تبلیغات

دوره آموزش 2008 Windows Server

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های TrainSignal ، آموزش شبکه

دوره-آموزش-2008-windows-server

در حال حاضر اکثر سرورهای ویندوزی در دنیا از Windows Server 2008 استفاده می کنند.

به درخواست یکی از دوستان تعداد 6 دوره کامل آموزش ویندوز سرور 2008 را برای شما آماده کردیم.

این دوره های آموزشی محصول Trainsignal هستند و تقریبا 90% مباحث مقدماتی و پیشرفته windows server 2008 را آموزش می دهند.

سرفصل های دوره های آموزشی:

 • آموزش کامل اکتیو دایرکتوری در windows server 2008
 • آموزش Powershell در windows server 2008
 • آموزش نصب و راه اندازی سرویس های DNS و DHCP در windows server 2008
 • نصب و راه اندازی سرویس Remote Desktop
 • کانفیگ امنیتی Windows Server 2008
 • کار با امکانات Backup و Recovery
 • مدیریت سرویس چاپ
 • مدیریت سرویس اشتراک فایل
 • کانفیگ Firewall در windows server 2008
 • و ...

ليست دوره هاي آموزشی :

 • Windows Server 2008 Active Directory 70-640
 • Windows Server 2008 Applications Infrastructure 70-643
 • Windows Server 2008 Enterprise Administrator 70-647
 • Windows Server 2008 Network Infrastructure 70-642
 • Windows Server 2008 PowerShell
 • Windows Server 2008 Server Administrator 70-646

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2008 Active Directory 70-640:

0 Getting Started with Windows Server 2008 Active Directory
0 Introduction
1 Lab Setup
10 Configuring Group Policy Objects
11 Working with Group Policy Exceptions
12 Configuring Group Policy Preferences
13 Using Group Policy for Software Deployment
14 Configuring Password Policies
15 Delegating Administrative Control
16 Managing and Maintaining Active Directory
17 Active Directory Backup and Recovery
18 Creating Sites and Configuring Replication
19 Securing a Branch Office Domain Controller
2 The Course Scenario
20 Upgrading Your Active Directory Infrastructure
21 Working with Trust Relationships
22 Active Directory Lightweight Directory Services Overview
23 Active Directory Rights Management Services Overview
24 Active Directory Certificate Services Overview
25 Active Directory Federation Services Overview
26 Preparing for Your Windows Server 2008 Active Directory, Configuring 70-640 Certification Exam
27 Next Steps
28 Active Directory Recycle Bin
29 Active Directory Administrative Center
3 Introduction to Active Directory
30 Active Directory Best Practices Analyzer
31 Active Directory Offline Domain Join
4 The Role of DNS in Active Directory
5 Installing Windows Server 2008 R2 and Active Directory
6 Remote Management
7 Creating Active Directory Objects
8 Managing Active Directory Objects
9 Configuring Access to Network Resources

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2008 Applications Infrastructure 70-643:

0 Getting Started with Windows Server 2008 Applications Infrastructure Training
0 Introduction
1 Lab Setup
10 Configuring Terminal Services Gateway
11 Configuring Terminal Services Client Connections
12 Installing & Configuring Internet Information Services IIS
13 Configuring File Transfer Protocol FTP and Simple Mail Transfer Protocol SMTP
14 Managing Web Server Security
15 Installing and Configuring Windows Media Services
16 Windows SharePoint Services Overview
17 Preparing for Your Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring 70-643 Certification Exam
18 Next Steps
2 The Course Scenario
3 Deploying Images Using Windows Deployment Services WDS
4 Configuring Microsoft Windows Activation
5 Configuring Windows Server Hyper-V and Virtual Machines
6 Configuring High Availability
7 Configuring Storage
8 Installing and Configuring Terminal Services
9 Configuring Terminal Services RemoteApp

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2008 Enterprise Administrator 70-647:

0 Getting Started with Windows Server 2008 R2 Enterprise Administrator Training
0 Introduction
1 Lab Setup
10 Designing Active Directory Administration
11 Designing Enterprise-Level Group Policy Strategy
12 Designing Branch Office Deployment
13 Designing a Public Key Infrastructure
14 Planning for Business Continuity
15 Designing for Software Updates
16 Designing for Compliance Management
17 Designing Data Management and Access
18 Preparing for Your Windows Server 2008, Enterprise Administrator 70-647 Certification Exam
19 Next Steps
2 The Course Scenario
3 Planning Name Resolution
4 Designing Network Access
5 Planning Remote Desktop Services
6 Designing Virtualization
7 Planning Application Delivery
8 Designing Active Directory Forests and Domains
9 Designing the Active Directory Physical Topology

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2008 Network Infrastructure 70-642:

0 Introduction
0 Welcome to Windows Server 2008 Network Infrastructure
1 Configuring DHCP
10 Windows Server Update Services WSUS
11 Backup and Recovery
12 Monitoring Windows Server 2008
13 Configuring Remote Access
14 Wireless Networks
15 Windows Firewall
16 Securing Network Traffic with IPSec
17 Network Access Protection NAP
18 Certification
19 Windows Server 2008 R2 Updates
2 Managing DHCP
3 Setting Up Routing
4 Configuring DNS
5 Managing DNS
6 Name Resolution
7 Securing Data
8 Sharing Data
9 Configuring Print Services

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2008 PowerShell:

0 Getting Started with Windows Server 2008 PowerShell
0 Introduction
1 Setup and Prerequisites
10 Managing the Registry
11 Performance Measuring and Monitoring
12 Next Steps
2 Ten Tasks
3 Management Essentials
4 Managing Event Logs
5 Managing Services
6 Managing Processes
7 Managing the File System
8 Managing File and Share Permissions
9 Managing Print Services

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Windows Server 2008 Server Administrator 70-646:

0 Introduction
0 Welcome to Windows Server 2008 MCITP - Server Administrator
1 Windows Server 2008 Installation and Upgrade
10 Setting Up a VPN Server
11 Network Policy Server
12 Windows Server Update Services WSUS
13 Using Active Directory Certificate Services
14 Backup and Recovery
15 Deploying Terminal Services
16 Planning for High Availability
17 Certification
18 Hyper-V Installation and Configuration
2 Simplifying Installation with Windows Deployment Services WDS
3 Installing Windows Server 2008 Server Core
4 Deploying Read Only Domain Controllers
5 Virtualization
6 Using Group Policy to Simplify Network Administration
7 Delegation of Control
8 Setting Up a File and Print Server
9 Data Provisioning

 

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2008 Active Directory 70-640 حجم فايل: 0.97GB

عنوان دوره:Trainsignal-Windows Server 2008 Applications Infrastructure 70-643 حجم فايل: 539MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2008 Enterprise Administrator 70-647 حجم فايل: 269MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2008 Network Infrastructure 70-642 حجم فايل: 629MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2008 PowerShell حجم فايل: 523MB

عنوان دوره: Trainsignal-Windows Server 2008 Server Administrator 70-646 حجم فايل: 638MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Trainsignal Windows Server 2008 Active Directory 70-640

پیشنهاد فرادرس