پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش Adobe Digital Publishing Suite

دسته بندی ها: آموزش ایندیزاین (InDesign) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش Digital Publishing Suite ، آموزش های ادوبی (Adobe)

دوره-آموزش-adobe-digital-publishing-suite

Digital Publishing Suite یکی از ابزارهای نرم افزار Adobe InDesign است که به کمک آن می توانید مجله های تعاملی و پویا ایجاد کنید.

با استفاده از Digital Publishing Suite می توانید کتاب های الکترونیک و مقاله ها با کاورهای زیبا بسازید و از انواع فایل های صوتی و تصویری و انیمیشن استفاده کنید.

این کتاب های الکترونیکی می توانند روی دستگاه های Android  و iOS و Windows 8 به خوبی اجرا شوند.

در این دوره آموزشی از موسسه Lynda با Digital Publishing Suite آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • DPS  چیست؟
 • نصب و به روز رسانی ابزار DPS
 • ایجاد یک DPS workspace
 • کار با Button ها
 • کار با صدا
 • آشنایی با overlay ها
 • آشنایی با تصاویر TOC
 • اضافه کردن مقالات HTML
 • ایجاد و اضافه کردن یک فایل HTMLResources.zip
 • کار با Image-Based Overlays
 • کار با Pan  و  Zoom
 • کار با Scrolling Content
 • کار با Slideshow
 • ساخت یک برنامه Single Edition

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Digital distribution is the wave of the future for magazines and other print publications. Get on board now, with Adobe Digital Publishing Suite (DPS). DPS tools are included with InDesign and can help you create rich interactive publications for mobile devices, such as the iPad, as well as Android and Windows 8.1 devices—with no code! Bob Levine shows you how to create DPS folios in InDesign with striking cover artwork, create and import articles, and add various interactive features, like buttons, audio and video, HTML content, links to outside sources, and even animation. He also shares his advice for publishers targeting more than just the iPad, as well as useful scripts and extensions for automating parts of your workflow.
Topics include:

Creating a folio Adding cover images Importing articles Creating smooth-scrolling articles Working with buttons and hyperlinks Streaming video Adding animation Using HTML from the web Adding panoramic images and scrolling content Building and embedding slideshows Creating a Single Edition app Planning for other devices

Subjects: Design Digital Publishing Software: InDesign Digital Publishing Suite Author: Bob Levine

Introduction 1m 30s

Welcome 50s

What you should know before watching this course 18s

Using the exercise files 22s

1. Digital Publishing Suite (DPS) Essential Concepts 2m 27s

What is DPS? 54s

Single Edition vs. multifolio apps 1m 33s

2. Getting Started 10m 36s

Installing and updating DPS tools 3m 6s

Install Adobe Content Viewer on mobile devices 50s

Inside the Adobe Content Viewer 3m 22s

Creating a DPS workspace 2m 21s

System requirements 57s

3. Folio Basics 6m 59s

Naming conventions and folder structure 1m 6s

Creating a folio 3m 30s

Adding cover images 2m 23s

4. Article Basics 24m 58s

Creating DPS-ready document presets 2m 24s

Importing multiple articles 2m 4s

Importing and adding single articles 2m 22s

Setting or changing article order and properties 3m 36s

Previewing your work on the desktop 2m 15s

Previewing your work on a device (Mac only) 2m 24s

Previewing your work on a device from the cloud 2m 10s

Updating an article 2m 5s

Understanding TOC images 1m 56s

Horizontal vs. vertical swiping 1m 24s

Creating smooth scrolling articles 2m 18s

5. Working with Buttons 4m 20s

Supported button actions 1m 43s

Buttons vs. hyperlinks 2m 37s

6. Working with Audio and Video 12m 17s

Supported audio and video formats 33s

Working with audio 3m 55s

Understanding overlays 1m 12s

Streaming video 2m 54s

Adding audio and video controller skins 3m 43s

7. Working with Animation 9m 40s

Adding and configuring image sequences 4m 55s

Adding and configuring Edge Animate animations 4m 45s

8. Working with HTML and Web Content 11m 39s

Using local HTML content 3m 42s

Using HTML from the web 2m 26s

Adding HTML articles 3m 20s

Creating and adding an HTMLResources.zip file 2m 11s

9. Working with Image-Based Overlays 6m 0s

Adding a panorama 3m 43s

Working with Pan & Zoom 2m 17s

10. Working with Scrolling Content 10m 42s

Adding scrolling content 5m 31s

Creating a pull tab 5m 11s

11. Working with Slideshows 16m 30s

Understanding and creating slideshows 2m 11s

Autoplay and swipeable slideshows 2m 55s

Controlling a slideshow with buttons 4m 25s

Managing content in multistate objects 6m 59s

12. Linking and Navigation 15m 55s

Using the in-app browser 4m 31s

Linking to external apps from a folio 4m 16s

Folio navigation: Jumping to pages and articles 7m 8s

13. Beyond the Basics 16m 5s

Sharing with others for review 1m 45s

Building a Single Edition app 4m 26s

Planning for other devices 2m 1s

Understanding dual-orientation folios 1m 22s

Scripts and extensions to automate your workflow 6m 31s

Conclusion 55s

Next steps 55s

عنوان دوره: Lynda - Adobe Digital Publishing Suite Essential Training حجم فایل: 369MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Adobe Digital Publishing Suite Essential Training

پیشنهاد فرادرس