پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش Git Real 2

دسته بندی ها: آموزش های Codeschool ، آموزش گیت

دوره-آموزش-git-real-2

با استفاده از Git شما می توانید روی سورسهای قدیمی و کنترل نسخه های مختلف برنامه های خود مدیریت کامل داشته باشید.

Git روی سیستم عامل های مختلف اجرا می شود و با هر زبان برنامه نویسی که کار می کنید می توانید از آن استفاده نمایید.

در این آموزش تصویری نحوه کار با Git را فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه CodeSchool می باشد.

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Course Overview

FREE PREVIEW Rebasing LEVEL 1 Rebasing 1 Video - 10 Challenges

Edit your commits through the use of interactive rebase

Stashing LEVEL 2 Stashing 1 Video - 13 Challenges

Not quite ready to commit? Git stash is the perfect solution

Purging History LEVEL 3 Purging History 1 Video - 5 Challenges

Accidentally commit something sensitive? Purge it!

Working Together LEVEL 4 Working Together 1 Video - 9 Challenges

Make Git work together on multiple operating systems

Submodules LEVEL 5 Submodules 1 Video - 10 Challenges

Ever wanted to use another repository inside of another?

Reflog LEVEL 6 Reflog 1 Video - 6 Challenges

Undo almost anything and find lost commits using reflog

عنوان دوره: CodeSchool - Git Real 2 -2013 حجم فایل: 682MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CodeSchool Git Real 2 2013

پیشنهاد فرادرس