پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش AWS Certified SysOps Administrator Associate Level

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش های LinuxAcademy ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه

دوره-آموزش-aws-certified-sysops-administrator-associate-level

این آموزش تصویری گواهینامه AWS Certified SysOps Administrator شرکت آمازون را آموزش می دهد.

در این دوره مباحثی مانند پیاده سازی و مدیریت سیستم های مقیاس پذیر و با دسترسی بالا، انتقال یک اپلیکیشن به AWS ، انتخاب سرویس مناسب بر اساس محاسبه، داده ها یا نیازمندی های امنیتی، برآورد هزینه های یک سرویس AWS و ... آموزش داده می شود.

این دوره آموزی محصول موسسه Linux Academy می باشد.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با Monitoring و Metrics
 • توانایی مدیریت و کنترل صدور صورت حساب و بهینه سازی هزینه های آن
 • پیاده سازی مقیاس پذیری و قابلیت ارتجاعی بر اساس سناریو
 • بهینه سازی محیط برای اطمینان از حداکثر کارایی
 • شناسایی عملکرد فایل و پیاده سازی راه حل های
 • شناسایی مسائل بالقوه در استقرار برنامه
 • ایجاد یک Cloud مجازی با CloudFormation و راه اندازی EC2
 • مدیریت پشتیبان گیری
 • تامین امنیت سیستم
 • پیاده سازی و مدیریت سیاست های امنیتی
 • اطمینان از درستی داده ها و کنترل دسترسی در هنگام استفاده از پلت فرم AWS
 • استفاده از ارزیابی امنیت AWS
 • پیاده سازی ویژگی های شبکه های AWS
 • ایجاد یک Cloud مجازی از ابتدا - VPC
 • و......

عنوان دوره:  Linux Academy  AWS Certified SysOps Administrator Associate Levelتوضیحات:

The AWS Certified SysOps Administrator - Associate Level certification is geared toward systems administrators who are tasked with managing
or building applications in the cloud. After taking this course you will gain experience in provisioning and building full scale production
environments. The focus will be on technical details associated with environments such as backups best practices, EBS back practices, and more.
Not only does this course teach you the concepts needed for the certification, you will also go through hands on labs and videos to build your infrastructure and drill into the concepts required to pass the AWS Certified SysOps Administrator - Associate Level certification. Even if your not looking to get certified but are looking to learn how to run SysOps on AWS this course is perfect for you.

Cloud computing on Amazon Web Services is the future of Information Technology. You can get on board this exciting new technology now with some time, some dedication and a little help from Linux Academy by Pinehead. All lessons cover concepts as well as provide hands on examples inside of the AWS control panel.

Overview of Certification and Required Services Monitoring and Metrics Demonstrate ability to monitor availability and performance Demonstrate ability to monitor and manage billing and cost optimization processes QUIZ: Monitoring and Metrics High Availability Implement scalability and elasticity based on scenario Ensure level of fault tolerance based on business needs Analysis Optimize the environment to ensure maximum performance Identify performance bottlenecks and implement remedies Identify potential issues on a given application deployment Deployment and Provisioning Demonstrate the ability to provision cloud resources and manage implementation automation Live! Lab: Creating an Amazon Virtual Private Cloud with CloudFormation And Launching An EC2 Instance Data Management Demonstrate ability to create backups for different services Managing Backup And Disaster Recovery Processes Security Implement and manage security policies Ensure data integrity and access controls when using the AWS platform Demonstrate understanding of the shared responsibility model Demonstrate ability to prepare for security assessment use of AWS Networking Demonstrate ability to implement networking features of AWS Live! Lab: Creating A NAT Instance In A VPC Live! Lab: Building A Virtual Private Cloud From Scratch - VPC Live! Lab: Troubleshooting Connectivity In Issues Demonstrate ability to implement connectivity features of AWS Practice Exam QUIZ: Practice Exam

حجم فایل: 3GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linux Academy AWS Certified SysOps Administrator Associate Level

پیشنهاد فرادرس