تبلیغات

دوره آموزش Microsoft Word

دسته بندی ها: آموزش آفیس ، آموزش های TrainSignal ، آموزش ورد (Word)

دوره-آموزش-microsoft-word

دوره آموزش نرم افزار Microsoft Word 2007 و Microsoft Word 2010 از شرکت Trainsignal را به درخواست دوستان در سایت قرار دادیم.

دوره آموزش Word 2013 نیز به زودی در سایت قرار میگیرد.

سرفصل هاي اين دوره های آموزشی:

 • شروع کار با Word 2010
 • کار با Document ها
 • ایجاد یک جدول
 • طرح بندی یک جدول
 • قالب بندی یک جدول
 • جداول و لیست های مرتب
 • ایجاد یک نمودار
 • تنظیم طرح بندی نمودار
 • نمودار های قالب بندی
 • اضافه کردن عکس
 • تغییر اندازه و عکس در سند
 • درج و کار کردن با شکل
 • ایجاد SmartArt
 • استفاده از Style ها
 • ایجاد New Style ها
 • تنظیم Page Margins
 • ایجاد یک Document Outline
 • استفاده از Sample Word Templates
 • ایجاد یک Template
 • ایجاد Envelopes و Labels با استفاده از Mail Merge
 • استفاده از Revision Tracking
 • مقایسه و ترکیب Document ها
 • ایجاد و استفاده از Bookmarks
 • ایجاد یک Watermark
 • ایجاد یک Hyperlinks
 • وارد کردن یک Text Box

 

 • ارسال ایمیل در Word 2007
 • کار با Macros در Word 2007
 • آشنایی با Collaborating with Word 2007
 • کار با Forms در Word 2007
 • کار با Long Documents در Word
 • ایجاد یک Document در Word
 • کار با Editing Documents در Word
 • ایجاد جداول در Word 2007
 • کار با Graphics در Microsoft Word 2007

 

ليست دوره هاي آموزشی:

 • Word 2007
 • Word 2010

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Word 2007:

0 Introduction
1 Welcome to Microsoft Word 2007
10 Mailings in Word 2007
11 Automating Document Creation in Word
12 Macros in Word 2007
13 Collaborating with Word 2007
14 Forms in Word 2007
15 Working with Long Documents in Word
16 Word with Other Microsoft Office Programs
2 Create a Document in Word
3 Editing Documents in Word
4 Character Formatting
5 Paragraph Options
6 Creating and Using Tables in Word 2007
7 Working with Graphics in Microsoft Word 2007
8 Proofing your Microsoft Word 2007 Documents
9 Controlling Text Flow in Word

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Word 2010

0 Getting Started with Word 2010
0 Introduction
1 Working With Documents
10 Paragraph Indents
11 Create Numbered, Bulleted, and Multilevel Lists
12 Line and Paragraph Spacing
13 Create a Table
14 Table Layouts
15 Formatting a Table
16 Convert Text to Tables
17 Sorting Tables and Lists
18 Create a Chart
19 Adjust Chart Layouts
2 Moving Text
20 Chart Formatting
21 Adding Images
22 Resize and Crop Images
23 Image Styles
24 Adjusting Images
25 Inserting and Working with Shapes
26 Create SmartArt
27 Arrange Your Illustrations
28 Using Styles
29 Create New Styles
3 Basic Formatting
30 Setting Page Margins
31 Controlling Page Layout
32 Create a Document Outline
33 Using Sample Word Templates
34 Download and Use Templates from Office.com
35 Create a Template
36 Mail Merge
37 Create Envelopes and Labels Using Mail Merge
38 Using Revision Tracking
39 Compare and Combine Documents
4 More Text Formatting
40 Create and Use Bookmarks
41 Footnotes and Endnotes
42 Insert Captions
43 Insert and Use Cross References
44 Create a Watermark
45 Create Hyperlinks
46 Inserting a Text Box
47 Add a Cover Page
48 Create a Table of Contents
49 Create an Index
5 Using Find & Replace
50 Spelling and Grammar Check
51 Using AutoCorrect
52 Using AutoText and Quick Parts
53 Adding Headers and Footers
54 Printing Options
55 Next Steps
6 Saving a File
7 The Ribbon Interface
8 Aligning Paragraphs
9 Setting & Using Tabs

عنوان دوره: Trainsignal-Word 2007 حجم فايل: 1.08GB

عنوان دوره: Trainsignal-Word 2010 حجم فايل: 833MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TrainSignal Microsoft Word 2007-2010

پیشنهاد فرادرس