پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش Microsoft MCSE SQL Server 2012 70-465

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های CBTNuggets

دوره-آموزش-microsoft-mcse-sql-server-2012-70-465

دوره آموزش Microsoft MCSE SQL Server 2012 70-465 اصول طراحی پایگاه داده با استفاده از SQL Server 2012 را به شما می آموزد.

این دوره آموزشی محصول موسسه CBT Nuggets می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • آشنایی با نوشتن عبارات T-SQL
 • مایکروسافت SQL Server 2012
 • طراحان پایگاه داده
 • توسعه دهندگان پایگاه داده
 • مقدمه ای بر طراحی پایگاه داده برای Microsoft SQL Server 2012
 • طراحی زیر ساخت های پایگاه داده
 • برنامه ریزی برای Consolidation
 • طراحی SQL Server Instances
 • طراحی پایگاه داده
 • طراحی پایگاه داده Physical
 • طراحی پشتیبان گیری و بازیابی
 • طراحی جداول
 • طراحی Views  و  Stored Procedures
 • طراحی Instance Security
 • طراحی امنیت پایگاه داده
 • مدیریت طراحی Policy-based
 • طراحی یک Maintenance Strategy
 • طراحی برای High Availability
 • ویژگی های دوره

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

This SQL Server video training with Garth Schulte covers the latest version of designing for Microsoft’s much in-demand database server, including how to plan, design and implement instances, databases, security, administration, automation and programming objects. 

Recommended skills: 2 years experience working with SQL Server Familiarity with writing T-SQL statements

Recommended equipment: Microsoft SQL Server 2012

Related certifications: MCSE: SQL Server 2012 Data Platform

Related job functions: Database designers Database developers Database administrators

Database designers are the architects of database implementations. They love to plan and design every aspect of a database implementation, from instances to databases to schemas and the objects that slice, dice, store and access data. This Nugget course will take you through the mindset of a designer, to learn how the blueprints for successful database implementations are constructed.

70-465 is the final exam for the SQL Server MCSE: Data Platform certification, the premier SQL Server 2012 certification for database engineers! This course will help you prepare for the 70-465 exam and beyond with real-world examples and live demonstrations. Garth Schulte Garth Schulte

CBT Nuggets Trainer

Certifications: MCSD, MCSD.NET, MCDBA, MCSA

Area Of Expertise: Visual Studio 6, Visual Studio.NET Windows/Web Programming, SQL Server 6.5-2012

7-day free trial. START NOW Course Features

Speed Control Play videos at a faster or slower pace. Bookmarks Pick up where you left off watching a video. Notes Jot down information to refer back to at a later time. NuggetLab Files/materials that supplement the video training Share

Tweet

1. Introduction to 70-465: Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012 (00:08:23) Welcome to 70-465! This Nugget will define what a database designer's responsibilities are, go over the course and exam objectives for 70-465, and walk through the NuggetLab environment used for demonstrations throughout this course. Get ready to rock the last exam for MCSE: Data Platform! Watch Now! 2. Designing a Database Server Infrastructure (00:18:38) This Nugget will give you a starting point for designing a SQL Server implementation. We'll cover the design process, requirements gathering, infrastructure planning, component planning, and the factors to consider for each of these areas. We'll also look at where to find the IPD (Infrastructure Process and Design) guide from Microsoft for SQL Server. Watch Now! 3. Planning for Consolidation (00:20:30) Consolidating servers, instances, and databases can bring substantial benefits to many areas of an organization and operation! This Nugget will break down the various levels of consolidation, explain the benefits, talk strategy, and show you how to manage resources at the database, instance, and server levels. Watch Now! 4. Designing SQL Server Instances (00:19:59) This Nugget will take you through the factors to consider when planning your SQL Server hardware. You'll also see how to configure an instance and use tools such as SQLIO to assess and measure your hardware's capabilities. Watch Now! 5. Logical Database Design (00:34:24) This Nugget will start by covering relational database design techniques such as normalization, denormalization, generalization, and specialization. We'll also cover some considerations for planning database objects and use the NuggetLab to design and load the sample database used in this course. Watch Now! 6. Physical Database Design (00:31:31) Learn how to design the physical file layout for databases in this Nugget! We'll cover how to plan and implement data files, filegroups, partitioning strategies, and utilize compression to improve performance and improve manageability of our databases. We'll also use the NuggetLab to design the physical aspect of the sample database used in this course. Watch Now! 7. Designing Backup & Recovery (00:25:51) Disaster recovery is a vital part of every database implementation! This Nugget will cover backup types, restore sequences, common backup strategies, and how to choose the right backup strategy during the planning phase. We'll also go over striped backups, database snapshots, and use the NuggetLab to demonstrate how to implement backup and recovery. Watch Now! 8. Designing Tables (00:21:26) This Nugget will cover common relational design patterns and go over all of the table objects we can use to store and work with data. We'll finish with some demonstrations in the NuggetLab showing common design patterns, how to work with temporary objects, user-defined table types and how to use table-valued parameters within a stored procedure. Watch Now! 9. Designing BLOB Storage and Full-Text Search (00:30:36) Where should I put my unstructured data?! This Nugget will answer that question by going over the BLOB storage options in SQL Server 2012 and looking at the factors that will help you decide which one is right for the job! We'll also talk about the full-text search engines capabilities and use the virtual lab to demonstrate BLOB storage and full-text search configuration. Watch Now! 10. Designing Views and Stored Procedures (00:25:59) Views and Stored Procedures are the core of data access layers in SQL Server. This Nugget will cover the design basics for each and when to use one over the other. We'll also cover benefits, best practices, and utilize the NuggetLab to demonstrate how to create views and stored procedures to provide simple and secure data access to the underlying database schema. Watch Now! 11. Designing Concurrency & Transactions (00:26:05) Designing an efficient and consistent system revolves around concurrency and how well your database can handle multiple users! This Nugget will take you through concurrency design issues and how to use transactions with isolation levels to gain control over data anomalies to find the balance between efficiency and consistency. Watch Now! 12. Designing Multi-Server Automation (00:16:43) Wouldn't it be great if you could centralize and automate common administration tasks across the enterprise? You can, and this Nugget will show you how! We'll cover how to design, configure, and administer multi-server SQL Agents and automate a job across multiple instances. Watch Now! 13. Designing Instance Security (00:16:50) This Nugget will cover what to plan for and best practices for securing a SQL Server instance. We'll also use SQL Server Configuration Manager to reduce surface area and tighten security, as well as configure server audits and DDL triggers to control the actions that can be performed against an instance. Watch Now! 14. Designing Database Security (00:20:15) Learn how to plan and design database security in this Nugget! We'll cover database security objects, security planning, and best practices along with how to implement access and access control. We'll also learn how to sign stored procedures with certificates and the benefits it can bring to security and auditing. Watch Now! 15. Designing Policy-based Management (00:17:26) This Nugget will cover how to design and implement Policy-based Management to streamline standardizing an enterprise of SQL Server instances. We'll talk about the concepts and design process, and use the Virtual NuggetLab to create and implement policies as well as utilize best practice policies that come installed with SQL Server. Watch Now! 16. Designing a Maintenance Strategy (00:18:59) Ensuring your databases are well maintained is a top priority for many DBA's! This Nugget will cover what areas to design for and how frequently we should maintain them. We'll also cover how to implement a maintenance plan using SSMS and implement a custom maintenance plan using SSIS. Watch Now! 17. Designing for High Availability (00:25:53) This Nugget will take you through the High Availability options in SQL Server 2012 and how to choose the right option for any given scenario. We'll also use Microsoft's SQL Server virtual labs to walk through creating, implementing and monitoring AlwaysOn Availability Groups in a 3-node Windows Failover Cluster! Watch Now! 18. Designing for Replication (00:24:04) Replication is an age old solution for maintaining synchronized copies of a database on remote servers for a variety of reasons. This Nugget will cover those reasons along with design strategies, common topologies and best practices. We'll also utilize the NuggetLab to implement and monitor transactional replication! Watch Now! 19. Monitoring Server Health (00:14:21) This Nugget will cover our options for enterprise level health and performance monitoring for multiple SQL Server installations. We'll also use the NuggetLab to configure and use Data Collection, as well as SQL Server Utility for basic and advanced monitoring. Watch Now! 20. Tuning Query Performance (00:12:20) This Nugget will cover techniques, tools, and best practices for tuning queries. We'll also use the NuggetLab to show query plans, plan guides, and take a brief tour of performance tools used for SQL Server query optimization. Garth Schulte Garth Schulte

CBT Nuggets Trainer

Certifications: MCSD, MCSD.NET, MCDBA, MCSA

Area Of Expertise: Visual Studio 6, Visual Studio.NET Windows/Web Programming, SQL Server 6.5-2012

7-day free trial. START NOW Course Features

Speed Control Play videos at a faster or slower pace. Bookmarks Pick up where you left off watching a video. Notes Jot down information to refer back to at a later time. NuggetLab Files/materials that supplement the video training Share

Tweet

عنوان دوره: CBT Nuggets - Microsoft MCSE SQL Server 2012 70-465 حجم فایل: 735MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CBT Nuggets Microsoft MCSE SQL Server 2012 70 465

پیشنهاد فرادرس