تبلیغات

دوره آموزش Accelerated C# Fundamentals

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، دات نت (NET.) ، ویژوال استودیو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش WPF

دوره-آموزش-accelerated-c-fundamentals

در این آموزش تصویری با اصول شتاب دهنده سی شارپ و پلتفرم دات نت آشنا می شوید.

افرادی که قبلا Java یا ++C کار کرده اند می توانند به کمک این دوره، زبان برنامه نویسی C#.NET را خیلی سریع یاد بگیرند.

این دوره محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • دات نت چیست؟
 • CLR چیست؟
 • کار با #C
 • کار با خط فرمان کامپایلر
 • کار با Visual Studio
 • کار با IDE
 • فضاهای نامی
 • اپراتورها
 • کلاس ها و اشیاء
 • پروژه ساده از WPF
 • سازنده ها
 • برنامه نویسی شی گرا
 • وراثت
 • تغییر دسترسی
 • کاربران مجازی
 • کلاس های جزئی
 • انواع #C
 • انواع مرجع
 • کلاس استاتیک
 • انواع تست های مرجع
 • کار با پارامترها
 • کار با رشته
 • آرایه ها
 • رویداد ها، خواص در #C
 • Overload کردن عملگرها
 • تبدیل اپراتورها
 • کنترل جریان و استثنا ها در #C
 • سوئیچینگ
 • استفاده از حلقه foreach
 • پردازش استثناها
 • #C و CLR
 • پروژه ساده Async
 • ایجاد اشیاء
 • COM Interop
 • پارامترهای عمومی
 • Variance

عنوان دوره آموزشی: Accelerated C# Fundamentals سطح: مقدماتی مدت زمان: 6 ساعت و 17 دقیقه نویسنده: Scott Allenلیست سرفصل های دوره آموزشی:

C# is Microsoft's entry into the world of managed programming. Using a syntax that is deliberately reminiscent of Java, C++ and C, C# achieves a natural tradeoff of terseness and clarity, enabling programmers to express concepts in a clear and maintainable form. Note - this course was originally titled "C# Fundamentals - Part 1", but has been renamed to more accurately reflect the target audience and content of this course. The course content itself has not been changed since its original publication. For a beginner-level introduction to C#, watch "C# Fundamentals with C# 5.0."

Overview 01:10 What is .NET? 02:03 What is the CLR? 02:28 The FCL 01:13 Hello, C# 02:34 Command Line Demo 03:12 Command Line Compiler 01:37 Visual Studio Demo 09:16 The IDE 02:07 Solution Explorer 01:22 Types 04:18 Primitive Types 01:52 Namespaces 04:53 Variables 01:43 Statements and Expressions 02:17 Operators 03:17 References 06:17 Summary 01:56 Classes and Objects 00:49:19 Introduction 00:43 Classes and Objects 01:56 Demo in WPF 03:45 Constructors 09:27 Reference Types 02:35 Object Oriented Programming 01:13 Inheritance 02:08 Demo with Circles and Squares 10:59 Access Modifiers 02:49 Abstract Classes 02:30 Virtual Members 05:00 Static Classes 02:52 Sealed Classes 00:57 Partial Classes 01:35 Summary 00:50 C# - Types 00:58:56 Overview 00:42 Reference Types 01:47 Value Types 02:57 The struct 01:17 Testing Reference Types 07:01 Testing Value Types 04:42 Passing Parameters 03:29 Parameter Demo 07:14 Strings 05:44 Boxing 03:11 The enum 02:02 Defining Types 00:39 Interfaces 03:15 Arrays 01:33 Array Demo 05:28 Assemblies 06:55 Conclusion 01:00 C# - Events, Properties, and Methods 00:55:04 Overview 00:38 Methods 07:00 Method Review 01:29 Method Overloading 02:22 Fields 00:59 Properties 03:01 Events 01:00 Events - Delegates 08:08 Events - Subscribing 06:40 Events - Publishing 11:03 Indexers 01:55 Operator Overloading 02:04 Conversion Operators 01:15 Constructors 03:58 Destructors 01:55 Summary 01:37 C# - Flow Control and Exceptions 00:49:56 Introduction 00:28 Branching 04:07 Switching 03:08 Looping 02:22 Using foreach 05:05 Jumping 02:30 Returning and Yielding 04:59 Throwing Exceptions 05:13 Built-in Exceptions 05:21 Handling Exceptions 06:29 Chaining Catch Blocks 01:10 Finally 01:51 Re-throwing Exceptions 04:18 Custom Exceptions 02:05 Summary 00:50 C# and the CLR 00:52:18 Introduction 01:08 Garbage Collection 06:52 Threads 03:00 Threading Demo 04:43 Async Demo 04:44 Parallel Demo 02:39 Reflection 02:42 Attributes 01:52 Custom Attributes 05:43 Creating Objects 02:38 Emitting Code 02:33 C# on the Metal 05:03 COM Interop 05:31 PInvoke 02:19 Summary 00:51 C# and Generics 00:46:28 Overview 00:40 Why Generics? 01:30 Building Collections Without Generics 03:24 Using Generics 04:45 Generic Collections 06:25 Generic Parameters 06:14 Generic Constraints 07:17 Terminology 06:01 Generic Methods 04:24 The default Keyword 01:19 Generic Interfaces 00:45 Generic Delegates 01:33 Variance 01:25 Summary 00:46 Default and Named Parameters in C# 4.0 00:12:12 Default and Named Parameters in C# 4.0 12:12

حجم فایل: 510MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Accelerated CSharp Fundamentals

پیشنهاد فرادرس