - Import and Export
9 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 Advanced Network Security:

0 Introduction
1 Lab Setup
2 Installing and Configuring a Public Key Infrastructure
3 Digital Certificates
4 Implementation of Encrypted File System
5 Implementing and Configuring IPSec
6 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 DHCP Server Essentials:

0 Introduction
1 Concepts
2 Lab Setup
3 DHCP Installation
4 DHCP Fault Tolerance
5 SuperScopes
6 Managing DHCP
7 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 DNS Server Essentials:

0 Concepts
0 Introduction
1 Lab Setup
2 DNS Installation
3 Secondary DNS Configuration
4 DNS Settings and Options
5 Configuring Public and Private DNS
6 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 Group Policy:

0 Introduction
1 Lab Setup Video
2 Active Directory Domain
3 Using GPO to Deploy Applications
4 Managing Application Life Cycle
5 Login Scripts, My Documents Folder, Secure Desktop
6 Group Policy Management
7 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 Internet Gateways:

0 Introduction
0 Lab Setup
1 Configuring Internet Gateway Using ISA Server, NAT and ICS
2 NAT for Windows 2003
3 Establishing Internet Connection using ISA
4 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 Network Security:

0 Introduction
1 Lab Setup
2 Analyzing and Applying Security Settings
3 Securing Network Using Group Policy
4 Installing and Configuring Software Update Services SUS
5 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 Routing Essentials:

0 Introduction
0 Lab Setup
1 Routing Installation on Windows Server 2003
2 Configuring Routers Using Static Routes and Routing Protocols
3 Configuring Packet Filters
4 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 Sites and Services:

0 Introduction
1 Lab Setup Video
2 Unattended AD Installation
3 Network Setup
4 Creating New Sites and Subnets
5 Intersite Replication Using Site Links and Bridgehead Servers
6 AD Replication
7 Domain and Forest Functional Levels - Part 1
8 Domain and Forest Functional Levels - Part 2
9 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 Virtual Private Networks

0 Introduction
0 Lab Setup
1 Installing Virtual Private Network Using PPTP
2 Configuring Virtual Private Network using Layer 2 Tunneling Protocol
3 Creating and Configuring Remote Access Policies
4 Site-To-Site VPN Connection
5 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 Windows File Servers

0 Introduction
1 Lab Setup
2 Concepts
3 File Servers in Server 2003
4 Distributed File System
5 Files and Folders - Part 1
6 Files and Folders - Part 2
7 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 Windows Security:

0 Introduction
1 Lab Setup
2 Applying Baseline Security to Computers
3 Taking Security to the Next Level
4 NTFS Permissions, Securing Files and Folders
5 Security Auditing
6 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 Windows Web Servers:

0 Introduction
1 Concepts
2 Lab Setup
3 IIS Installation
4 Creating and Hosting Web Sites
5 Web Server Administration
6 Remote Access

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2003 WINS Server Essentials:

0 Introduction
1 Concepts
2 Lab Setup
3 WINS Installation
4 WINS Replication
5 WINS Configuration
6 Remote Access

 

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 Active Directory Fundamentals حجم فايل: 244MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 Active Directory Management حجم فايل: 257MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 Advanced Network Security حجم فايل: 107MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 DHCP Server Essentials حجم فايل: 177MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 DNS Server Essentials حجم فايل: 247MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 Group Policy حجم فايل: 197MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 Internet Gateways حجم فايل: 119MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 Network Security حجم فايل: 113MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 Routing Essentials حجم فايل: 82MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 Sites and Services حجم فايل: 255MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 Virtual Private Networks حجم فايل: 140MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 Windows File Servers حجم فايل: 275MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 Windows Security حجم فايل: 168MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 Windows Web Servers حجم فايل: 158MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2003 WINS Server Essentials حجم فايل: 118MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TrainSignal Windows Server 2003

پیشنهاد فرادرس